c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Priprava izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021 do 2022 Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Informacijo o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021 do 2022. 14.08.2020 08:47
DAVKI FURS: Pribitek k cestnini- sprememba dokumenta

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Pribitek k cestnini skladno s Sklepom o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest (Uradni list RS, št. 81/18, 4/20 in 105/20), ki bo začel veljati 1. septembra in določa odseke cestninskih cest na katerih se plačuje pribitek, višina pribitka in čas začetka ter konca plačevanja pribitka.

13.08.2020 12:00
NOVICE ZRSZ: Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta, rok za oddajo zahtevka je 17. avgust 2020 ZRSZ obvešča delodajalce, da morajo oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače na portalu za delodajalce do 17. avgusta.  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020.
12.08.2020 15:02
RAČUNOVODSTVO Ne spreglejte: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil

AJPES sporoča, da je ponedeljek, 31. avgusta 2020 skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za vse družbe zavezane k reviziji/preiskavi oziroma konsolidaciji, razen za tiste zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega.

12.08.2020 00:00
DAVKI FURS: Okoljska dajatev – spremembe dokumentov (8)

Finančna uprava RS je izdala spremembe v več dokumentih, ki obravnavajo različne okolijske dajatve (podrobnejši opis).

11.08.2020 15:45
DAVKI Dopolnjena navodila za dostavo CbCR V Uradnem listu RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. 11.08.2020 00:00
DAVKI Obrazec DMV-N: Dodatna polja Finančna uprava obvešča, da je prišlo do spremembe na obrazcu DMV-N, ki so mu dodana in spremenjena polja vnosa. 10.08.2020 11:22
DAVKI FURS: Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja) - sprememba dokumenta Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja) s spremembami v zvezi z obdelavo in vzdržanem podatkov  v novi evidenci - turistični boni v skladu z 35. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). 10.08.2020 00:00
DAVKI FURS: Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020 - sprememba dokumenta Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020 s spremembami davčne obravnave dohodkov v skladu z interventno zakonodajo. 07.08.2020 12:47
NOVICE Rok za vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine se izteče 31. 8. 2020 Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31. 8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine. 07.08.2020 00:00
NOVICE Slovenija je položaj na IMD lestvici konkurenčnosti po dveh letih znova izboljšala Objava vsakoletne lestvice konkurenčnosti držav, ki jih zajema raziskava Mednarodnega inštituta za menedžment (IMD) iz Lozane, vselej vzbudi veliko zanimanje svetovne javnosti. Slovenija je del te raziskave od leta 1999. Takrat smo zasedali 43. mesto. 06.08.2020 09:00
DAVKI FURS: Stopnje DDV – sprememba dokumenta

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Stopnje DDV, ki podrobneje obravnava davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV.

05.08.2020 00:00
DAVKI Podaljšanje veljavnosti seznama blaga oproščenega uvoznih dajatev in DDV zaradi spopadanja s posledicami epidemije COVID-19 V Uradnem listu RS, št. 106/20 z dne 30. 7. 2020, je objavljen  odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. 04.08.2020 15:48
NOVICE Likvidnostna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih Slovenski regionalno razvojni sklad je kot protikoronski ukrep za ohranjanje gospodarske aktivnosti za mikro, mala in srednja velika podjetja objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1. 04.08.2020 13:43
DAVKI Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 je sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav. 04.08.2020 09:07
NOVICE Nova linija neposrednih kreditov za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Kreditov za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo. 03.08.2020 15:20
STATISTIKA V avgustu 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 % Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %. 03.08.2020 14:00
STATISTIKA Julija 2020 letna inflacija 0,3 odstotna; na mesečni ravni cene v povprečju nižje za 0,1 odstotek Julija 2020 je bila inflacija na letni ravni 0,3 odstotna. Cene storitev so se v tem obdobju zvišale za 2,1 %, cene blaga pa  znižale za 0,8 %. Na mesečni ravni je bila zabeležena deflacija (0,1 odstotna), kar je v največji meri posledica znižanja cen oblačil in obutve (za 10,3 %). 03.08.2020 12:12
NOVICE ZRSZ: 10. avgusta zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za čakanje na delo ali višjo silo ZRSZ sporoča, da bodo 10. 8. 2020 izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki ste ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A). 03.08.2020 09:00
NOVICE Odložitev začetka uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema »vse na enem mestu - VEM« FURS sporoča, da je prišlo do šestmesečna odložitev začetka uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema »vse na enem mestu - VEM«.Širitev uporabe sistema »vse na enem mestu - VEM« se začne uporabljati s 1. 7. 2021. 31.07.2020 14:00