c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2021, številka 14 / letnik XIII.
 

Vlada je 24. marca 2021 s sklepom podaljšala veljavnost nekaterih protikorona ukrepov za podjetnike in podjetja do 30. junija. Med podaljšanimi ukrepi so tako izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok in tudi ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. MDDSZ pa je vladi že predlagalo, da se do konca maja podaljša tudi subvencioniranje čakanja na delo.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek: Podaljšan rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna ter roki za uveljavljanje pomoči iz naslova protikoronskih ukrepov, ki sta ga podprli tako AJPES kot FURS ob potrditvi Ministrstva za finance.

FURS sporoča, da je na voljo Kartica COVID upravičenj s podatki o protikorona ukrepih in da nekatere občine od 1. aprila 2021 uporabljajo spremenjene račune za poravnavo obveznih dajatev.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: S 1. julijem začnejo veljati nova pravila o DDV pri e-trgovanju, Obresti in obdavčitev, Izračun odpravnine pri delavcu zaposlenemu za določen čas, Odpravnina in odškodnina pri prenehanju delovnega razmerja in Davčni vidiki nepremičninskih pogodb.

Vabljeni na jutrišnji seminar Novosti ZGD-1K (Zoom) ob izidu knjige Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili novele ZGD-1K, s predavateljema prof. dr. Marijanom Kocbekom in prof. dr. Sašem Preličem. Naslednji teden pa ne spreglejte aktualnega spletnega seminarja: Kako si olajšati vodenje na daljavo, predavatelja Davorja Fabčiča, ki bo 14. aprila. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje tega seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Podaljšan rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna ter roki za uveljavljanje pomoči iz naslova protikoronskih ukrepov    
mag. Mojca Kunšek
   
Z 31. marcem se je iztekel zakonski rok za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov, kot jih določata temeljna zakona: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Glede na pobude številnih zavezancev za predložitev letnih poročil in davčnih zavezancev, ki so se v času številnih odsotnosti in intenzivnejšega knjigovodskega pripoznavanja in ustreznega uveljavljanja protikoronskih pomoči znašli v časovni stiski, je zakonodajalec predvidel sprejem amandmaja v noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A). Tako Vlada RS kot tudi Državni zbor RS sta omenjeno novelo, ki določa zamik roka predložitve letnega poročila in davčnega obračuna do 30. aprila 2021, sprejela. Zataknilo pa se je z uradno objavo, sicer že sprejete, novele v Uradnem listu RS, na katero je bil v delu, ki se ne nanaša na predložitev letnih poročil in davčnih obračunov, naknadno podan pridržek.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izračun odpravnine pri delavcu zaposlenemu za določen čas
Ali se pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas odpravnino računa sorazmerno za vsak mesec dela? Pri zaposlenem, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi s 1. 1. 2021 bomo to prekinili. Zanima nas, ali se del meseca, ko je bil delavec še zaposlen izračuna iz bruto plače za predhodni mesec?

Odpravnina in odškodnina pri prenehanju delovnega razmerja
Delodajalec je delavcu redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Na delo se delavec ne želi vrniti, zato je odvetnik postavil zahtevek po 118. členu ZDR-1. Če bo delavec v postopku zmagal in bo ugotovljeno, da je odpoved nezakonita, ali to pomeni, da mu pripadata tako odpravnina zaradi odpovedi iz poslovnega razloga kot odškodnina po 118. členu ZDR-1?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Na voljo 103 milijoni evrov garancij za najemanje bančnih kreditov
Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost. Skupno razpisani 103 milijoni evrov garancij s subvencijo obrestne mere bodo podprli okoli 650 projektov.

Večina bank brez gotovinskega poslovanja z valutami nekaterih evropskih neevrskih držav
Večina bank je ukinila gotovinsko poslovanje z valutami nekaterih evropskih držav, ki nimajo evra. Za to so se odločile zaradi zelo majhnega prometa, saj se vse več plačuje s karticami, tudi manjše zneske, so pojasnile.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Podaljšanje protikorona ukrepov za podjetnike in podjetja do 30. junija 2021
Vlada je 24. marca 2021 s sklepom podaljšala veljavnost nekaterih protikorona ukrepov do 30. junija 2021. Med ukrepi, za katere je pristojna Finančna uprava, se podaljšuje pridobitev izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok in tudi ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

S 1. julijem začnejo veljati nova pravila o DDV pri e-trgovanju
Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Ena od novosti je tudi ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v EU v vrednosti, ki ne presega 22 evrov. Tako bo treba od 1. julija 2021 za vse blago, uvoženo v EU, plačati DDV. Nova pravila o DDV pri e-trgovanju v EU so prilagojena za enotni digitalni trg: bolj pravična, enostavnejša in omogočajo manj goljufanja.

Davčni vidiki nepremičninskih pogodb
Ker vemo, da so davki eno izmed tistih področij, ki je v Sloveniji deležno pogostih sprememb, je dobro biti sproti seznanjen tudi s tem, kako je z obdavčitvijo nepremičninskih pogodb.

Obresti in obdavčitev
Obresti so denarno nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga upnik za dogovorjeni čas posodi dolžniku, ali za uporabo druge stvari (npr. ob finančnem najemu). Gre za nadomestilo, ki po vsebini ni vračilo glavnice iz finančnodolžniškega razmerja, vključuje pa tudi nadomestilo za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančnodolžniškega razmerja zaradi inflacije.

FURS: Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev
Finančna uprava je izdala excel dokument Spremenjeni računi občin za plačilo obveznih dajatev s seznamom 43. občin, ki so spremenile transakcijske račune.

Na eDavkih je na voljo Kartica COVID upravičenj s podatki o protikorona ukrepih
Prejemniki protikorona pomoči, za katere je pristojna Finančna uprava, imajo v svojem profilu eDavkov na vpogled novo Kartico COVID upravičenj.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ministrstvo predlaga podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca maja
MDDSZ vladi predlaga podaljšanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za en mesec, do konca maja. Računajo, da bi lahko bilo maja v ukrep vključenih 45.000 delavcev, razkriva predlog sklepa, objavljen med gradivi za sejo vlade.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Enakopravna obravnava pri odmeri pokojnine
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki bodo začele veljati 17. aprila, uporabljati pa se bodo začele 1. maja, določajo iztek prehodnega obdobja za izenačitev odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za ženske že 1. januarja 2023 in ne šele dve leti pozneje, in sicer bo odmerni odstotek za vse znašal 63,5 odstotka. Poleg tega zvišujejo najnižjo invalidsko pokojnino v znesku, ki se v letu 2021 določi v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove in zagotovljeno pokojnino za 40 let pokojninske dobe na 620 evrov.

Nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana
17. aprila bo začela veljati novela > Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici ali zdravilišču, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta starosti, v primerih težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, kronične bolezni in zdravljenja težkega zdravstvenega stanja pa do 18. leta starosti. Novost je tudi določitev zgornje meje pri trajanju nege ožjega družinskega člana v koledarskih, in ne več delovnih dnevih.

Valorizacijski količniki
Objavljeni so bili Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020. V skladu s temi količniki se osnove iz prejšnjih let zavarovanja pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2021, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, izplačane za leto 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 1.5.2021 - sprememba
»  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 17.4.2021- sprememba
»  Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE); veljavnost od: 1.4.2021 - sprememba
»  Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 1.4.2021 - sprememba
»  Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta; veljavnost od: 3.4.2021 - sprememba
»  Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020; veljavnost od: 2.4.2021
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19; veljavnost od: 1.4.2021 - sprememba
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021; veljavnost od: 2.4.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 49 - 52/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Različni pristopi k carinskim nadzorom vplivajo na prihodke EU
Carinski nadzori v članicah EU še vedno niso dovolj usklajeni, da bi se z njimi ustrezno zaščitili finančni interesi unije, v nedavno objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Revizorji priporočajo, naj Evropska komisija okrepi enotno izvajanje kontrol in vzpostavi celovite analitične in usklajevalne zmogljivosti na ravni EU.

Novi poziv k odprtju vseh trgovin
Trgovinska zbornica vlado poziva, naj trgovinsko dejavnost vključi v rdečo fazo vladnega sproščanja ukrepov in s tem omogoči obratovanje vseh trgovin. Ponovili so, da trgovina ni vir okužb, ob tem pa navedli, da so od 17. februarja do 2. aprila opravili skoraj 5000 hitrih testov med zaposlenimi, delež pozitivnih testov pa je znašal le 0,0022 odstotka.

Obveščanje Inšpektorata o delu na domu prek portala SPOT
Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, je inšpektorat ponovno objavil ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu.

IMF za Slovenijo ostal pri napovedi 3,7-odstotne rasti
Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je včeraj objavil najnovejše gospodarske napovedi za globalno gospodarstvo, napovedi za Slovenijo ni spreminjal. Državi za letos napoveduje 3,7-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto pa 4,5-odstotno.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prirejanje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrglo predlog za začetek poenostavljene prisilne poravnave. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo ter pritrdilo zaključku izpodbijanega prvostopenjskega sklepa, da so v Poročilu o finančnem položaju in poslovanju družbe nekateri podatki bodisi zamolčani (nakup in prodaja nepremičnine) bodisi prikrojeni za namen postopka poenostavljene prisilne poravnave (oddaja nepremičnine v podnajem družbi I. d.o.o., odškodninski zahtevek družbe I. d.o.o.). Upnik je konkretizirano utemeljeval zlorabo postopka poenostavljene prisilne poravnave, kar dolžnik ni uspel izpodbiti, zato je odločitev sodišča prve stopnje pravilna.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2021:   1.977,20 €
 
in neto plača:   1.269,18 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.008,61 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,91 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Davor Fabčič
Kako si olajšati vodenje na daljavo 14.4.2021 9:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B 22.4.2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.