c S
Pojasnilo FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja 28.06.2022

Finančna uprava RS je 28. junija 2022 objavila spremembo v dokumentu: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 8. izdaja, april 2022.

DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

28. 6. 2022

 

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, 8. izdaja, april 2022.Vir: FURS, 28. 6. 2022

_________

Dopolnjeno:

 

1.2 Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Z Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja objavljeno v Uradnem listu RS, št. 87/2022, z dne 24. 6. 2022 je določeno, da se za izplačila povračil stroškov prevoza, ki se nanašajo na obdobje od julija 2022 dalje pri izračunu povračil stroškov uporablja znesek 0,21 eur (znesek 0,18 se nadomesti z zneskom 0,21 eur).


1.2.3 Praktični primeri – izplačilo v višini cene mesečne vozovnice

Primer 1: Izračunani stroški prevoza znašajo manj kot 140,00 eur:

Delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe delojemalcu s prebivališčem, ki je od delovnega mesta oddaljeno 3 km izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 37,00 eur.

Če je delojemalec na delu prisoten vse dni v mesecu, znesek povračila, ki se po prvem odstavku 3. člena Uredbe (znesek kilometrine) ne všteva v davčno osnovo, znaša 21,60 eur (6 km x 20 dni x 0,18 eur). Za izplačila od julija 2022 dalje znesek kilometrine znaša 25,20 eur.

Ker je znesek povračila, izračunan po prvem odstavku 3. člena Uredbe, za posamezni mesec nižji od 140,00 eur, se pri določitvi zneska neobdavčenega povračila uporabi drugi odstavek 3. člena Uredbe, ki določa, da se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 140,00 eur mesečno. V obravnavanem primeru se izplačilo povračila stroškov prevoza v višini 37 eur (cena mesečne vozovnice) ne všteva v davčno osnovo, pod pogojem, da je bil delavec na delu prisoten vsaj 1 dan.

Primer 2: Izračunani stroški prevoza znašajo več kot 140,00 eur:

Delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe delojemalcu s prebivališčem, ki je od delovnega mesta oddaljeno 50 km, izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 179 eur.

Znesek povračila, ki se po prvem odstavku 3. člena Uredbe (znesek kilometrine) ne všteva v davčno osnovo, če je delojemalec na delu prisoten vse dni v mesecu, znaša 360 eur (100 km x 20 dni x 0,18 eur). Za izplačila od julija 2022 dalje znesek kilometrine znaša 420,00 eur.

Ker je znesek povračila, izračunan po prvem odstavku 3. člena Uredbe za posamezni mesec višji od 140,00 eur, se pri določitvi zneska neobdavčenega zneska povračila drugi odstavek 3. člena Uredbe ne uporabi. V obravnavanem primeru, ko je delojemalec na delu prisoten 20 dni, se izplačilo povračila stroškov prevoza v višini 179 eur (cena mesečne vozovnice) ne všteva v davčno osnovo.

V zgoraj navedenem primeru 2 (oddaljenost od bivališča do mesta opravljanja dela 50 km) je treba pri določitvi neobdavčenega zneska upoštevati dneve prisotnosti na delovnem mestu, kar je podrobno prikazano v nadaljevanju

  • Če bi bil delojemalec na delovnem mestu prisoten npr. samo 6 dni v mesecu, bi izračunan znesek povračila po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašal 108 eur (100 km x 6 dni x 0,18 eur). Za izplačila od julija 2022 dalje izračunan znesek kilometrine znaša 126,00 eur. V davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 eur, razlika do prejetega povračila 179 eur (39 eur) pa bi se vštela v davčno osnovo.
  • Če bi bil delojemalec na delovnem mestu prisoten npr. samo 9 dni v mesecu, bi izračunan znesek povračila po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašal 162 eur (100 km x 9 dni x 0,18 eur). V davčno osnovo se ne bi vštevalo povračilo do zneska 162 eur, razlika do prejetega povračila 179 eur (17 eur) pa bi se vštela v davčno osnovo. V tem primeru se uporabi prvi odstavek 3. člena uredbe, saj neobdavčeni znesek po prvem odstavku 3. člena Uredbe znaša več kot 140 eur in uporaba drugega odstavka ni mogoča. Za izplačila od julija 2022 dalje izračunan znesek kilometrine znaša 189,00 eur. Izplačan znesek je nižji od navedenega zneska in se ne všteva v davčno osnovo.

2.3 Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju

Če delojemalec za službeno pot uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eur za vsak prevožen kilometer. Z Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja objavljeno v Uradnem listu RS, št. 87/2022, z dne 24. 6. 2022 je določeno, da se za izplačila povračil stroškov prevoza, ki se nanašajo na obdobje od julija 2022 dalje pri izračunu povračil stroškov uporablja znesek 0,43 eur (znesek 0,37 se nadomesti z zneskom 0,43 eur).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.