c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2021, številka 13 / letnik XIII.
 

Vlada je na predlog posvetovalne skupine sprejela zaostritev ukrepov na področju gospodarstva in zaustavitve javnega življenja med 1. in vključno 11. aprilom 2021 ter določila spremembe več ukrepov, ki jih navajamo v tedniku.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek: Koronavirus je odnesel tudi izvzem oproščenih prispevkov iz davčnega obračuna normirancev, saj morajo ti zaradi specifičnega načina obdavčitve od oproščenih prispevkov plačati dohodnino.

FURS opozarja upravičence, da imajo samo še danes čas za oddajo vlog. Med drugim gre za oddajo vlog za mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in delno kritje fiksnih stroškov za poslovne subjekte. FURS je objavil tudi spremembe pojasnil v dokumentih: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju (1. in 2. vprašanje) in Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci (3.a vprašanje).

Čeprav nimata zakonske podlage, sta tako FURS kot AJPES rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020 prestavila za mesec dni, in sicer do 30. aprila.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Odpovedni rok v času čakanja na delo, Koriščenje tretjega dneva bolniške brez bolniškega lista, Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila), Avansni račun, Kaj prinaša novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)?, Vlada podaljšala nekatere protikoronske ukrepe do konca junija in Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2021.

Ne zamudite in se prijavite na spletni seminar s knjigo: Novosti ZGD-1K (Zoom), s predavateljema prof. dr. Marijanom Kocbekom in prof. dr. Sašo Preličem, ki bo 8. aprila 2021. Izpostavljamo tudi spletni seminar predavatelja Davorja Fabčiča, Kako si olajšati vodenje na daljavo, ki bo 14. aprila. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje tega seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Koronavirus je odnesel tudi izvzem oproščenih prispevkov iz davčnega obračuna »normirancev«    
Mojca Müller
   
FURS je v začetku februarja 2021 prekinil dolgoletno prakso izvzemanja oproščenih prihodkov iz polja 2.6 davčnega obračuna »normirancev«. Skladno s pojasnilom, ki je bilo objavljeno 1. februarja 2021, zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, nimajo več možnosti, da bi prihodke iz naslova oprostitve plačila prispevkov izvzeli iz davčne osnove. To pomeni, da morajo »normiranci« zaradi specifičnega načina obdavčitve od oproščenih prispevkov plačati dohodnino. Novo pojasnilo je potrebno upoštevati že pri pripravi davčnih obračunov za leto 2020.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Podaljšanje roka za oddajo letnih poročil
AJPES obvešča zavezance, da je Državni zbor RS 26. marca 2021 sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021.

Avansni račun
Naša stalna praksa je, da od dobavitelja, ki je registriran davčni zavezanec v Sloveniji, v primeru predplačila, ko gre za različno obdobje od dobave blaga, zahtevamo avansni račun, in sicer zaradi poročanja DDV. Dobavitelj nam avansnega računa noče poslati, ali ga upravičeno zahtevamo?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Zadnji dan za oddajo vlog po PKP
Upravičenci do ukrepov po protikoronski zakonodaji, ki jih izplačuje FURS, imajo le še danes čas za oddajo vlog, če tega še niso storili. Med drugim gre za mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in delno kritje fiksnih stroškov za vse poslovne subjekte, ki pa tako kot še nekateri drugi ukrepi, veljata še naprej.

Letna obračuna DDPO in DohDej lahko oddate do 30. 4. 2021
Državni zbor RS je 26. marca 2021 sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v kateri je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021.

V naslednjih dneh na pošto prvi izračuni dohodnine za lani
Na FURS se že pripravljajo na začetek pošiljanja informativnih izračunov dohodnine za leto 2020.

Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni Covid-19 do 30. junija
Vlada je 25. marca 2021 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podaljšanje velja za obdobje treh mesecev, to je do 30. 6. 2021.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Obdavčitev vstopnic za koncert preko spleta; pojasnilo FURS št. 0920-6748/2021-3 z dne 26. 3. 2021
    • Določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja; pojasnilo FURS št. 0920-11126/2020-2 z dne 16. 7. 2020
    • Nakupi nepremičnin s strani tujcev; marec 2021
    • Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčni zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji; 4. izdaja, marec 2021

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Vlada podaljšala nekatere protikoronske ukrepe do konca junija
Vlada je podaljšala ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca junija.

Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)
Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile, zato MGRT v zvezi s tem podaja dodatna pojasnila.

Podaljšana oddaja vlog za povračilo nadomestila zaradi karantene ali višje sile
Po novem lahko vloge za povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile oddate do 30. junija 2021.

Koriščenje tretjega dneva bolniške brez bolniškega lista
Nekaj dni v februarju sem se slabo počutil, zato sem v skladu s PKP8 uveljavil dvodnevno odsotnost z dela. Če pravilno razumem, mi je ostal še en dan, ki ga lahko "koristim" do konca leta 2021?

Odpovedni rok v času čakanja na delo
Delavec je trenutno po interventni zakonodaji na začasnem čakanju na delo doma za obdobje 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021. Delavec želi podati redno odpoved delovnega razmerja, ker se mu ponuja druga služba. Zanima nas, ali je povračilo s strani ZRSZ upravičeno tudi za obdobje odpovednega roka, ali je ta del plače strošek delodajalca?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil novelo zakona o urejanju trga dela
DZ je včeraj potrdil novelo zakona o urejanju trga dela, po kateri bodo čezmejni delavci v primeru brezposelnosti začasno upravičeni do višjega nadomestila kot delavci, zaposleni v Sloveniji.

Poslanci potrdili spremembe pri zaposlovanju tujcev
DZ je v petek, 26. marca potrdil novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z njo naj bi prek prenosa pravil EU olajšali zaposlovanje tujcev, ki so v Sloveniji doštudirali ali opravljali naloge raziskovalcev.

DZ potrdil zakon o katastru nepremičnin
DZ je prejšnji teden potrdil predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ocenjevanje javnih uslužbencev
26. marca je začela veljati Uredba, s katero se ureja ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19. Uredba določa, da se postopek ocenjevanja izvede tudi za javne uslužbence ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ocena, ki bo pridobljena v skladu z Uredbo, se bo upoštevala pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred tudi v letu 2021.

Ukrepi na področju postopkov zaradi insolventnosti
S Sklepom sta se do 30. junija podaljšala ukrepa na področju postopkov zaradi insolventnosti iz prvega odstavka 56. člena in prvega odstavka 57. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). Tako je poslovodstvo družbe do konca junija razbremenjeno obveznosti vložiti predlog za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije in če obstajajo izgledi, da bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti odpravila. Podaljšano je tudi obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, ter podaljšan rok, v katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči.

Zvišanje prispevkov za osebno dopolnilo delo
1. aprila bo začela veljati Odredba, ki določa, da višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 8,41 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,4 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP); veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE); veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19; veljavnost od: 26.3.2021
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 29.3.2021
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 1.4.2021 do 11. 4. 2021
    • Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 1.4.2021 do 11. 4. 2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 1.4.2021 do 11. 4. 2021
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 1.4.2021 do 11. 4. 2021
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 1.4.2021 do 11. 4. 2021
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 1.4.2021 do 11. 4. 2021
    • Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah; veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 30.3.2021 - sprememba
    • Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti; veljavnost od: 26.3.2021
    • Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19; veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19; veljavnost od: 26.3.2021 - sprememba
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 27.3.2021 - sprememba
    • Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo; veljavnost od: 1.4.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 42 - 48/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zaostritev ukrepov na področju gospodarstva
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021.

Preklicani naroki v nenujnih zadevah
V obdobju ponovne zaustavitve javnega življenja bodo na sodiščih opravljali le naroke v nujnih zadevah. Naroki, sklicani med 1. in 9. aprilom v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih (ZS) niso nujne, se štejejo za preklicane. Sodišča bodo preklic teh narokov objavila na svojih spletnih straneh. Tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne bo ustavljen. Notarji pa bodo v tem času poslovali v času uradnih ur po predhodni najavi, ki je lahko pisna, po telefonu ali elektronski pošti.

Poziv delodajalcem k organizaciji dela na daljavo, gospodarstvo pričakuje PKP 9
Na včerajšnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman in Mitja Gorenšček, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izbrisni razlog: subjekt ne posluje na registriranem poslovnem naslovu
Predlagatelj se je pritožil zoper sklep, s katerim je registrsko sodišče ustavilo postopek za izbris subjekta vpisa iz sodnega registra brez likvidacije. Tako je odločilo, ker je presodilo, da je upnik uspel z ugovorom in s priloženimi listinami, iz katerih izhaja, da ima do subjekta vpisa zapadlo in neporavnano terjatev, izpodbiti domnevo o obstoju izbrisnega razloga. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da se je o možnosti upnikovega izpodbijanja obstoja izbrisnega razloga iz 2. točke prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP že opredelilo Ustavno sodišče. To je v odločbi ocenilo, da je pravni interes upnikov za neizbris njihovega dolžnika podan tudi v primeru začetka postopka izbrisa iz omenjenega razloga in da jim je treba omogočiti učinkovito pravno varstvo zoper izbris subjekta iz sodnega registra brez likvidacije.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2021:   1.977,20 €
 
in neto plača:   1.269,18 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.008,61 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,91 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Davor Fabčič
Kako si olajšati vodenje na daljavo 14.4.2021 9:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B 22.4.2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Kaj prinaša novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)?
Že štirinajsta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) med drugim s spremembo v 71. člena omogoča dolžniku, pa tudi sodišču po uradni dolžnosti, da odloži izvršbo, če so za to podani posebno upravičeni razlogi.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.