c S
Koronavirus je odnesel tudi izvzem oproščenih prispevkov iz davčnega obračuna »normirancev«
Mojca Müller preizkušena davčnica
31.03.2021 FURS je v začetku februarja 2021 prekinil dolgoletno prakso izvzemanja oproščenih prihodkov iz polja 2.6 davčnega obračuna »normirancev«. Skladno s pojasnilom, ki je bilo objavljeno 1. februarja 2021, zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, nimajo več možnosti, da bi prihodke iz naslova oprostitve plačila prispevkov izvzeli iz davčne osnove. To pomeni, da morajo »normiranci« zaradi specifičnega načina obdavčitve od oproščenih prispevkov plačati dohodnino. Novo pojasnilo je potrebno upoštevati že pri pripravi davčnih obračunov za leto 2020.

Oprostitev plačila prispevkov pri samozaposlenih

Samozaposleni so v določenih primerih oproščeni plačila obveznih socialnih prispevkov. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov oprostitve obveznih socialnih prispevkov:

1. Delna oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu v register

Skladno s 14. odstavkom 145. člena ZPIZ-2 lahko samozaposleni uveljavijo delno oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer:

-  v prvem letu poslovanja v višini 50 % prispevka in

-  v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevka.

2. Oprostitev prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri samozaposlenih invalidih

V skladu s 6. točko 74. člena ZZRZI je samozaposleni invalid upravičen do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

3. Oprostitev prispevkov po interventni zakonodaji

Skladno z 38. členom ZIUZEOP so bili samozaposleni oproščeni plačila prispevkov za mesec marec, april in maj 2020. Oprostitev so lahko uveljavljali tisti samozaposleni,  ki so bili polno zavarovani iz naslova dejavnosti in so imeli na dan vložitve vloge poravnane vse zapadle davčne obveznosti.


Pojasnilo FURS iz leta 2014

Skladno s pojasnilom iz leta 2014 (Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2) so lahko »normiranci« predhodno pripoznane prihodke iz naslova oproščenih prispevkov izvzeli iz davčne osnove v polju 2.6. davčnega obračuna. Na tak način je bilo zagotovljeno, da zaradi računovodskih predpisov ne bi prišlo do dodatne obdavčitve z dohodnino. Osnova za izvzem predhodno pripoznanih prihodkov v polju 2.6 davčnega obračuna je 9. točka 20. člena ZDoh-2. Skladno s to določbo se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oz. samoupravna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec.


Pojasnilo FURS iz februarja 2020

Skladno s pojasnilom FURS iz februarja 2020 »normiranci« iz davčne osnove ne smejo izvzemati predhodno pripoznane prihodke, kar posledično pomeni, da oproščeni prispevki povečujejo njihovo davčno osnovo. FURS pojasnjuje, da zavezanec, ki se je odločil za pavšalno določanje oz. pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, iz davčne osnove ne sme izvzeti oproščenih prispevkov, ker za takšno potezo zavezanca ni zakonske osnove. Novo pojasnilo velja že za davčno leto 2020.


Sklep

Kljub številnim pozivom strokovne javnosti, FURS vztraja na stališču, da »normiranci« ne morejo uveljaviti oprostitve plačila dohodnine od oproščenih prispevkov po 9. točki 20. člena ZDoh-2 zaradi priglasitve posebne ureditve ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov. Ali je tolmačenje FURS-a upravičeno bo pokazal čas. Do takrat pa bo verjetno velika večina »normirancev« sledila novim navodilom in plačala nekoliko višjo dohodnino, kot bi jo sicer.


Oglejte si še druge članke s področja Prispevki za socialno varnost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.