c S
V SREDIŠČU
mag. Darinka Kamenšek Evidentiranje prodaje z možnostjo vračila blaga, ki povzročajo dodatne stroške MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebujejo tudi možnost vračila kupljenega blaga. To se pogosto pogaja predvsem pri nakupih po internetu. Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju kako se bo pogodba uresničevala oz. oceni koliko takega blaga se bo dejansko vrnilo. Se pa v 30.03.2020 00:00
Portal FinD-INFO Vlada sprejela #protiKoronapaket

Vlada je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po nujnem postopku.

29.03.2020 16:48
mag. Ivan Kranjec Da se pri »Coronavirus davčnih ugodnostih« ne bo zapletlo

Državni zbor je 20.03.2020 zjutraj sprejel predloge interventnih zakonov, ki naj bi pomagali blažiti negativne učinke posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na področju davkov, letnih poročil, prispevkov in nadomestil.

27.03.2020 14:13
Portal FinD-INFO ZZZS: Delodajalci naj v času epidemije uporabljajo e-zahtevek za refundacijo nadomestila plače Zaradi povečane pojavnosti okužb dihal in trenutne epidemiološke situacije v Sloveniji prosimo delodajalce in računovodske servise, da za pripravo in vložitev zahtevka za refundacijo izberejo elektronsko možnost. 27.03.2020 12:31
Portal FinD-INFO Inšpektorat ugotavlja pomanjkljivo izvajanje ukrepov za zaščito zdravja delavcev Inšpektorat za delo te dni izvaja poostren nadzor glede izvajanja ukrepov pri delodajalcih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in zagotavljanja zdravja delavcev ter glede zagotavljanja njihove pravne varnosti v aktualnih epidemioloških razmerah. 26.03.2020 09:34
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Izstopna obdavčitev glede preprečevanja zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

Namen izstopnih davkov je zagotoviti, da v primeru, ko davčni zavezanec prenese sredstva ali svoje davčno rezidentstvo iz davčne jurisdikcije države, ta država obdavči ekonomsko vrednost morebitnega kapitalskega dobička, ustvarjenega na njenem ozemlju, tudi če ta dobiček v času izstopa še ni bil realiziran. Potrebno je določiti primere, v katerih za davčne zavezance veljajo pravila o izstopnem davku in se obdavčijo njihovi nerealizirani kapitalski dobički, ki so vključeni v njihova prenesena sredstva.

26.03.2020 00:00
Mateja Babič, LL.M., mednarodna davčna svetovalka Interventni davčni in finančni ukrepi za podjetja Z namenom omilitve likvidnostnih težav pri podjetjih v času epidemije in po njej sta bila 20. 3. 2020 sprejeta Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (v nadaljevanju ZIUJP), ki med drugim ureja zamik ali obročno plačilo davkov kot tudi preložitev terminov oddaje letnih poročil in obračunov davkov od dobička na kasnejši datum in Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki ureja možnost zaprosila pri poslovni banki za odlog plačila kredita za podjetja do 12 mesecev. 25.03.2020 11:00
Irena Kamenščak Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov – ZIUPPP Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) predstavlja enega od t.i. interventnih zakonov, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije sprejel v »prvem paketu« zakonodaje, s katero poskuša država omiliti vpliv trenutne COVID-19 pandemije na ekonomski položaj gospodarstva. 25.03.2020 09:00
Portal FinD-INFO Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu Vlada je na 5. redni seji za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu obravnavala najobsežnejši zakonski paket do zdaj. Z namenom blažitve posledic epidemije. Paket ukrepov je ocenjen na okoli dve milijardi evrov, med najpomembnejšimi pa je financiranje plač za delavce na čakanju. Vlada je napovedala tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, predvsem upokojencev. 24.03.2020 16:45
mag. Ivan Kranjec Ukrepi za samostojne podjetnike…a ne za vse !

Morda vas bo presenetilo, a odlog plačila prispevkov za samozaposlene na podlagi 12. člena Zakona o interventnih ukrepih področju plač in prispevkov (ZIUPPP) ne bo veljal za vse samostojne podjetnike. Pravzaprav je tako, da ne bo veljal ravno za nekatere od tistih skupin podjetnikov, ki so najbolj ranljive in imajo najmanjšo možnost pridobivanja prihodkov na trgu.

24.03.2020 00:00
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav. Na kaj mora biti pozoren naročnik v primeru nedovoljenega dogovarjanja ponudnikov Prikrojevanje razpisnih ponudb (ali dogovorjeno oddajanje ponudb) nastopi, kadar se podjetja, od katerih se sicer pričakuje tekmovalnost, skrivaj zavežejo k dvigu cen ali nižanju kakovosti blaga ali storitev za kupce, ki želijo priti do izdelkov ali storitev po razpisnem postopku. 24.03.2020 00:00
Pravna Praksa Odklonitev dela zaradi možnosti okužbe delavcev Ali množičen izbruh bolezni COVID-19 v lokalnem okolju pomeni táko nevarnost za zdravje delavca, da lahko ta odkloni delo? 23.03.2020 18:00
mag. Jasmina Potrč Epidemija in povračila za nadomestilo plače zaradi ne-dela Državni zbor je po nujnem postopku sprejel besedilo Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki naj bi začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Razširitev virusa SARS-CoV-2 na območje držav Evropske unije in s tem tudi Slovenije se kaže v številnih negativnih posledicah, ki jih ima epidemija na gospodarske aktivnosti – še posebej v panogah turizma, gostinstva, trgovine ter v predelovalnih in storitvenih dejavnostih. Zato želi država z določenimi ukrepi, namenjenimi podjetjem, ki se spoprijemajo z zmanjšanim obsegom poslovanja, pomagati in tako pripomoči ki ohranitvi zaposlitve približno 30.000 delavcev. 23.03.2020 11:11
mag. Darinka Kamenšek Dvojna ara

Stranka je plačala aro za hišo v višini 20.000 EUR po predpogodbi. Predpogodba opredeljuje, da v kolikor ne pride do sklenitve posla, prodajalec vrne kupcu dvojno aro. Do sklenitve pogodbe za nakup ni prišlo. Prišlo je do poravnave, v okviru katere se tožena stranka zaveže tožeči stranki plačati iz naslove dvojne are in odškodnine dogovorjen znesek v obrokih. Kako poslovne dogodke knjižiti?

23.03.2020 00:00
Portal FinD-INFO Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. 20.03.2020 14:44
Portal FinD-INFO Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa DZ je danes ponoči sprejel prvi paket interventnih zakonov, ki jih je vlada pripravila za pomoč gospodarstvu, ki ga je prizadela epidemija novega koronavirusa. Kar nekaj jih sega na področje davkov. FURS objavlja seznam ukrepov na tem področju za blažitev posledic koronavirusa. 20.03.2020 14:20
Portal FinD-INFO Poslanci potrdili prvi paket ukrepov za pomoč gospodarstvu DZ je na izredni seji po nujnem postopku sprejel prvi paket zakonov, s katerimi naj bi vsaj nekoliko omilili posledice epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo. Med drugim bo država priskočila na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma. 20.03.2020 08:08