c S
V SREDIŠČU
mag. Mojca Kunšek Koriščenje interventnih ukrepov je možno le ob izvajanju ustrezne glavne dejavnosti

Kot navedeno v članku Z novim interventnim zakonom zagotovljena predvsem dodatna pomoč dejavnostim z omejenim delovanjem lahko nekateri poslovni subjekti na podlagi zadnjega paketa ukrepov oz.  Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) koristijo v zakonu navedene pomoči, če delujejo na področju dejavnosti, ki jih ZIUPGT navaja.

28.07.2021 00:00
Natalija Kunstek, davčna svetovalka DDV pravila dobav blaga in storitev v ZK po 1. januarju 2021 S 1. januarjem 2021 se Združeno Kraljestvo obravnava kot tretje država pri določanju DDV obravnave. V nadaljevanju pojasnjujemo kakšna so pravila, kakšne so obveznosti poročanja in s kakšnimi izzivi se zavezanci soočaje pol leta po uveljavljenem Brexita. 27.07.2021 12:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) - nevštevanje novih dodatkov v osnovo V Uradnem listu RS, št. 112/2021 z dne 13.julija 2021, je bil objavljen Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v UL RS, to je 14.julija 2021, spreminja nekatere določbe interventnih in drugih zakonov. V zvezi s postopki, ki potekajo na ZZZS in se nanašajo na pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, bi radi opozorili na določbe, ki se nanašajo na nevštevanje dodatkov v osnovo za obračun nadomestila plače (18., 39. in 42. člen) so v sporočilu zapisali na ZZZS. 27.07.2021 00:00
mag. Darinka Kamenšek Evidentiranje bonitete pri plači Nekatera podjetja pri nagrajevanju delavcev ali zaradi zagotavljanja boljšega delovnega okolja zaposlenemu namenijo nekatere službene ugodnosti. Takšne ugodnosti se davčno imenujejo bonitete. 26.07.2021 00:00
mag. Boštjan J. Turk Podjetniško premoženje zakoncev (kaj se všteva, kako se deli v primeru razveze, ipd.) Sklenitev zakonske zveze (prav tako pa tudi obstoj zunajzakonske skupnosti) spremeni marsikaj tudi na premoženjskem področju. Medtem, ko ima premoženje enega od partnerjev  pred sklenitvijo zakonske zveze status tako imenovanega posebnega premoženja, pa pridobi premoženje, ki ga zakonca ustvarita od sklenitve zakonske zveze dalje status skupnega premoženja. 23.07.2021 00:00
Pravna Praksa Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža Sem v bolniškem staležu zaradi nesreče pri delu, a me je delodajalec napotil na izobraževanje, ki je v njegovem interesu. Ali imam prav, da gre za kršitve mojih pravic, če moram na izobraževanje med bolniškim staležem? 22.07.2021 09:00
mag. Mojca Kunšek Z novim interventnim zakonom zagotovljena predvsem dodatna pomoč dejavnostim z omejenim delovanjem Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki so ga poslanci državnega zbora potrdili dne 7. julija 2021, prinaša pomoč tistim delom gospodarstva, ki so jim omejitve za preprečevanje širjenja bolezni preprečile poslovanje in jih tudi najbolj prizadele, prav tako pa tudi podaljšuje subvencioniranje krajšega delovnega časa do 30. septembra 2021 in nekatere druge ukrepe sprejete s predhodnimi interventnimi zakoni. 21.07.2021 09:00
Portal FinD-INFO FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21 Finančna uprava je izdala nov dokument - Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21. 21.07.2021 00:00
A TAX INTERNATIONAL d.o.o. Davek po odbitku na obresti od kreditov, pridobljenih s strani družbenika ali sestrske družbe Davek po odbitku plačujejo nerezidenti, torej tiste družbe, ki niso davčni rezidenti Republike Slovenije. Plačilo obresti družbi, ki ni slovenski davčni rezident, je v skladu s 70. členom ZDDPO-2 obdavčeno z davkom po odbitku po standardni stopnji 15 %. Pod pogoji, ki jih določata 72. in 73. člen ZDDPO-2, je lahko del obresti, ki so plačane družbeniku, oproščen plačila davka, vendar največ do višine tržne obrestne mere. Za preostanek obresti, tj. obresti, ki presegajo tržno obrestno mero, pa je treba preveriti možnost uveljavljanja ugodnosti po Konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja sklenjeni med relevantnima državama. 20.07.2021 00:00
mag. Suzana Pisnik Obveznost delodajalca, da delavcu na delovnem mestu zagotovi varne delovne pogoje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku 45. člena določa obveznost delodajalca, da zagotovi pogoje za varnost in zdravje delavcu v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. 19.07.2021 07:00
DAVKI FURS: Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe Vlada Republike Slovenije je na 238. dopisni seji 14. 7. 2021 sprejela nove spremembe > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 19.07.2021 00:00
Portal FinD-INFO Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače. 16.07.2021 15:07
Portal FinD-INFO V veljavo stopili novi boni Od 16. julija 2021 do 31. decembra 2021 bo mogoče koristiti nove bone, in sicer na področju gostinstva, turizma, športa in kulture. 16.07.2021 10:04
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Pooblastilo po zaposlitvi Osebe, ki na podlagi pogodbe z gospodarsko družbo ali samostojnim podjetnikom posameznikom opravljajo tako delo, da je z njimi zvezano sklepanje ali izpolnjevanje določenih pogodb, imajo s tem pravico skleniti in izpolniti take pogodbe. 16.07.2021 00:00
Pravna Praksa Učinek Direktive o finančnih zavarovanjih v praksi Za subjekte, ki nastopajo na trgu, je pomembno, da čim prej prepoznajo likvidnostne težave (bodočih) dolžnikov, saj lahko tako začnejo pravočasno izvajati aktivnosti, s katerimi bodo unovčili odprte terjatve do takih subjektov.1 15.07.2021 12:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Nove spremembe povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Vlada je na sredini dopisni seji, 14. julija izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 15.07.2021 10:58
Portal FinD-INFO FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju (posodobljeno) Finančna uprava RS je pripravila nov dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi na davčnem področju, ki jih objavljamo v nadaljevanju. 14.07.2021 16:04
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprejeta novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E) Poslanci Državnega zbora so danes s 67-imi glasovi za in brez glasu proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E). 13.07.2021 15:09