c S
Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 29.06.2022 V Uradnem listu RS, št. 87/22, z dne 24. junija 2022 so bile objavljene spremembe > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Spremembe se nanašajo na višino povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Po novem znaša ta višina 0,21 € za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča (prej 0,18 €).
Prav tako se usklajuje tudi višina kilometrine za službena potovanja, v primeru da zaposleni uporablja lastno vozilo z 0,37 € na 0,43 € za vsak prevožen kilometer. 

Sprememba neposredno vpliva tudi na pravice iz nekaterih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki imajo zneske povračil stroškov vezane na višino neobdavčenih zneskov po uredbi.

Vrednosti bodo začele veljati in se uporabljati s 1. julijem 2022.


Vir: Uradni list RS, 24. 6. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.