c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2021, številka 04 / letnik XIII.
 

Predlog PKP8, ki ga je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela Vlada, med drugim prinaša podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Kateri drugi ukrepi bodo še sprejeti? Vlada bo na današnji seji na Brdu pri Kranju odločala tudi o morebitnih spremembah ukrepov.

V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek Terjatve in obveznosti za odložene davke, ki jih je podrobno povzela doc. dr. Lidija Robnik.

MDDSZ je objavil pojasnilo glede uveljavljanja odsotnosti z dela zaradi višje sile ob odprtju vrtcev in šol, saj je prva triada otrok včeraj ponovno sedla v šolske klopi, kaj pa to pomeni za njihove starše?

ZZZS izpostavlja nekaj pomembnih informacij glede izvajanja interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač, in sicer pri kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni in sobivanju staršev ob bolnem otroku.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Delavec ne sme zavrniti hitrega testiranja, Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga pri delu s skrajšanim delovnim časom, Izkazovanje prihodkov normiranca, ki je prejel državno podporo, Prilagajanje računovodskih poročil s ciljem doseganja želenih rezultatov, DDPO in prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 pri nepridobitni organizaciji, Javno naročanje v izrednih razmerah in Metode izravnave transfernih cen med povezanimi osebami.

Vabimo vas na spletni seminar s predavateljico Andrejo Samec Koderman: Arhiviranje kadrovskih dokumentov in izzivi pri vzpostavitvi digitalnih personalnih map, ki bo 11. februarja 2021. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Terjatve in obveznosti za odložene davke    
doc. dr. Lidija Robnik
   
Pojem odloženi davek pomeni davek od dohodkov pravnih oseb, ki se iz različnih razlogov izkaže kot odložena terjatev za davek ali odložena obveznost za davek.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prilagajanje računovodskih poročil s ciljem doseganja želenih rezultatov
Računovodska poročila se pojavljajo v različnih oblikah glede na velikost družbe. Pri velikih in srednje velikih organizacijah se računovodska poročila oblikujejo v vsebini letnega poročila, medtem ko so pri majhnih in mikro družbah računovodska poročila omejena zgolj na temeljne računovodske izkaze (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) in nekaj osnovnih razkritij.

Izkazovanje prihodkov normiranca, ki je prejel državno podporo
Zanima me primer knjiženja, ko je s.p. normiranec prejemal državno podporo za covid-19 v obdobju marec-maj 2020 in mu je država v tem obdobju poravnala prispevke.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delavec ne sme zavrniti hitrega testiranja
Delodajalec enkrat tedensko izvaja hitro testiranje delavcev na SARS-CoV-2. Nekaj delavcev testiranju nasprotuje. Ali delavec lahko zavrne testiranje?

Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga pri delu s skrajšanim delovnim časom
Delodajalec je delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom. Nekaterim od junija do oktobra 2020, drugim pa od novembra do decembra 2020. Skrbi ga, da bo moral nekaj delavcev odpustiti iz poslovnega razloga. Ali obstajajo kakšne omejitve glede odpuščanja iz poslovnega razloga?

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni
ZZZS obvešča in izpostavlja pomembno informacijo glede izvajanja interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač.

Sobivanje staršev ob bolnem otroku
ZZZS je izdal obvestilo o tem, da so bile z 98. členom ZIUOPDVE začasno dopolnjene določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za obdobje od vključno 28. novembra 2020 do vključno 31. decembra 2021.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDPO in prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 pri nepridobitni organizaciji
Zanima nas, ali se prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 s strani občine izvzamejo iz obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb, glede na to, da so bili izplačani pri plači. Ali so v celoti javna služba, ali se bodo razdelili po deležu glede na sodila: javna služba - trg.

Metode izravnave transfernih cen med povezanimi osebami
V davčnem izkazu mora davčni zavezanec, ki pri svojem poslovanju upošteva transferne cene med povezanimi družbami, ki so nižje od povprečnih cen na trgu upoštevati toliko prihodkov, kot bi jih dosegel pod običajnim tržnim poslovanjem. Zaradi zapletenosti ugotavljanja izravnalnih mehanizmov so se v okviru OECD in poslovne prakse izoblikovale posebne transakcijske metode.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je ta teden izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Pooblaščanje, 1. izdaja, januar 2021
»  Vročanje, januar 2021
»  Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji, 4. izdaja, januar 2021

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela predlog PKP8
Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela predlog osmega protikoronskega zakona, ki med drugim prinaša podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca aprila z možnostjo podaljšanja še za dvakrat po en mesec in prevzem dela bremena dviga minimalne plače od delodajalcev na pleča države.

Javna obravnava osnutka zakona o varstvu okolja do 11. februarja
Ministrstvo za okolje in prostor je javno obravnavo osnutka novega zakona o varstvu okolja podaljšalo do 11. februarja. Glede na kompleksnost zakona so se odločili, da s tem omogočijo zainteresirani javnosti dovolj časa za pripravo pripomb z namenom priprave kakovostnih rešitev.

DZ danes v drugo o noveli zakona o tonaži
Poslanke in poslanci bodo danes vnovič odločali o noveli zakona o tonaži, na katero je DS decembra izglasoval veto, na dnevnem redu pa imajo med drugim tudi predlog novele zakona o vrtcih in predlog novele zakona o gospodarskih družbah. Po koncu seje bo kolegij predsednika DZ določil še datum izredne seje, na kateri bodo obravnavali osmi protikoronski zakon.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Enotni kontni načrt
23. januarja so začele veljati dopolnitve > Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki v enotni kontni načrt dodajajo nove podkonte 4411304, 413005, 413116 in 740019. Novi podkonti se prvič uporabijo že za pripravo letnega poročila za leto 2021.

Trošarina za plinsko olje
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah je za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znašal 387,83 eura na 1000 litrov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 - 11/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih
Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. ZRSZ je objavili javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

Bruselj predstavil posodobljene smernice za pripravo načrtov za okrevanje
Evropska komisija je po decembrskem političnem dogovoru o mehanizmu za okrevanje in odpornost članicam predstavila posodobljene smernice za pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje po pandemiji covida-19. Države bodo morale npr. dokazati, da načrti vsebujejo vsaj 37 odstotkov sredstev za podnebne cilje in 20 odstotkov za digitalni prehod.

Nova potrditev bonitetne ocene Slovenije
Evropska rating agencija Creditreform Rating je potrdila boniteto Republike Slovenije 'AA-' s stabilnimi obeti.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odpust obveznosti iz naslova neplačanih prispevkov za socialno varnost
Tožnica je na Upravno sodišče RS vložila tožbo, zaradi nezakonite davčne izvršbe. Pred postopkom osebnega stečaja je poslovala kot samostojna podjetnica, iz tega naslova pa ji je ostalo za več let neplačanih prispevkov, ki so predmet davčne izvršbe. Tako njena stečajna sodnica kot njen stečajni upravitelj sta ji zagotovila, da se navedeni prispevki odpustijo. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da obravnavane obveznosti, ki se izterjujejo, imajo naravo prednostnih nezavarovanih terjatev skladno z drugim odstavkom 21. člena ZFPPIPP. Za tovrstne obveznosti pa odpust obveznosti ne učinkuje, kot je določeno v drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP, ki je po noveli ZFPPIPP-G merodajen tudi v obravnavani zadevi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2020:   2.028,44 €
 
in neto plača:   1.328,04 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.881,71 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.225,42 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 27.1.2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Andreja Samec Koderman
Arhiviranje kadrovskih dokumentov in izzivi pri vzpostavitvi digitalnih personalnih map 11.2.2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Javno naročanje v izrednih razmerah
V lanskem letu, ki ga je v znatni meri zaznamovala epidemija bolezni COVID-19, smo se pogosteje kot običajno soočali z izrednimi razmerami in vsaj začetek letošnjega leta ni glede tega nič drugačen. Pravniki vemo, da izredne razmere povzročijo posebno pravno situacijo, v kateri običajna pravna pravila prenehajo veljati, uporabljati pa se začnejo pravila, ki so prilagojena izrednim okoliščinam. Taka pravila običajno povzročijo, da zaveze pogodbenih strank prenehajo veljati, ali pa, da se zaveze prilagodijo novi situaciji.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.