c S
DNEVNI IZBOR
DAVKI Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020 Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020. 19.01.2021 00:00
NOVICE Lažje oddajanje in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za karanteno in višjo silo Vso dokumentacijo za ukrep delnega povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile lahko po novem oddajate oziroma urejate preko portala za delodajalce. 18.01.2021 15:33
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. januarja 2021 dalje Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) je minister za finance objavil višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. 18.01.2021 11:25
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura o dohodku iz dejavnosti, z dodanim stališčem, da se prispevki ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah. Stališče se že upošteva pri oddaji davčnega obračuna za leto 2020. 18.01.2021 00:00
NOVICE Povprečna bruto plača za november 2020 za 11,4 % višja od plače za prejšnji mesec Povprečna bruto plača za november 2020 je znašala 2.028,42 EUR in je bila nominalno za 11,4 %, realno pa za 12,3 % višja od bruto plače za oktober 2020. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. 15.01.2021 12:38
DAVKI Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila

FURS je izdal nov dokument Davek na motorna vozila, v katerem podrobneje pojasnjujejo plačilo davka na motorna vozila v skladu z novelo Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki se je začela uporabljati s 1. 1. 2021.

15.01.2021 11:55
NOVICE Rok za uveljavljanje povračila fiksnih stroškov za lani le še danes in jutri Sedmi protikorona paket (PKP7) je prinesel tudi ugodnejše pogoje za ugotavljanje upravičenosti do delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in upravičenega zneska te pomoči. V tej zvezi se širi oziroma spreminja metodologija izračuna upada prihodkov in števila zaposlenih. 14.01.2021 16:36
NOVICE Postopki pri testiranju delavcev na Covid 19 Na MDDSZ so pripravili pojasnila glede (hitrega) testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ter cepljenja proti virusu. 14.01.2021 00:00
RAČUNOVODSTVO AJPES: Predložitev letnih poročil za leto 2020 AJPES sporoča, da bo aplikacija za predložitev letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov na voljo predvidoma od 19. januarja 2021 dalje. 13.01.2021 00:00
NOVICE Oddaja izjave o izplačilu kriznega dodatka Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenim delavcem bo delodajalec preko portala eDavki predložil v elektronski obliki izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenim izplačal krizni dodatek. Izjava bo na voljo predvidoma v zadnjem tednu januarja, so sporočili s FURS. 12.01.2021 18:33
DAVKI Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti

FURS je izdal spremembo dokumenta - Izvršba nedavčnih obveznosti,v katerem dopolnjujejo določbe in pogoje v zvezi z izterjavo denarnih nedavčnih obveznostidrugih predlagateljev.

12.01.2021 16:00
DAVKI POZOR! Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2020 Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga. V papirnati obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti potrdila o oddaji. Rok za oddajo je 5. februar 2021. 12.01.2021 10:00
NOVICE Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 bo na voljo predvidoma 14. 1. 2021 Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičene do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. januarja 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku. 11.01.2021 17:12
NOVICE Izjava za mesečni temeljni dohodek za januar, februar in marec je že na voljo Na portalu eDavki in prek mobilne aplikacije eDavki je že omogočena oddaja izjave za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za novo trimesečno obdobje. Samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci jo lahko vložijo najpozneje do 31. marca. 11.01.2021 12:13
NOVICE Vloga enkratnega nakazila solidarnostnega dodatka za otroke dostopna na eUpravi Na eUpravi je dostopna vloga za enkratni solidarnostni dodatek za otroke s stalnim ali začasnim prebivališčem in dejanskim bivanjem v Republiki Sloveniji pod 18 let. Rok oddaje je 31. januar 2021. 11.01.2021 11:44
NOVICE Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Poziv je odprt do 22. januarja 2021. 11.01.2021 10:12
NOVICE Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije. 11.01.2021 00:00
NOVICE Mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober - december 2020 Mesečni temeljni dohodek in delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za obdobje oktober - december je danes prejelo 37.142 upravičencev, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1407 upravičencev. 08.01.2021 17:27
NOVICE Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom FURS izvoznikom v Združeno kraljestvo svetuje, da v izogib kasnejšemu spreminjanju besedila že sestavljenih navedb o poreklu, uporabijo za izvoz v Združeno kraljestvo angleško različico besedila navedbe o poreklu. 08.01.2021 00:00