c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Julij 2022, številka 26-27 / letnik XIV.
 
Priporočila OECD so koristna, poročilo pa je treba brati v celoti, ne le posameznih delov, je ob predstavitvi Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022 ta teden dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Minister prav tako podpira izvedbo strukturnih reform in napoveduje široko davčno reformo.

V današnji dvojni številki tednika v osrednji temi objavljamo aktualen članek Povračila stroškov prevoza v juliju že po novem, v katerem izpostavljamo spremembe zadnje Uredbe, ki veljajo že od 1. julija dalje, kar pomeni, da veljajo za povračila za mesec julij 2022 in naprej.

FURS je na spletnih straneh objavil prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV in navodila za testiranje novih vrst dohodkov REK-O obrazca, ter odpremil nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 in izdal vrsto sprememb pojasnil, ki si jih lahko ogledate med davčnimi novostmi tednika.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Zloraba bolniške odsotnosti s sodno prakso, Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, Izračun in višina odpravnine iz poslovnega razloga, Dohodninski in DDV vidik prodaje stanovanja, Evidenca DDV pri nakupu nepremične pravne osebe, Solastnina in skupna lastnina s sodno prakso, Izraba starševskega dopusta po poteku materinskega dopusta in prispevek iz sodne prakse Odgovornost delodajalca za škodo.

V času dopustov morda najdete tudi čas za ogled katerega izmed posnetkov spletnih seminarjev FinD-INFO, ki ste ga letos zamudili. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Povračila stroškov prevoza v juliju že po novem    
mag. Mojca Kunšek
   
Konec junija je bila po daljšem času spet spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba), ki sicer določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu z določbami 44. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ter smiselno tudi ne v davčno osnovo nekaterih drugih dohodkov po ZDoh-2.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Zloraba bolniške odsotnosti s sodno prakso
V obdobju pandemije s koronavirusom je število bolniških odsotnosti oziroma absentizma precej naraslo. Številne izmed njih so bile upravičene, nekatere pač ne.

>> Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
Zaposleni v javnem sektorju prebiva tako na naslovu stalnega kot začasnega prebivališča. Zato se tudi na delo in z dela določene dneve v tednu vozi z naslova oziroma na naslov stalnega prebivališča, določene dneve pa z naslova oziroma na naslov začasnega prebivališča. Ali je zaposleni upravičen do povračila stroškov prihoda na delo in z dela z naslova stalnega ali začasnega prebivališča ali sorazmerno z obeh?

>> Izračun in višina pri odpravnini iz poslovnega razloga
Podjetje je iz poslovnega razloga dalo delavcu odpoved. V podjetju so izračunali tudi višino odpravnine, ki mu pripada. Delavec je bil v podjetju zaposlen 30 let, povprečje plač zadnjih treh mesecev znaša 4.812,67 evra, torej prejeme 114.840 evrov odpravnine. Glede na navedeno jih zanima, ali se v zvezi s četrtim odstavkom 108. člena ZDR-1 (10-kratnik osnove) lahko izplača tako visoka odpravnina?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> SIR: Objavljen je posodobljen Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake
Objavljen je posodobljen Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake, ki vsebuje spremembe zaradi sprejetja prenovljenega Mednarodnega standarda poslov dajanja zagotovil 3000 - Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti, ter sprejetja dokumenta "Spremembe Kodeksa zaradi spodbujanja vloge in miselnosti, ki se pričakuje od računovodskih strokovnjakov".

>> Realizacija državnega proračuna v prvi polovici leta
Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvem polletju letošnjega leta zabeležil približno 6,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 968 milijonov evrov oziroma 18 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Odhodki so medtem znašali 6,5 milijarde evrov in so bili za 849 milijonov evrov ali 11,6 % nižji od enakega obdobja lani. Proračunski primanjkljaj je v prvem polletju znašal 128 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Evidenca DDV pri nakupu nepremične pravne osebe
Podjetje je kupilo zemljišče od fizične osebe, ta pa je ob prodaji plačala 2 - odstotni davek na promet nepremičnin. Zemljišče je podjetje nabavilo z namenom gradnje večstanovanjskega objekta - stanovanj, ki se bodo prodala fizičnim osebam. Zanima nas, ali se nakup nepremičnine s strani kupca - pravne osebe ki je zavezanec za DDV, zavede v evidence DDV.

>> Prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV
FURS sporoča, da so objavljena prenovljena navodila za izpolnjevanje obračuna DDV.

>> Pojasnilo FURS: Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV
V zvezi z vprašanjem fizične osebe glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti in obveznostjo identifikacije za namene DDV ter obračuna DDV so na finančni upravi objavili pojasnilo.

>> FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Širitev sistema >> Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori); junij 2022
    • Splošno o DDV; 7. izdaja, julij 2022
    • Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja; april 2022
    • Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV; julij 2022
    • Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila; 11. izdaja, julij 2022
    • Posebne ureditve VEM-OSS; 3. izdaja, junij 2022
    • Sprememba zakonodaje na področju DDV; junij 2022
    • Obdavčenje umetnikov in športnikov; 4. izdaja, junij 2022
    • Mednarodna obdavčitev posameznikov; 5. izdaja, junij 2022
    • Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji; 5. izdaja, junij 2022

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. maj 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2022 
 
24. junij 2022 Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti 
 
25. junij 2022 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
 
1. julij 2022 Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela 
 
1. julij 2022 Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije 
 
16. julij 2022 Uredba o upravnem poslovanju 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Vlada ponuja draginjski dodatek, ne pa zvišanj plačnih razredov
Namesto uskladitve vrednosti plačnih razredov je vlada na pogajanjih s sindikati javnega sektorja za javne uslužbence do 24. plačnega razreda ponudila enkratne draginjske dodatke. Sindikati so nad ponudbo ogorčeni.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
>> Uredba o tujih subvencijah
Evropska komisija pozdravlja dosežen politični dogovor med Evropskim parlamentom in državami članicami EU o uredbi o tujih subvencijah. Uredba o tujih subvencijah je pomembno dopolnilo nabora orodij EU za odpravo izkrivljanj, ki jih povzročajo tuje subvencije in zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vsa podjetja, ki delujejo v EU.

>> Oprostitev plačila carine in DDV na uvoz
Evropska komisija je sprejela sklep, ki državam članicam omogoča, da začasno oprostijo plačilo carine in DDV na uvoz hrane, odej, šotorov, električnih generatorjev in druge opreme iz tretjih držav, ki rešuje življenja, namenjene Ukrajincem, ki jih je prizadela vojna. Ta ukrep, ki so ga zahtevale države članice, se bo uporabljal retroaktivno od 24. februarja 2022 in bo veljal do 31. decembra 2022.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Plačilo po dejansko opravljenem delu
Tožena stranka (delodajalec) se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugodilo tožbenemu zahtevku ter tožniku skladno s prvim odstavkom 19. člena ZSPJS prisodilo vtoževano razliko v plači v višini enega plačnega razreda za ves čas, ko je tožnik opravljal dela višje vrednotenega delovnega mesta. Tožena stranka v pritožbi vztraja pri ugovoru, da tožnik pri plači v vtoževanem obdobju ni bil prikrajšan ter da zato ni upravičen do zahtevanega plačila razlik v plači. Kako je v zadevi odločilo Višje delovno in socialno sodišče?

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v juniju 2022  
 
- na mesečni ravni:   2,7 %
 
- na letni ravni:   10,4 %
 
 
 
TOM v juliju 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,8 %
 
- na letni ravni:   9,84 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2022:   2.001,93 €
 
in neto plača:   1.304,32 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.979,08 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.283,87 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Eva Zabukovec
Splošni akti delodajalca – nadloga ali koristno orodje maj 2022 89,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? junij 2022 109,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja junij 2022 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Odgovornost delodajalca za škodo
Za škodo, ki je na delu nastala delavcu, solidarno odgovarjata tako zavarovanec toženke, ki ob posoji stvari ni predložil navodil za uporabo in ga ni podučil o varni rabi stvari, kot delodajalec, ki ni ravnal aktivno v smeri, da bi delavce ustrezno usposobil za delo.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.