c S
DNEVNI IZBOR
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 Objavljen je predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 oziroma t.i. PKP#5, ki ga je v torek na dopisni seji sprejela Vlada. 01.10.2020 14:28
FINANCE Nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj Ministrstvo za finance je objavilo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih osem mesecev letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 5,8 milijarde evrov, odhodki pa 8,1 milijarde evrov. Državni proračun je v prvih osmih mesecih tako izkazal primanjkljaj v višini skoraj 2,3 milijarde evrov. 01.10.2020 00:00
STATISTIKA Septembra na letni ravni 0,3-odstotna, na mesečni 0,4-odstotna deflacija Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2020 na letni ravni nižje za 0,3 %, na mesečni ravni za 0,4 %. Na letno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov. Blago se je v enem letu pocenilo za 1 %, storitve pa so se podražile za 0,8 %. 30.09.2020 13:01
STATISTIKA V oktobru 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %

Mesečna temeljna obrestna mera v oktobru 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %.

30.09.2020 12:58
Dnevne vsebine Zakonodaja Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022

Vlada Republike Slovenije je z reprezentativnimi združenji občin sklenila Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022 ter pooblastila ministra za javno upravo za podpis navedenega dogovora.

30.09.2020 09:29
NOVICE Pojasnila glede merjenja telesne temperature

Kakovostna meritev temperature je odvisna od različnih dejavnikov in ker je ta tematika v trenutnih razmerah širjenja virusa Sars-Cov-2 zelo aktualna, terja tudi nekaj pojasnil.

29.09.2020 15:38
NOVICE Spletna stran goriva.si MGRT je vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si prikazuje maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. 29.09.2020 00:00
DAVKI Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU – prepoved povračila dajatev od 21. septembra 2020 dalje Od 21. septembra 2020 dalje gospodarskim subjektom iz EU ni več mogoče povrniti carin za materiale, uvožene v EU, če so ti materiali vključeni v izdelke, ki se izvozijo v Kanado v okviru preferencialne tarifne obravnave. 28.09.2020 12:00
NOVICE Z uredbo nove spremembe na seznamih držav Danes so se na rdeči seznam uvrstili nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske, Avstrije in Hrvaške, Italija se uvrsti na oranžni seznam, Poljska in Srbija pa na zelenega. 28.09.2020 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Od jutri, 28. septembra, bo negativni test ob vstopu v Slovenijo zadoščal, da karantena ne bo odrejena Z novim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam. 27.09.2020 17:48
Dnevne vsebine Zakonodaja 5. sveženj protikoronskih ukrepov osredotočen na trg dela ter področje zdravstva

Vlada je na seji obravnavala in potrdila predlog zakona, t. i. 5.  protikoronski paket. Ta odseva trenutne gospodarske napovedi, ki so bolj optimistične od spomladanskih, a hkrati upošteva dejstvo, da bi lahko imelo nenadzorovano širjenje virusa negativne posledice za gospodarstvo. Čistopis zakona je še v pripravi do 28. septembra, ko bodo še možne manjše dopolnitve.

25.09.2020 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja 33. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada je na 33. seji obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se seznanila z Jesensko napovedjo 2020 in obravnavala Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. 24.09.2020 09:54
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada odpravlja regulacijo cen naftnih derivatov

Vlada je sprejela informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nalaga, da na podlagi kotacij naftnih derivatov na svetovnem trgu spremlja in analizira oblikovanje cen za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo in za 14-dnevno obdobje sporoča podatke ministrstvu za finance.

24.09.2020 08:53
NOVICE Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust ZRSZ obvešča, da lahko od torka, 22. septembra, oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za avgust. 22.09.2020 18:30
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela stališči do mnenj Državnega sveta glede proračunskih dokumentov Vlada je na dopisni seji sprejela stališči do mnenj Državnega sveta Republike Slovenije glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna in predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Opredelila se je tudi do amandmajev na predlog rebalansa. 22.09.2020 08:41
DAVKI Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV FURS opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 8. 2020 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 10. 2020. 21.09.2020 00:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu – sprememba

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu s pojasnili glede izpolnitve obrazca napovedi odmere akontacije dohodnine, v katerem zavezanec napove dohodke, prejete iz tujine. V dokumentu so še pojasnila glede izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in obrazca letne napovedi za odmero dohodnine za dohodke iz delovnega razmerja iz tujine.

18.09.2020 15:00
NOVICE Podjetja, izkoristite razpis za brezplačne maske in razkužila za roke! Do 31. 10. lahko slovenska podjetja z najmanj petimi zaposlenimi pridobijo za 200 EUR brezplačne zaščitne opreme na enega zaposlenega. Javni poziv je objavil Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. 18.09.2020 10:00
NOVICE Novi ukrepi: Spremembe pri nošenju mask, priporočilo o delu od doma in merjenje temperature ob vstopu v delovne prostore Vlada je na današnji seji sprejela predlog ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb Od konca tedna bo obvezno nositi maske na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi. Učenci od 7. razreda naprej bodo morali nositi maske tudi med poukom, prav tako vzgojitelji in učitelji. Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo. 17.09.2020 19:20