c S
Pojasnilo FURS: Posebne ureditve VEM-OSS 01.07.2022

Finančna uprava je 1. julija 2022 objavila spremembo dokumenta:  Posebne ureditve VEM-OSS – neunijska, unijska in uvozna ureditev.

E-TRGOVANJE

1. 7. 2022


Posebne ureditve VEM-OSS

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi: Posebne ureditve VEM-OSS; 3. izdaja, junij 2022



Vir: FURS, 1. 7. 2022
_________

Dopolnjeno:

5.0 PRIJAVA V POSEBNO UREDITEV 


5.1 Prijava v
unijsko ureditev

Z novim devetim odstavkom 129. člena Pravilnika se določa, da davčni zavezanec iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 (mali davčni zavezanec), ki se želi identificirati za namene DDV samo zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev, predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu DDV-P2, na katerem označi polje 20 19 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM)«. V skladu z novim 156.a členom Pravilnika je za tega davčnega zavezanca predpisana izjema od obveznosti predložitve obračuna DDV.

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.