c S
Začasno in občasno delo upokojencev
Tip izračuna
Bruto avtorski honorar

Upokojena oseba lahko dela tudi potem, ko je že uveljavila pravico do pokojnine, pri čemer določene vrste dela ne vplivajo na samo uživanje pokojnine, niti se zanje ne zahteva vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Take vrste dela so delo:
  • v okviru drugega pravnega razmerja, pogodbe civilnega prava (primer avtorska pogodba),
  • začasnega in občasnega dela,
  • osebnega dopolnilnega dela,
  • kratkotrajnega dela,
  • opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • funkcije družbenika,
  • prokurista,
  • poslovodne osebe in
  • delo uživalca invalidske pokojnine.

Za upokojenca lahko iz tega naslova nastane povečana dohodninska obveznost (podrobnejše pojasnilo finančne uprave - Dohodnina, Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja).

Usklajena višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo:
  • najnižja bruto urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca od 1. marca 2024 do 28. februarja 2025 znaša 7,21 evra.
  • najvišji skupni bruto dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu 2024 znaša 10.781,07 evrov.