c S
Prilagajanje računovodskih poročil s ciljem doseganja želenih rezultatov 25.01.2021 Računovodska poročila, ki jih pripravijo podjetja, so javno objavljena in tako tudi najpogostejši vir informacij za poslovne odločitve. Računovodska poročila se pojavljajo v različnih oblikah glede na velikost družbe. Če imamo opravka z veliko in srednje veliko organizacijo, se računovodska poročila oblikujejo v vsebini letnega poročila. V primeru, da imamo opravka z majhnimi in mikro družbami, pa so računovodska poročila omejena zgolj na temeljne računovodske izkaze (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) in nekaj osnovnih razkritij.

Ravno zaradi omenjenega vira informacij za poslovno odločanje je praksa pokazala, da se računovodska poročila prikrajajo v želji, da se podjetje navzven prikaže tako, kot vodstvo pričakuje, da bo to ugodno zanje, glede na to, kaj pričakuje tisti, ki bo iskal informacije o podjetju. Včasih smo takemu prikrajanju računovodskih informacij rekli »'kreativno računovodstvo«, predvsem če je bilo sicer izvedeno v okvirih možnih računovodskih usmeritev v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Danes pa ugotavljamo, da je tega in tudi zavestno napačno prikazovanih podatkov vedno več, zato lahko že govorimo o prevarah v računovodskem poročanju.

V tem prispevku bomo prikazali en način prikazovanja poslovnega izida v boljši luči in sicer z odlaganjem trenutnih odhodkov na poznejše obdobje.

Odlaganje trenutnih odhodkov na poznejše obdobje

Izključitev stroškov iz računovodskih izkazov nima smisla, saj to pomeni, da bo podjetje s tem plačalo višje davke. Kljub temu pa se to ukano običajno uporabi takrat, ko podjetje želi narediti vtis na vlagatelje ali posojilodajalce. Gre za enega najpogostejših načinov za navidezno povečanje dobička v poslovnem obdobju. Znanih je več različnih tehnik za povečanje dobička z izločitvijo stroškov. Vsaka od tehnik doseže cilj nepravilnega prikazovanja poslovnih stroškov kot sredstva namesto kot stroška.

1. Prikazovanje običajnih poslovnih stroškov kot sredstva. Običajni stroški poslovanja, ki prinašajo kratkoročne koristi, so napačno knjiženi med sredstva in se tako v prihodnjih obdobjih tudi amortizirajo. Stroški, ki so najpogosteje neprimerno amortizirani, so stroški trženja, stroški programske opreme, raziskav in razvoja, stroški vzdrževanja in popravil. Na tem področju se Slovenski računovodski standardi z vsako spremembo zaostrujejo.

V nadaljevanju prikazujemo primer podjetja, ki je poslovno leto zaključilo z izgubo.

Članek je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek: Prilagajanje računovodskih poročil s ciljem doseganja želenih rezultatov


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!mag. Darinka Kamenšek


Visoka šola za računovodstvoČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.