c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Ukinitev standardov za e-račun e-SLOG 1.6 in e-SLOG 1.6.1 Od 1. 10. 2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo več sprejemala e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0. 24.01.2020 11:50
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada: Dodatki k plači zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati Vlada je v odgovoru na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s priporočili GZS delodajalcem za ublažitev posledic novele zakona o minimalni plači poudarila, da so dodatki k plači zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati. Tudi njihove spremembe praviloma niso možne z enostranskim posegom delodajalca, so dodali na vladi. 23.01.2020 12:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 za javni sektor

V Uradnem listu št. 03/2020, dne 17. 1. 2020 je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje, ki določa višino regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

22.01.2020 10:06
DAVKI Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi

FURS obvešča, da je do 28. 2. 2020 treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019.

22.01.2020 00:00
DAVKI FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, januar 2020, v katerem so zavedene spremembe stopnje davka od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki se v skladu s 135.č členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obdavčuje cedularno po 27,5 % (za leto 2019 in prej 25 %) proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni. Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek.

20.01.2020 12:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Najnižja bruto urna postavka za začasna in občasna dela upokojencev v letu 2020

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

20.01.2020 00:00
DAVKI FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta Brošura o obdavčitvi nepremičnin (4. izdaja), januar 2020, v kateri so zavedene spremembe stopnje davka od vrednost kapitala ob odsvojitvi v višini 27.5 odstotka, ki se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 20 odstotkov, po desetih letih 15 odstotkov, po petnajstih letih 10 odstotkov), po 20 letih imetništva nepremičnine tega davka ni več.

17.01.2020 15:00
NOVICE Poziv k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoved poostrenega nadzora

MDDSZ poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

17.01.2020 10:32
NOVICE Letno poročilo za leto 2019 že lahko oddate

AJPES sporoča, da je aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2019 že na voljo. Obveznost navedenih poslovnih subjektov je tako, da Finančni upravi RS (FURS) in AJPES predložijo letno poročilo za leto 2019. Letno poročilo za leto 2019, ki ga predložite AJPES-u, se upošteva kot priloga k davčnemu obračunu. Zato ga ni potrebno še dodatno pošiljati na FURS. Slednje morate v davčnem obračunu tudi izrecno navesti.

17.01.2020 00:00
DAVKI Vpogled v podatke za odmero dohodnine - KP_Vpogledi

FURS obvešča izplačevalce, da je na voljo vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2019.

16.01.2020 16:50
STATISTIKA Povprečna bruto plača za november 2019 za 9,0 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.

16.01.2020 00:00
DAVKI Oddaja REK po novi zakonodaji

FURS sporoča, da je omogočena je oddaja REK-1 obrazca, z vrsto dohodka 1151, za datume izplačila od 1. 1. 2020 dalje. Za izplačila dela plače iz uspešnosti poslovanja je od 1. 1. 2020 dalje uvedena nova dohodninska vrsta dohodka: 1111 (del plače za poslovno uspešnost). Spremembe so bile na eDavkih implementirane 10. 1. 2020.

14.01.2020 15:11
DAVKI Oddaja v najem poslovnemu subjektu

Uveljavljanje dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja -> Če so posamezniki oddajali premoženje v najem poslovnim subjektom in želijo uveljavljati dejanske stroške vzdrževanja premoženja, morajo zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov na FURS vložiti najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. To torej velja le v primeru če fizična oseba oddaja premoženje v najem pravni osebi ali fizični osebi z dejavnostjo. Če oddaja v najem drugi fizični osebi je rok za oddajo napovedi in za uveljavljanje morebitnih dejanskih stroškov 28.2.2020.

14.01.2020 15:02
DAVKI FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja - sprememba dokumenta FURS je izdal spremembo dokumenta –  Obdavčitev z davkom od premoženja (Podrobnejši opis), s spremenjenimi valorizacijskimi zneski na podlagi veljavnega Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2020. 14.01.2020 00:00
DAVKI Omogočena oddaja Doh-Prem in Doh-Zap1

FURS obvešča, da je na sistemu eDavki omogočena oddaja dveh obrazcev: Doh-Prem in Doh-Zap1.

14.01.2020 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

Na ministrstvu za finance so pripravili predlog novega zakona o davku na motorna vozila, po katerem se ta davek ne bo več obračunaval od nabavne cene vozila, pač pa bo pri njegovi odmeri odločilna okoljska komponenta. Novost naj bi bila uveljavljena 1. januarja 2021, do letošnjega 14. februarja pa je mogoče posredovati pripombe.

13.01.2020 18:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. januarja 2020

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2020, in znaša 8 odstotkov.

13.01.2020 15:30
DAVKI FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - sprememba dokumenta

FURS je izdal spremembo dokumenta –  Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (Podrobnejši opis), s pojasnili glede davčne obravnavne prehoda na nov način računovodskega spremljanja poslovnih najemov.  

13.01.2020 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela ZDR prinaša dodaten plačan dan dopusta vsem staršem prvošolčkov 11. januarja 2020 je začela veljati novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki vsem zaposlenim staršem, tudi v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega plačanega dne dopusta v primeru spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Gre za prvo spremembo ZDR doslej, ki ni bila usklajena s socialnimi partnerji. Nasprotovali so ji namreč delodajalci. 11.01.2020 12:00