c S
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja
dr. Lidija Robnik
dr. Lidija Robnik 22.06.2022 ob 10:00 - že izveden

Spletni seminar je daljši in traja 120 minut.

Zaradi mnogih vprašanj in dilem računovodskih delavcev, ki se ukvarjajo z obračuni in knjiženji osebnih prejemkov smo se odločili za izvedbo spletnega seminarja na temo, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše osebne prejemke, ki jih prejemajo zaposleni. Če se tudi vi srečujete z določenimi dilemami, ali ste morda začetnik v računovodstvu, vas vabimo, da se udeležite seminarja. Na seminarju bomo pojasnili, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše obračune osebnih prejemkov. Prav tako vam bomo predstavili vso potrebno zakonodajo, ki jo morate upoštevati pri obračunu osebnih prejemkov.

Vsebina:

 • SRS in davčna zakonodaja
 • Obračun plače (osnovna plača, nadomestila, bonitete ipd.), prispevki in akontacija dohodnine za rezidente in nerezidente RS
 • Pogodba z več delodajalci (prispevki, dohodnina, olajšave)
 • Vrste bonitet zaposlenih (osebni avtomobili, vinjete, formalno in neformalno izobraževanje, nastanitve, zavarovanja, darila, obleka in obutev, poslovni in neposlovni stroški ipd.
 • Bolniška odsotnost (do 20 , 30 ali nad 20, 30 delovnih dni)
 • Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz, regres za prehrano ipd.)
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika
 • Delo z doma
 • Neplačani dopust
 • Izplačilo nagrade za uspešnost
 • Regres za letni dopust
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (operativni razlog, nesposobnost)
 • Odpravnine v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Odpravnine ob upokojitvi
 • Primeri obračunov in knjiženj stroškov dela zaposlenih

 

Predstavitev predavateljice:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Je članica izpitne komisije za potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja in knjigovodja. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in delavnice ter s strokovnimi in znanstvenimi prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. Je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov.


Vabljeni!


 INFORMACIJE

 • spletni seminar je daljši in traja 120 minut,
 • spletni seminar je BREZPLAČEN za vse naročnike portala IUS-INFO in FinD-INFO razen za naročnike paketa IUS-INFO Basic paket in IUS-INFO standardni paket,
 • cena za nenaročnike je 109,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • če bi želeli prejeti potrdilo o udeležbi na spletnem seminarju, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov spletni@lexpera.si ali po telefonu,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80.


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Po uspešni registraciji boste na svoj e-naslov dobili potrditveno sporočilo in povezavo za osebni dostop do učilnice. S klikom na »For an excellent event experience, check your Internet and system configuration now lahko preizkusite njeno delovanje.


Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).