c S
V SREDIŠČU
Jure Filip, dipl. ekon. Praktični izračuni plač in nadomestil v času epidemije Covid-19 Marsikateri delodajalec se v tem trenutku težko odloči kaj narediti z delavci. Kaj omogoča zakonodaja, če ni hkrati dovolj dela za vse delavce? Ali se lahko delavcem v času epidemije odredi napotitev na čakanje večkrat za krajši čas? 07.04.2020 09:00
Portal FinD-INFO Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? (SPREMENJENO) FURS je objavil preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov. Z rdečo so označene spremembe. 06.04.2020 17:48
Irena Kamenščak Čakanje na delo poslovodne osebe v času koronavirusa Ali direktor lahko gre na čakanje na delo? (če je zavarovan na zavarovalni osnovi 001). In direktor ki je zaposlen pod zavarovalno osnovo 040? Kaj je s poslovodji ali tudi oni koristijo kake oprostitve? Enako tudi za prokuriste (ker verjetno poslovodje in prokuristi ne morejo iti na čakanje)? 06.04.2020 16:00
Portal FinD-INFO Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je bil že sprejet v Državnem zboru RS, vendar še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ima zavarovana oseba, ki je skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila plače od 1. dne začasne zadržanosti od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).

06.04.2020 10:39
Portal FinD-INFO V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 uvedene 4 nove vrste dohodka za plače in nadomestila plač V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so za izvedbo ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost  uvedene 4 nove vrste dohodka za namen izplačila plače in nadomestila plače. 06.04.2020 00:00
Portal FinD-INFO FURS: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za SAMOZAPOSLENE

Finančna uprava je predstavila ukrepe z davčnega področja, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene (posodobljeno):

04.04.2020 00:00
Portal FinD-INFO Povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile

Državni zbor je včeraj, v četrtek, 2. aprila, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Omogočal bo povračilo nadomestila plače vašim zaposlenim, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

03.04.2020 14:18
Portal FinD-INFO Samozaposleni: Uredite si dostop do eDavkov za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo zgolj prek eDavkov na voljo 14. aprila 2020. Da boste lahko izkoristili ukrepe interventnih zakonov, si čim prej uredite dostop do eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije). Le prek eDavkov bo namreč mogoče oddati izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka.

03.04.2020 10:04
Portal FinD-INFO Upravičenci in ukrepi, ki jih je država sprejela za pomoč ob epidemiji DZ je v četrtek zvečer sprejel zakon, s katerim bo država finančno pomagala podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo do konca maja ali junija. Nabor upravičencev je širok, seznam objavljamo v nadaljevanju.


03.04.2020 08:42
Portal FinD-INFO Vloga na ZRSZ za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in karanteno

ZRSZ je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je začel veljati 29. marca 2020, omogočil oddajanje vloge za povračilo nadomestila plače.

02.04.2020 16:46
Portal FinD-INFO FURS: Sprejeti ZIUPPP samozaposlenim že sedaj omogoča avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31.3.2022

Predlog ukrepov "proti korona paketa" je trenutno v parlamentarni proceduri. Že sprejeti ZIUPPP pa samozaposlenim že sedaj omogoča avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31.3.2022. Pogoj je, da so zapadle obveznosti na dan 28.2. poravnane. Če niso, imate čas do 6.4. 2020.

02.04.2020 12:01
Portal FinD-INFO MDDSZ: Ukrepi za delodajalce, delavce in upokojence ter oprostitve plačila prispevkov

Na MDDSZ nadgrajujejo že sprejete rešitve iz prejšnji teden sprejetega zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Država bo delodajalcem povrnila izplačana nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Objavljamo nadgrajeno vsebino.

02.04.2020 10:00
Pravna Praksa Nadomestilo plače za dopust takoj po končani bolniški Delavec se je po večletni odsotnosti zaradi bolezni vrnil na delovno mesto. Prvi dan po vrnitvi je pričel z izrabo letnega dopusta. Kako naj delodajalec obračuna nadomestilo delavčeve plače za letni dopust? 02.04.2020 00:00
Irena Kamenščak Letni dopust in regres za letni dopust ter pojasnilo glede izrabe letnega dopusta v času COVID-19 pandemije

Pravici do plačanega letnega dopusta in do regresa za letni dopust predstavljata dve pomembni pravici delavca v delovnem razmerju. Pri obravnavi obeh pravic, pa se pojavljajo številna vprašanja in dileme. Kdaj delavec pridobi pravico do letnega dopusta, kako upoštevati pravilo sorazmernosti, kako pravica do letnega dopusta vpliva na pravico do regresa za letni dopust, na kakšen način se izračuna število dni letnega dopusta. V prispevku pojasnjujemo osnovna pravila povezana s pravico do letnega dopusta in do regresa za letni dopust. Praktične dileme namreč največkrat lahko rešimo ravno z razlago najosnovnejših pravil in načel.

01.04.2020 00:00
Mojca Müller Kako vpliva prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje na obdavčitev »normiranca«?

O posebnostih pri obdavčitvi z dohodnino za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo po sistemu normiranih odhodkov (pogovorno normiranci), smo že pisali v članku z naslovom Kako prejem subvencije oz. državne podpore vpliva na obdavčitev »normirancev«? V tokratnem prispevku predstavljamo vpliv prenosa nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje na davčno obveznost normiranca. To področje ureja SRS 30 - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih ter 50. člen ZDoh-2.

31.03.2020 00:00
mag. Mojca Kunšek Z interventnim zakonom do nadomestila za čakanje delavcev na delo in odloga plačila socialnih prispevkov za samozaposlene

V nedeljo, 29. marca 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plač zaposlenim, ki so zaradi posledic epidemije koronavirusa na začasnem čakanju na delo in tistim zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela (na delovnem mestu ali doma) zaradi odrejene karantene. Prav tako pa ZIUPPP določa težko pričakovano možnost uveljavljanja odloga plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.

30.03.2020 12:54
mag. Darinka Kamenšek Evidentiranje prodaje z možnostjo vračila blaga, ki povzročajo dodatne stroške MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebujejo tudi možnost vračila kupljenega blaga. To se pogosto dogaja predvsem pri nakupih po internetu. Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju kako se bo pogodba uresničevala oz. oceni koliko takega blaga se bo dejansko vrnilo. 30.03.2020 00:00
Portal FinD-INFO Vlada sprejela #protiKoronapaket

Vlada je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po nujnem postopku.

29.03.2020 16:48
mag. Ivan Kranjec Da se pri »Coronavirus davčnih ugodnostih« ne bo zapletlo

Državni zbor je 20.03.2020 zjutraj sprejel predloge interventnih zakonov, ki naj bi pomagali blažiti negativne učinke posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na področju davkov, letnih poročil, prispevkov in nadomestil.

27.03.2020 14:13
Portal FinD-INFO ZZZS: Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo e-zahtevek za refundacijo nadomestila plače Zaradi povečane pojavnosti okužb dihal in trenutne epidemiološke situacije v Sloveniji prosimo delodajalce in računovodske servise, da za pripravo in vložitev zahtevka za refundacijo izberejo elektronsko možnost. 27.03.2020 12:31