c S
Podjemna pogodba
Tip izračuna
Bruto znesek

S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Dohodek, ki izvira iz podjemne pogodbe se iz davčnega vidika smatra kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.