c S
Boniteta za uporabo službenega avtomobila
Datum nakupa vozila
Vrednost vozila

Boniteta za vozilo se obračuna takrat, kadar se službeno vozilo uporablja v zasebne namene.

Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila.

Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem, tretjem in četrtem letu vsako leto zniža za 15 %, v petem, šestem, sedmem in osmem letu se vsako leto zniža še za 10 %, v vseh naslednjih letih je enaka 10 % nabavne vrednosti.


Opombe:
  1. če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila se davčna osnova poveča za 25 %
  2. če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se davčna osnova zmanjša za 50%
  3. izračun ne velja za uporabo električnih vozil v zasebne namene