c S
DNEVNI IZBOR
DAVKI Še do 1.6. je čas za oddajo IZJAVE za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov

FURS sporoča zavezancem, da se izteka rok za oddajo IZJAVE za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov.

27.05.2020 10:00
NOVICE Izteka se prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja Z majem se izteka prehodno obdobje poročanja premoženjskega stanja zavezancev, ki bo od 1. junija 2020 mogoče le še na portalu eUprava. 27.05.2020 00:00
NOVICE ZRSZ: V petek 29. maja nova izplačila po interventnih zakonih Do sedaj sta bili izvedeni dve izplačili v skupni vrednosti 35 milijonov evrov 21.900 delodajalcem za 94.500 zaposlenih, medtem ko je tretje majsko izplačilo predvideno ta petek, 29. 5. 2020. Trenutno je za te namene na voljo skupaj 157 milijonov evrov. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna glede na potrebe. 26.05.2020 12:00
DAVKI FURS: Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019 Zavezanci, ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej do 1. 6. 2020. Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za koledarsko leto 2019 je bil zaradi epidemije COVID-19 iz 31. 3. 2020 premaknjen na 31. 5. 2020. Ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo obračunov za koledarsko leto 2019 ponedeljek, 1. 6. 2020. 26.05.2020 09:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Veljati je začel novi odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah Z današnjim dnem je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Dodana je tudi nova kontrolna točka na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer Gorjansko - San Pelagio. 26.05.2020 00:00
STATISTIKA SURS: Po globokem aprilskem padcu klima v maju višja Gospodarsko razpoloženje se je maja po aprilskem globokem padcu nekoliko izboljšalo. Vrednost kazalnika je dosegla -33,1 odstotne točke, kar je za 6,5 odstotne točke več kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je bila vrednost nižja za 40,8 odstotne točke in bila za 33,2 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem. 25.05.2020 11:58
NOVICE FURS: Vmesna tranša mesečnega temeljnega dohodka V petek, 22. 5. 2020 so mesečni temeljni dohodek prejeli tisti upravičenci, ki so bili z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki iz tega statusa za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka. 25.05.2020 00:00
STATISTIKA SURS: Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2019 40,3-odstotna Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2019 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 40,3 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 59,7 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2019 je bila za 0,5 odstotne točke višja kot v letu 2018. 22.05.2020 14:37
NOVICE ZRSZ: Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače Na Portalu za delodajalce ZRSZ je od začetka tedna na voljo aplikacija za preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). 22.05.2020 11:00
DAVKI FURS: Pooblaščanje– nov dokument FURS je izdala nov dokument Pooblaščanje, ki vsebuje podrobnejše opise najbolj pogostih vrst pooblastil, ki jih uporabljajo zavezanci pri poslovanju s finančno upravo, 1. izdaja. 22.05.2020 09:00
NOVICE Preklic dela na domu Inšpektorat za delo obvešča delodajalce, da obveščanje o preklicu dela na domu ni potrebno. 21.05.2020 12:00
STATISTIKA Povprečna bruto plača za marec 2020 za 2,3 % nižja od plače za februar 2020 Povprečna bruto plača za marec 2020 je znašala 1.758,27 EUR, tj. nominalno za 2,3 % oz. realno za 1,5 % manj od bruto plače za februar 2020. 21.05.2020 10:30
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE Vlada je določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Instrument SURE bo državam članicam EU zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov, s pomočjo katerih bodo lahko podpirale sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe, potrebne za blaženje posledic epidemije COVID-19. 20.05.2020 00:00
NOVICE Na portalu ZRSZ lahko delodajalci pregledujejo izplačila ZRSZ obvešča, da je nadgradil portal za delodajalce. Omogočen je pregled izplačil, ki so jih delodajalci prejeli iz naslova povračil nadomestil plače po interventnih zakonih. Omogočen je tudi podrobnejši pregled po delavcih. Modul se nahaja na istem mestu kot sama vloga, prikaže se delodajalcem, ki so prejeli vsaj eno izplačilo. 19.05.2020 09:22
RAČUNOVODSTVO AJPES: Skrajni rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je 1. junij 2020 AJPES obvešča zavezance za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc za leto 2019, da se z uveljavitvijo Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc v letu 2020, določen z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, izteče 31. maja 2020. Ker je zadnji dan roka nedelja, ko AJPES ne dela, je skladno s 101. členom Zakona o splošnem upravnem postopku skrajni rok za predložitev 1. junij 2020. 19.05.2020 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba Odloka glede mejnih prehodov in kontrolnih točk Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Na podlagi odloka bo odpiranje mej potekalo postopoma, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. 18.05.2020 12:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja Vlada RS je dne 14. maja 2020 je z Odlokom o preklicu epidemije preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. 18.05.2020 00:00
RAČUNOVODSTVO FURS: Obvestilo o podaljšanju roka za predložitev REK obrazcev FURS na pobudo davčnih zavezancev podaljšuje rok za oddajo REK obrazcev za izplačilo plače in nadomestilo plače za obdobje marec 2020 in april 2020 do 31. 5. 2020. V primeru predložitve REK-1 obrazca za plačo po datumu izplačila plače, naj zavezanec izbere vrsto dokumenta R. 15.05.2020 18:16
RAČUNOVODSTVO Napake na REK-1 obrazcih na obračunu davčnega odtegljaja v delu, ki se nanaša na oblikovanje pokojninske osnove za obdobje izplačil MAREC 2020 ZPIZ je pri pregledu prejetih REK-1 obrazcev na obračunu davčnega odtegljaja v delu, ki se nanaša na oblikovanje pokojninske osnove za obdobje marec 2020, zaznal večje število napak pri navajanju obdobij v M rubrikah (polje obdobje od, obdobje do). 15.05.2020 15:00
NOVICE ZRSZ: Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagojeni tudi programi aktivne politike zaposlovanja Z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 in izboljšanja socialnega položaja ljudi, je ZRSZ danes objavil spremembo Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020, ki je namenjeno spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine. 15.05.2020 12:37