c S
Pojasnilo FURS: Obdavčitev vstopnic za koncert preko spleta 29.03.2021 FURS je izdal novo pojasnilo št. 0920-6748/2021-3 z dne 26. 3. 2021 v zvezi obdavčitvijo vstopnic za koncert preko spleta in pojasnjuje, ali so  vstopnice za koncerte obdavčene z 9,5-odstotno stopnjo DDV, ali gre za elektronsko opravljeno storitev, ki se obdavči po splošni stopnji DDV.

_____________
Pojasnilo FURS št. 0920-6748/2021-3 z dne 26. 3. 2021


Vstopnina za koncert, ki se izvaja preko interneta (streaming, download), se šteje za elektronsko storitev, ki se obdavči po splošni, 22-odstotni stopnji DDV.  

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na prvi odstavek tega člena, pa se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV. Priloga I in Priloga IV sta prilogi tega zakona in njegov sestavni del.

V skladu s 7. točko Priloge I k ZDDV-1 se nižja stopnja DDV uporablja za vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10,110/10, 82/11, 106/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 36/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19) 7. točke Priloge I ne pojasnjuje podrobneje.

Določbe o kraju opravljanja storitev določajo seznam elektronskih storitev.

Kraj obdavčitve storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, razvedrila in podobnih storitev se določi po različnih pravilih, in sicer v skladu s:

- prvim odstavkom 29. člena ZDDV-1 (storitve, povezane z vstopnino, opravljene davčnim zavezancem);

- drugim odstavkom 29. člena ZDDV-1 (storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci);

- 25. členom ZDDV-1 (ostale storitve, ki niso zajete v posebnih pravilih).

Kraj obdavčitve elektronskih storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci določa 30.c člen ZDDV-1. Kadar so telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve, zlasti tiste iz Priloge I a tega zakona, opravljene osebi, ki ni davčni zavezanec, je kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče.

Kadar izvajalec storitve in naročnik komunicirata po elektronski pošti, to samo po sebi ne pomeni, da je opravljena storitev elektronsko opravljena storitev.

Seznam storitev, ki so zajete med elektronsko opravljene storitve, je objavljen na naslednji povezavi, v točki 2.3.:

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Posebna_ureditev_mini_VEM_M1SS_MOSS.docx.

V skladu s 4. točko Priloge I. seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena ZDDV-1 zajema  dobavo glasbe, filmov in iger, vključno z igrami na srečo in loterijo, kot tudi predvajanj in prireditev s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave ter dobavo slik, besedil in informacij, kot tudi dajanje baz podatkov na razpolago: 

a)     dostop do ali prenos glasbe na računalnike in mobilne telefone;

b)     dostop do ali prenos „jinglov“, odlomkov, melodij zvonjenja ali drugih zvokov;

c)     dostop do ali prenos filmov;

d)     prenos iger na računalnike in mobilne telefone;

e)     dostop do avtomatiziranih spletnih iger, ki so odvisne od interneta ali podobnih elektronskih omrežij, kjer so igralci na različnih geografskih lokacijah.

Vstopnina za koncert, ki se izvaja preko interneta (streaming, download), se tako šteje za elektronsko storitev, ki se obdavči po splošni, 22-odstotni stopnji DDV.

Navedeno izhaja tudi iz Pojasnil o spremembah DDV v EU glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, ki začnejo veljati leta 2015 (Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013), kjer je v točki 2.3.3. Elektronske storitve pojasnjeno, da se na podlagi točke 4 Priloge II Direktive o DDV med elektronske storitve uvršča dobava glasbe, filmov in iger, vključno z igrami na srečo in loterijo, ter tudi predvajanja in prireditve s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave.

Nasprotno, pa pojem elektronsko opravljene storitve ne vključuje vstopnine za določene dogodke in druge storitve materialnega značaja, rezervirane prek spleta.


Vir: FURS, 29. 3. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.