c S
Zamudne obresti
Od dne
Do dne
Znesek

  • datume vpišite v obliki dd.mm.llll (primer: 12.5.1995)
  • zneske z decimalnimi mesti vpisujte na način nnn.nnn.nnn,dd (primer: 2.450.300,20) ali nnnnnnnnn,dd (primer: 2450300,20)
  • kot decimalno ločilo uporabljajte vejico (",")
  • možen je izračun od 1.1.1990 dalje. Izračun upošteva prvi dan obdobja, zadnjega pa ne
  • zamudne obresti bodo za celotno želeno obdobje izračunane po izbrani metodi


BI ŽELELI VNESTI TUDI DELNA POPLAČILA?

Brezplačno namestite in preizkusite program IUS-Obresti 4.5 ki omogoča tudi vnos vmesnih povečanj ali zmanjšanj dolga, izračune amortizacijskih načrtov, prijazne izpise na tiskalnik in veliko ostalih možnosti.

Pogled na vnos vmesnih sprememb s programom IUS-Obresti 4.5

Pogled na vnos vmesnih sprememb s programom IUS-Obresti 4.5