c S
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan 22.04.2021 ob 10:00 - že izveden

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju v 7. členu določa, da se direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava del plače za redno delovno uspešnost (oz. RDU) v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu.

Direktorjem v državnih organih, drugih državnih organih, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti se redna delovna uspešnost izplačuje v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence [1], razen načelnikom upravnih enot, ki se jim delovna uspešnost izplačuje enkrat letno do konca julija.

V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.

Organ, pristojen za imenovanje direktorja, je tisti organ, ki je s področnim predpisom oziroma aktom o ustanovitvi proračunskega uporabnika pristojen za imenovanje direktorja pri posameznem proračunskem uporabniku.

Vsebina seminarja:

1.del

 • ­       predstavitev pravnih podlag,
 • ­       določitev obsega sredstev za RDU,
 • ­       merila in določitev višine RDU,
 • ­       opredelitev organa, ki je pristojen za določitev RDU,
 • ­       izvedba postopka pridobitve soglasij.
2.del
 • ­       praktični primer izračuna RDU,
 • ­       knjiženje poslovnega dogodka RDU.
Praktične primere izračuna in knjižbe najpogostejših poslovnih dogodkov RDU vam bo predstavila predavateljica Polona Gostan, z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju.[1] 30. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor določa:  Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost se za vse javne uslužbence izvede mesečno, trimesečno ali dvakrat letno.


Vabljeni! 


 INFORMACIJE

 • spletni seminar je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO (ne velja za Standardni paket in Basic paket) BREZPLAČEN,
 • cena za nenaročnike je 59,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • če bi želeli prejeti potrdilo o udeležbi na spletnem seminarju, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov spletni@lexpera.si ali po telefonu,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80.


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).