c S
DNEVNI IZBOR
FINANCE Evropska sredstva v obliki posojil Republika Slovenija je v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Svet EU potrdil konec julija 2021, opredelila za 705 milijonov evrov posojil ukrepov za okrevanje in krepitev odpornosti po pandemiji covida-19.  12.08.2022 09:08
FINANCE Obrestne mere Nove vrednosti povprečnih efektivnih obrestnih mer iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunanih na način iz 25. člena Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), za obdobje 1. januarja  2022 do 30. junija 2022. 11.08.2022 08:23
Dnevne vsebine Zakonodaja Znova uveden prispevek za energetsko učinkovitost Vlada je na dopisni seji spremenila > uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, s čimer s 17. avgustom vrača prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva. 10.08.2022 00:00
FINANCE Novosti v okviru finančnih nadomestil zaradi visokih cen Agencija obvešča vse potencialne upravičence na ukrepih finančnih nadomestil zaradi visokih cen, da je bil skladno z zakonskim aktom sprejet dodaten datum za izpolnitev pogoja poravnanih davčnih obveznosti. 09.08.2022 00:00
NOVICE Novosti spletnega naročila evropske kartice Zavarovanim osebam po novem za pridobitev certifikata ni več potrebno fizično obiskati ZZZS. Papirnate certifikate, ki nadomeščajo evropsko kartico, lahko odslej naročate tudi preko spleta 05.08.2022 10:01
Dnevne vsebine Zakonodaja Zakon za zmanjšanje škodljivih posegov politike V četrtkovem Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo začel veljati 18. avgusta 2022. 04.08.2022 10:05
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredba o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida Vlada je sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. S to spremembo uredbe se z današnjim dnem, 2. avgusta ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila ukinjena 21. junija 2022. Okoljska dajatev je bila ukinjena zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov. 02.08.2022 07:34
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2021 – 3. tranša FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, da bodo dne 9. 8. 2022, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 5. 8. 2022. 01.08.2022 12:00
NOVICE KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! Za vas na tem mestu sledimo in objavljamo vsa aktualna obvestila, ki se nanašajo na koronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19) in smo jih objavili na portalu FinD-INFO. 01.08.2022 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Pregled INTERVENTNE zakonodaje PREGLED PREDPISOV vezanih na omejevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji in obrazložitve določb interventnih zakonov na portalu FinD-INFO! 01.08.2022 00:00
NOVICE Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini

Dnevno spremljamo gospodarsko situacijo in omejevalne ukrepe zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini.

01.08.2022 00:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec)

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec), 2. izdaja, julij 2022.

01.08.2022 00:00
FINANCE Računi za vse bodo manjši zaradi nižjega DDV Minister za finance Klemen Boštjančič je pojasnil, da je vlada sprejela odločitev o znižanju davka na dodano vrednost na energente za vse uporabnike, ki se jih s tem ukrepom vse enako obravnava. Od 1. septembra do 31. maja naslednje leto bo DDV na energente tako znašal 9,5 odstotka. Sicer je pred tem že uvedla delno regulacijo cen pogonskih goriv ter omejila najvišje cene elektrike in zemeljskega plina. 30.07.2022 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela predlog zakona o nižji stopnji davka na dodano vrednost na nekatere vrste energentov Vlada želi s predlogom zakona omiliti posledice dviga cen energentov z začasno določitvijo nižje stopnje davka na dodano vrednost. Za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 vlada predlaga 9,5 % stopnjo za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. S tem ukrepom se dopolnjujeta ukrepa regulacije cen električne energije in zemeljskega plina. 29.07.2022 13:00
STATISTIKA Letna inflacija 11-odstotna, mesečna 1-odstotna Letna rast cen je bila 11-odstotna, na mesečni ravni pa 1-odstotna. Največji vpliv tako na letno (2,1 odstotne točke) kot na mesečno (0,5 odstotne točke) inflacijo so imele višje cene naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 0,6 odstotne točke. 29.07.2022 10:49
STATISTIKA Obe temeljni obrestni meri sta se v avgustu zvišali Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2022 0,9-odstotna, letna temeljna obrestna mera 11,13-odstotna. 29.07.2022 10:43
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine iz tretje tranše se izteče 1. 8. 2022 V ponedeljek, 1. 8. 2022, se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 30. 6. 2022. 28.07.2022 00:00