c S

Širitev sistema "Vse na enem mestu" in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori)

05.07.2022 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM s spremenjenim vprašanjem 46 in dopolnjenim vprašanjem 48.

E-TRGOVANJE

1. 7. 2022

Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM, junij 2022Vir: FURS, 1. 7. 2022


_________

Dopolnjeno:

46.   Ali se v posebno unijsko ureditev VEM lahko vključi mali davčni zavezanec?

Mali davčni zavezanec se mora za uporabo unijske ureditve VEM predhodno identificirati za namene DDV, vendar lahko še naprej uporablja posebno ureditev za male davčne zavezance (več o tem v Priročniku o sistemu »vse na enem mestu« za DDV, str. 22). Davčni zavezanec je torej lahko za domače dobave še vedno oproščen plačila DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa (prvi odstavek 94. člena ZDDV-1). V skladu s trenutno veljavno DDV zakonodajo pa mora predlagati obračune DDV (prazne).

Z novim devetim odstavkom 129. člena Pravilnika se določa, da davčni zavezanec iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 (mali davčni zavezanec), ki se želi identificirati za namene DDV samo zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev, predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu DDV-P2, na katerem označi polje 20 19 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM)«. V skladu z novim 156.a členom Pravilnika je za tega davčnega zavezanca predpisana izjema od obveznosti predložitve obračuna DDV.

Navedene določbe Pravilnika se uporabljajo od 1. julija 2022 dalje. Do uveljavitve sprememb Pravilnika velja, da se mora davčni zavezanec, ki se želi vključiti v posebno unijsko ureditev VEM, predhodno identificirati za namene DDV kot prostovoljni davčni zavezanec (ne dosega zneska 50.000 eurov obdavčljivega prometa) ter predlagati prazne obračune DDV.


48.  
Ali morajo davčni zavezanci, ki so se prostovoljno identificirali za namene DDV samo zaradi vstopa v posebno ureditev VEM, po 1. 7. 2022 predložiti nov obrazec za registracijo (DDV-P2) ali bo izvedena avtomatska sprememba?

Davčni zavezanci, ki so se prostovoljno identificirali samo zaradi vstopa v posebno unijsko ureditev VEM in bi želeli uveljaviti izjemo od obveznosti predložitve obračuna DDV po 156.a členu Pravilnika, morajo od 1. julija 2022 dalje predložiti nov obrazec DDV-P2, na katerem označijo polje 19 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM). K obrazcu predložijo prilogo z navedbo, da gre za spremembo, ki je v veljavi šele s 1. 7. 2022 in so za domače dobave še vedno oproščeni plačila DDV. Na ta način se bo za navedene davčne zavezance zagotovilo izvajanje na podlagi 156.a člena Pravilnika predpisane izjeme od obveznosti predložitve obračuna DDV. Če davčni zavezanec ne bo predložil novega obrazca DDV-P2, bo moral še naprej oddajati obračune DDV. Oddaja obrazca DDV-P2 z označitvijo polja 19 bo mogoča od 1. julija 2022 dalje.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.