c S
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020
Ida Kavčič
Ida Kavčič 27.01.2021 ob 10:00 - že izveden

Na spletnem seminarju vam bomo predstavili Obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ter vas napotili na izdelavo obrazca DDPO-2.

Podrobneje si bomo pogledali:

 • davčno priznane, nepriznane in delno priznane prihodke in odhodke - povečanje in zmanjšanje,
 • stroške in vplive na davčno osnovo (bonitete, amortizacija, stroški vzdrževanja, stroški dela, stroški storitev, reprezentanca, poslovna darila, pogostitve, izplačilo plače iz naslova uspešnosti,...)
 • transakcije med povezanimi osebami;
 • prevrednotenja terjatev in drugih sredstev;
 • rezervacije v davčnem obračunu;
 • razmejitve pridobitne in nepridobitne dejavnosti za nepridobitne organizacije;
 • obresti od presežka posojil;
 • davčne olajšave za leto 2020;
 • pokrivanje davčne izgube;
 • splošno pravilo o preprečevanju zlorab, nadzorovane tuje družbe, amortizacija za opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine, vzeta v poslovni najem;
 • izstopno obdavčitev in hibridna neskladja;
 • davčno osnovo in omejitev zmanjšanja za leto 2020 po novem.


Vabljeni! 


 INFORMACIJE

 • spletni seminar je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO (ne velja za Standardni paket in Basic paket) BREZPLAČEN,
 • cena za nenaročnike je 59,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).