c S
V SREDIŠČU
mag. Boštjan J. Turk Videonadzor po novem ZVOP-2

Tematika videonadzora je vselej nekoliko občutljiva, saj gre za dejavnost, ki občutno vpliva na zasebnost in na pravico do varovanja zasebnosti posameznikov in podjetij. Po drugi strani je videonadzor nujen zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja posameznikov, saj živimo v obdobju, ko so tatvine, vlomi in druga kazniva dejanja v porastu.

22.09.2023 10:00
Inštitut za računovodstvo Investicijska olajšava – kdaj jo moramo vrniti in kdaj ne?

Zavezanci lahko pri svojem davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oziroma dohodka iz dejavnosti uveljavljajo 40 % investicijsko olajšavo za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva. Po 55.a členu ZDDPO-2 oziroma 66.a členu ZDoh-2 olajšave ni mogoče uveljavljati za pohištvo in pisarniško opremo, motorna vozila (lahko pa za osebne avtomobile in avtobuse na hibridni ali električni pogon ter za tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI), za dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

22.09.2023 00:00
Simona Matko Počivalšek Kaj se upošteva v povprečno plačo pri obračunu letnega dopusta

Zanima nas, kako se pravilno obračuna dopust, ali se mora upoštevati za osnovo povprečna plača zadnjih treh mesecev  in kaj se upošteva v povprečno plačo ( dodatek nočno delo, uspešnost, nadurno delo…).

21.09.2023 13:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Solidarnostna delovna sobota, izračun prispevkov iz tega naslova ter nakazilo v Sklad za obnovo Slovenije

2. septembra 2023 je pričel veljati  Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). ZIUOPZP pa kot začasni ukrep v 101. členu uvaja solidarnostne delovne sobote in izračun prispevka iz tega naslova.

20.09.2023 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Odbitni DDV v okviru obrnjene davčne obveznosti

Zanima nas, ali lahko odbijamo vstopni DDV oziroma upoštevamo na računih 76.a člen ZZDV-1 za investiranje v obnovo stavbe, če smo nepremično kupili od fizične osebe po 2% davku na nepremičnine. Stavbo oziroma poslovni prostor bomo vodili kot osnovno sredstvo in uporabljali za opravljanje obdavčljive dejavnosti.

19.09.2023 07:00
Portal FinD-INFO FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami (dopolnjeno) Finančna uprava RS je pripravila dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami, ki ga objavljamo v nadaljevanju. 19.09.2023 00:00
Tanja Bohl Povračilo stroškov pri napotitvi delavca na izobraževanje Zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravlja delo na sedežu zavoda ali dela od doma. V podjetju ga bodo napotili na izobraževanje, ki bo potekalo dva dni v tednu, dva meseca. Na izobraževanje se bo vozil od doma. Zanima jih, kako naj se delavcu obračuna prevoz od doma do mesta izobraževanja in ali se mu povrne tudi parkirnina? 18.09.2023 12:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Pavšalno nadomestilo - kmetje

Obveznosti, ki jih imajo osebe, ki se ukvarjajo z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, so odvisne od njihovega statusa. Če se niso dolžne identificirati za DDV, niti niso tega storile prostovoljno, so mali davčni zavezanci. Ti lahko po ZDDV-1 pod predpisanimi pogoji pridobijo dovoljenje za pavšalno nadomestilo (kmetje pavšalisti).

18.09.2023 00:00
Pravna Praksa Desetletje je mimo in čas je za spremembe

MDDSZ je pred poletnimi počitnicami socialnim partnerjem predstavilo dolgo pričakovana izhodišča za pripravo sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S tem se je začela javna razprava in obravnava predlogov, ki so jih pred socialne partnerje postavili predstavniki ministrstva.

15.09.2023 12:25
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Načelo popolne odškodnine

Načelo popolne odškodnine pomeni, da ima upnik pravico do odprave vseh negativnih posledic dolžnikove kršitve pogodbe, kar vključuje tudi pravico do varstva njegovega interesa zaupanja. Tu gre za izdatke, ki se zaradi kršitve pogodbe izjalovijo in tako postanejo nekoristni.

15.09.2023 00:00
mag. Suzana Pisnik Urejanje drugačnega delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov za nekatere kategorije delavcev

Delavec in delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na določbe Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če gre za pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom, z vodilnim delavcem iz 74. člena ZDR-1, z delavcem, ki opravlja delo na domu, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu, kot to izhaja iz prvega odstavka 157. člena ZDR-1.

14.09.2023 00:00
mag. Mojca Kunšek Samozaposleni do pomoči le brez dolgov

Interventni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), je med številnimi ukrepi za sanacijo škode po poplavah v avgustu, opredelil tudi pomoč samozaposlenim.

13.09.2023 00:00
Pravna Praksa Plačilo malice in prevoza na delo pri deljenem delovnem času Delavec dela deljen delovni čas. Dopoldan dela štiri ure, od šestih do desetih, potem je štiri ure prost, nato dela ponovno od 14. do 18. ure. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Kako je s plačilom prevoza in malice? 12.09.2023 11:26
Natalija Kunstek, davčna svetovalka Stopnja DDV pri dobavi montažne hiše

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da so  gradbeno podjetje, ki prodaja montažne hiše. Hiše se prodajajo fizičnim osebam v Nemčijo. Skupaj s hišo dobavijo tudi fotovoltaične celice, rekuperacijo in toplotno črpalko. Predmetno hišo, še dodaja naročnica, prodajo fizični osebi v Nemčijo z  19 % DDV.  Naročnico zanima, ali se za zgoraj opredeljene dobave obračuna stopnja 19 % ali znižana stopnja. V nadaljevanju podajamo pojasnilo.

12.09.2023 00:00
mag. Mojca Kunšek Davčne dileme obravnave pomoči in izpolnjevanja davčnih obveznosti po poplavah

Čeprav je od apokaliptičnih poplav minil že skoraj mesec, pa nemirne vremenske razmere vedno znova odstirajo nove oškodovance, ki so prisiljeni k sanaciji škode in zavzemanju za skorajšnjo normalizacijo življenjskih razmer.

11.09.2023 00:00
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Sprememba pogodbe o zaposlitvi Kadar se kolektivna pogodba, na katero se sklicuje pogodba o zaposlitvi, kasneje spremeni, ta sprememba delovnopravne norme nima vpliva na pogodbo o zaposlitvi in za stranki pogodbe ne velja, dokler je s soglasjem volj ne spremenita. 08.09.2023 12:00
mag. Boštjan J. Turk Izpolnitev obveznosti v obligacijskem pravu V obligacijskem pravu imamo večinoma opravka s pravnimi posli, s pogodbami, ki ustvarjajo vzajemne obveznosti pogodbenih strank. Običajno se ena pogodbena stranka zavezuje, da bo drugi prodala neko blago ali storitev, dala določeno stvar v najem, ji nekaj podarila, ji kaj posodila, s čim jamčila, ipd., medtem, ko se druga pogodbena stranka zaveže, da ji bo za to plačala določen znesek ali opravila določeno storitev. 08.09.2023 00:00
mag. Suzana Pisnik Katere podatke sme delodajalec zahtevati od kandidata ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti, pri čemer mora objava prostega dela vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, kot to izhaja iz prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

07.09.2023 01:00
mag. Mojca Kunšek Z novimi ukrepi do novih ugodnosti in tudi obveznosti

V soboto je začel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki z namenom izvajanja nujnih interventnih, sanacijskih in preventivnih ukrepov, posega kar v 40 zakonov in določa 31 začasnih ukrepov. Ker je temeljni namen ukrepov čim prej sanirati v poplavah in plazovih nastalo škodo in čim hitreje normalizirati življenje oškodovancev, ukrepi posegajo tako v financiranje, kot tudi v ureditev prostora in olajšanje življenja prizadetih prebivalcev in podjetij.

06.09.2023 09:15