c S
Delavec ne sme zavrniti hitrega testiranja 26.01.2021 Delodajalec enkrat tedensko izvaja hitro testiranje delavcev na SARS-CoV-2. Nekaj delavcev testiranju nasprotuje.Ali delavec lahko zavrne testiranje?

Ena izmed osnovnih dolžnosti delodajalca je po prvem odstavku 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

V ta namen lahko izvaja tudi hitro testiranje delavcev na SARS-CoV-2. Seveda je tudi dolžnost delodajalca, da ima narejeno revizijo o varnosti z oceno tveganja. Delodajalcem svetujem, da delavce na pri delodajalcu običajen način obvestijo o tem, kdaj in kako se bo testiranje izvajalo, ter v zvezi s tem opredelijo protokol. Po mojem mnenju se sicer delavec mora odzvati na testiranje (tako kot mora iti na zdravniški pregled). Ali je zavrnitev huda kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, pa je odvisno od tega, ali ima delodajalec v svojih splošnih aktih to odklonitev opredeljeno kot hudo kršitev. Ker gre za novo stvar, po večini delodajalci tega še nimajo določenega na tak način. Lahko pa sprejmejo samo pravilnik o testiranju in v njem opredelijo hude kršitve ter druge stvari, povezane s testiranjem. Se pa čas, ki ga delavec porabi za testiranje, šteje v njegov delovni čas.

Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ne smejo izvajati delodajalci sami. Na podlagi prvega in petega odstavka 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ga lahko izvajajo samo pooblaščeni izvajalci, in sicer Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s svojimi oddelki in dislociranimi enotami, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in izvajalci, določeni s sklepom ministra za zdravje. Sklepi so objavljeni na spletni strani ministrstva za zdravje.

Na podlagi 33. člena ZZUOOP in ne glede na 39. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) od 24. oktobra 2020 do 30. junija 2021 testiranje delavcev, če jih napoti delodajalec, ni več boniteta delavca.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


Vir: Scortegagna-Kavčnik Nina, Delavec ne sme zavrniti hitrega testiranja, Pravna praksa, št. 3, 2021.

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.