c S
Pojasnilo FURS: Splošno o DDV 01.07.2022

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu – Splošno o DDV, 7. izdaja, julij 2022 z zavedeni spremembami objavljenimi v nadaljevanju.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

1. 7. 2022

 

Splošno o DDV

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Splošno o DDV; 7. izdaja, julij 2022

 

Vir: FURS, 1. 7. 2022

_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:

6.1  Predložitev obračuna

Izjema od obveznosti predložitve obračuna DDV velja zgolj za davčnega zavezanca, ki se identificira za namene DDV samo zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (na obrazcu DDV-P2 za registracijo je izpolnjeno polje 19 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1« (unijska ureditev VEM)).

11.3.9  Restavracijske storitve in storitve cateringa za potrošnjo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih

Kraj opravljanja restavracijskih storitev in storitev cateringa, ki se dejansko opravijo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih med delom prevoza potnikov znotraj Unije, je kraj, kjer se prevoz potnikov začne.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.