c S

Javno naročanje

Nepogrešljiv vir informacij za naročnike in ponudnike

Če želite poglobljen pogled v področje javnih naročil, ste na pravem mestu

 

Javno naročanje je izjemno zapleteno področje, ki se ves čas spreminja, zato pogosto prihaja do nejasnosti pri interpretaciji predpisov, kar pa vodi v dolgotrajne in zahtevne pritožbene postopke. Te nevšečnosti čutijo tako naročniki, kot tudi ponudniki. Zaradi napak v postopkih prihaja do ponovitev ali razveljavitev postopkov javnega naročanja, oboje pa je mogoče preprečiti s podrobnim poznavanjem prakse DKOM in poglobljenim razumevanjem predpisov.

Preglednost in razumljivost določb je bistvenega pomena za naročnike in ponudnike v postopkih javnega naročanja, zato portal FinD-INFO v zbirki Javno naročanje zagotavlja najširši nabor strokovnih vsebin s tega področja. Zbirka obsega najaktualnejše zakonodajne vsebine, mnenja in stališča priznanih pravnih strokovnjakov ter primere iz prakse.

Poleg zakonodajnih vsebin, ki predstavljajo podlago za razumevanje področja javnega naročanja, zbirka vsebuje:

  • odločitve Državne revizijske komisije,
  • jedra odločb Državne revizijske komisije,
  • komentar ZJN-3 in ZPVPJN,
  • vzorce razpisne dokumentacije,
  • objavljene pogodbe javnih naročil.

Odločbe Državne revizijske komisije podrobneje razlagajo morebitne nejasnosti pri uporabi zakonodaje in so v pomoč pri pripravi postopkov javnega naročanja ter pri prijavah nanje.

Odločbe so pogosto zelo obsežne in zahtevne, zato zbirka vsebuje tudi jedra odločb. Gre za izpostavljena stališča Državne revizijske komisije, ki jih je mogoče povzeti iz posamezne odločbe. Uporabnikom tako ni treba preučevati številnih in obsežnih odločb, temveč lahko že s pomočjo jeder ugotovijo, katere so za njih uporabne.

Podrobnejša pojasnila postopka javnega naročanja in sistema pravnega varstva omogočata tudi digitalni izvedbi komentarjev Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Za uporabo v praksi so zelo koristni tudi vzorci razpisne dokumentacije in pogodbe javnih naročil. Posebnost na tem področju predstavlja zbirka pogodb, ki omogoča iskanje po vsebinah. Naročnik tako hitreje ugotovi pod kakšnimi pogoji so določeno blago ali storitev naročili drugi naročniki, zato hitreje pripravi svojo dokumentacijo postopka javnega naročanja. Ponudnik pa lahko preveri, kakšna je morebitna potreba po njihovih produktih ali storitvah in kakšne so konkurenčne ponudbe. Na podlagi teh informacij lahko enostavneje prilagodi svojo ponudbo glede na potrebe naročnika.


Prijavi se ali