c S
V SREDIŠČU
Portal FinD-INFO Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP), ki je začel veljati dne 5. februarja 2021, med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije Covid-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 30. aprila 2021. Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za mesec maj 2021. 12.04.2021 14:50
mag. Darinka Kamenšek Evidentiranje združitve dveh podjetji Statusna preoblikovanja se evidentirajo v skladu s sklepom sodišča. Dosledno je treba spoštovati vsebino sklepa sodišča. To še posebej velja za sestavine kapitala, ki nastanejo zaradi izvedene poslovne kombinacije. 12.04.2021 00:00
mag. Suzana Pisnik Načelo enakega plačila žensk in moških Načelo enakega plačila žensk in moških je opredeljeno v 133. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Namreč prvi odstavek 133. člena ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol. Poleg tega pa so vsa določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s prvim odstavkom 133. člena ZDR-1, neveljavna, kot to izhaja iz drugega odstavka 13. člena ZDR-1). 09.04.2021 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Obravnava DDV v primeru trikotnega posla Naša stranka je slovensko podjetje, ki ima veljavno ID za DDV številka in želi kupiti blago (rabljen papir) od švicarskega podjetja, ki nima ID za DDV v EU (ni v sistemu VIES). Podjetje bi nato blago prodalo naprej podjetju v Italiji, ki je v sistemu VIES z veljavno ID za DDV. 08.04.2021 00:00
mag. Mojca Kunšek Podaljšan rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna ter roki za uveljavljanje pomoči iz naslova protikoronskih ukrepov Z 31. marcem se je iztekel zakonski rok za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov, kot jih določata temeljna zakona: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Glede na pobude številnih zavezancev za predložitev letnih poročil in davčnih zavezancev, ki so se v času številnih odsotnosti in intenzivnejšega knjigovodskega pripoznavanja in ustreznega uveljavljanja protikoronskih pomoči znašli v časovni stiski, je zakonodajalec predvidel sprejem amandmaja v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A). Tako Vlada RS kot tudi Državni zbor RS sta omenjeno novelo, ki določa zamik roka predložitve letnega poročila in davčnega obračuna do 30. aprila 2021, sprejela. Zataknilo pa se je z uradno objavo, sicer že sprejete novele v Uradnem listu RS, na katero je bil v delu, ki se ne nanaša na predložitev letnih poročil in davčnih obračunov, naknadno podan pridržek. 07.04.2021 00:00
Tanja Bohl Izračun odpravnine pri delavcu zaposlenem za določen čas Kolikor razumemo, se pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas odpravnino računa sorazmerno za vsak mesec dela. Pri zaposlenem, ki je sklenil pogodbo pogodbo o zaposlitvi s 1.1.2021 bomo to prekinili s 5. marcem 2021. Zanima nas, ali 1/5 potem izračunamo iz bruto plače za mesec januar? 06.04.2021 00:00
Pravna Praksa Odpravnina in odškodnina pri prenehanju delovnega razmerja Delodajalec je delavcu redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Na delo se delavec ne želi vrniti, zato je odvetnik postavil zahtevek po 118. členu ZDR-1. Če bo delavec v postopku zmagal in bo ugotovljeno, da je odpoved nezakonita, ali to pomeni, da mu pripadata tako odpravnina zaradi odpovedi iz poslovnega razloga kot odškodnina po 118. členu ZDR-1? 05.04.2021 00:00
mag. Boštjan J. Turk Davčni vidiki nepremičninskih pogodb Ker vemo, da so davki eno izmed tistih področij, ki je v Sloveniji deležno pogostih sprememb, je dobro biti sproti seznanjen tudi s tem, kako je z obdavčitvijo nepremičninskih pogodb. 02.04.2021 12:00
Portal FinD-INFO Na eDavkih je na voljo Kartica COVID upravičenj s podatki o protikorona ukrepih Prejemniki protikorona pomoči, za katere je pristojna Finančna uprava, imajo v svojem profilu eDavkov na vpogled novo Kartico COVID upravičenj. 02.04.2021 00:00
Portal FinD-INFO S 1. julijem začnejo veljati nova pravila o DDV pri e-trgovanju Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Ena od novosti je tudi ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v vrednosti, ki ne presega 22 evrov. Tako bo treba od 1. julija 2021 za vse blago, uvoženo v EU, plačati DDV. Nova pravila o DDV pri e-trgovanju v EU so prilagojena za enotni digitalni trg: bolj pravična, enostavnejša in omogočajo manj goljufanja. 01.04.2021 11:26
Inštitut za računovodstvo Obresti in obdavčitev Obresti so denarno nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga upnik za dogovorjeni čas posodi dolžniku, ali za uporabo druge stvari (npr. ob finančnem najemu). Gre za nadomestilo, ki po vsebini ni vračilo glavnice iz finančnodolžniškega razmerja, vključuje pa tudi nadomestilo za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančnodolžniškega razmerja zaradi inflacije. 01.04.2021 00:00
Portal FinD-INFO Poziv delodajalcem k ukrepom ob povečanem širjenju okužbe z virusom Sars-Cov-2

Zaradi omejevanja epidemije ob povečanem širjenju okužb z virusom Sars-Cov-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Med pomembne ukrepe sodi tudi organiziranje dela na domu, kjer delovni proces to omogoča. Delodajalce oziroma predstavnike vodstva v vseh dejavnostih zato pozivamo, da kjer je to le mogoče, ponovno ali dodatno omogočite opravljanje dela od doma in s tem kar najbolj prispevate k varovanju zdravja in življenja svojih zaposlenih in obvladovanju epidemije v Sloveniji.

31.03.2021 12:44
Mojca Müller Koronavirus je odnesel tudi izvzem oproščenih prispevkov iz davčnega obračuna »normirancev« FURS je v začetku februarja 2021 prekinil dolgoletno prakso izvzemanja oproščenih prihodkov iz polja 2.6 davčnega obračuna »normirancev«. Skladno s pojasnilom, ki je bilo objavljeno 1. februarja 2021, zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, nimajo več možnosti, da bi prihodke iz naslova oprostitve plačila prispevkov izvzeli iz davčne osnove. To pomeni, da morajo »normiranci« zaradi specifičnega načina obdavčitve od oproščenih prispevkov plačati dohodnino. Novo pojasnilo je potrebno upoštevati že pri pripravi davčnih obračunov za leto 2020. 31.03.2021 00:00
Portal FinD-INFO Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila) Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju podajajo sledeča pojasnila. 30.03.2021 15:00
mag. Tanja Urbanija Avansni račun Naša stalna praksa je, da od dobavitelja, ki je registriran davčni zavezanec v Sloveniji, v primeru predplačila, ko gre za različno obdobje od dobave blaga, zahtevamo avansni račun, in sicer zaradi poročanja DDV. Dobavitelj nam avansnega računa noče poslati, ali ga upravičeno zahtevamo? 30.03.2021 00:00
Irena Kamenščak Odpovedni rok v času čakanja na delo Delavec je trenutno po interventni zakonodaji na začasnem čakanju na delo doma za obdobje 1.2.2021 do 30.4.2021. Delavec bi podal redno odpoved delovnega razmerja, ker se mu ponuja druga služba. Zanima nas, ali je povračilo s strani ZRSZ upravičeno tudi za obdobje odpovednega roka, ali je ta del plače strošek delodajalca? 29.03.2021 15:00
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Obdavčitev vstopnic za koncert preko spleta FURS je izdal novo pojasnilo št. 0920-6748/2021-3 z dne 26. 3. 2021 v zvezi obdavčitvijo vstopnic za koncert preko spleta in pojasnjuje, ali so  vstopnice za koncerte obdavčene z 9,5-odstotno stopnjo DDV, ali gre za elektronsko opravljeno storitev, ki se obdavči po splošni stopnji DDV. 29.03.2021 12:00
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja FURS je izdal pojasnilo št. 0920-11126/2020-2 z dne 16. 7. 2020, v katerem  pojasnjujejo določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja s pomočjo elektronskega orodja, v primerih, ko ne gre za elektronsko opravljeno storitev. 29.03.2021 00:00
mag. Jasmina Potrč Kaj prinaša novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)?

Že štirinajsta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) med drugim s spremembo v 71. člena omogoča dolžniku, pa tudi sodišču po uradni dolžnosti, da odloži izvršbo, če so za to podani posebno upravičeni razlogi.

26.03.2021 12:00
Portal FinD-INFO Vlada podaljšala nekatere protikoronske ukrepe do konca junija Vlada je podaljšala ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca junija. 26.03.2021 00:00