c S
DNEVNI IZBOR
DAVKI Dopolnitev pogostih vprašanj in odgovorov glede mesečnega temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so v letu 2020 in 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom Finančna uprava RS je med pogostimi vprašanji in odgovori na svojih spletnih straneh v času sprejemanja interventnih zakonov objavila tudi stališče glede načina izračuna upada prihodkov pri upravičencih, ki so v letu 2020 oziroma v letu 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom. 07.05.2021 15:22
DAVKI Oprostitev plačila DDV pri uvozu cepiv ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov na podlagi ZIUPOPDVE Na podlagi 47. člena ZIUPOPDVE so plačila DDV oproščeni uvozi cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji oziroma Evropski Uniji ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom oziroma ustrezno oznako. 07.05.2021 14:20
DAVKI Pojasnilo FURS: Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih

Finančna uprava je objavila nov dokument: Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih s pojasnili glede opravljanja dela z napotenimi delavci v tujini in njihovo obdavčitvijo.

06.05.2021 09:03
DAVKI Vlaganje zahtevkov za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev

Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev je od 17. 5. 2021 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) - portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri FU Nova Gorica.

05.05.2021 16:00
NOVICE Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in ZK FURS obvešča, da so se s strani EU končali postopki za sprejetje sporazuma o trgovini in sodelovanju, ki sta ga EU in Združeno kraljestvo podpisala konec lanskega decembra. 05.05.2021 15:42
Dnevne vsebine Zakonodaja Najnižja pokojnina

Od 1. maja znaša najnižja pokojnina iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2 279,56 eura, zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2 znaša 620,00 eurov, zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine pa se od 1. maja zagotavlja invalidska pokojnina v znesku 388,54 eura.

05.05.2021 09:53
DAVKI FURS: Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev Finančna uprava je objavila dokument: Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev s seznamom 43. občin, ki so spremenile transakcijske račune. 05.05.2021 08:02
DAVKI Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2020 – 1. tranša Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2020, FURS obvešča, da bodo dne 10. 5. 2021, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 5. 2021. 04.05.2021 00:00
DAVKI Novo podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme (Sklep Komisije (EU) 2021/660) Začetno obdobje šestih mesecev, se tako sedaj podaljšuje do 31. 12. 2021. 03.05.2021 16:07
DAVKI Higienski vložki odslej manj obdavčeni Higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki so od danes manj obdavčeni, saj je začela veljati dopolnitev > Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), po kateri se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV in ne več 22-odstotna. 03.05.2021 12:10
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov v javni razpravi Ministrstvo za pravosodje je danes v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016. 03.05.2021 00:00
STATISTIKA Cene v aprilu 2021 višje na obeh ravneh, na letni za 2,1 %, na mesečni za 1,0 % Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2021 na letni ravni višje v povprečju za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 1,0 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene električne energije. 30.04.2021 21:32
STATISTIKA V maju 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,38 % Mesečna temeljna obrestna mera se je v maju 2021 zvišala na 0,2 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,38 %. 30.04.2021 15:06
DAVKI Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (NFS) za Q2/2021 Na eDavkih je od 30. 4. 2021 na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS) za obdobje 1. 4. 2021 - 30. 6. 2021 (za drugi kvartal leta 2021). 30.04.2021 10:37
NOVICE Sprostitve na področju storitvene in gostinske dejavnosti Vlada se je zaradi nekoliko boljše epidemiološke slike odločila za dodatno sproščanje ukrepov na gospodarskem področju. 30.04.2021 00:00
DAVKI Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. 4. 2021 FURS sporoča, da se v petek, 30. 4. 2021 izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine! 29.04.2021 00:00
NOVICE Napotki gostiteljem ob ponovnem odprtju nastanitvenih obratov Za čimbolj učinkovito ravnanje ob sprostitvi izvajanja nastanitvene dejavnosti in upoštevanju zakonodaje glede vodenja knjige gostov in poročanja podatkov v sistem eTurizem so pri AJPES pripravili kratke napotke. 28.04.2021 00:11
NOVICE Unovčevanje turističnih bonov

Unovčevanje turističnih bonov za plačilo opravljenih storitev na področju turizma je od 26. 4. 2021 omogočeno pod pogoji, ki jih določa Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS.

28.04.2021 00:00
NOVICE Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila prek sistema SPOT ali vmesnika eNDM Posredujemo informacijo ZZZS o uveljavitvi sprememb in dopolnitev > Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki začnejo veljati 1. maja 2021 in na na podlagi katerih bo od 1. januarja 2023 elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije nadomestil obvezno za vse poslovne subjekte. 26.04.2021 00:00
NOVICE Svet ECB: Sklepi o denarni politiki Svet ECB je 22. aprila 2021 sklenil potrditi zelo spodbujevalno naravnanost denarne politike. 23.04.2021 12:00