c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2021, številka 07 / letnik XIII.
 

S prehodom v oranžno fazo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa in s sprejetim odlokom vlade so od ponedeljka lahko odprte vse trgovine v državi, pogoj za obratovanje ostaja redno tedensko testiranje zaposlenih na koronavirus.

Trgovinska zbornica Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in izvajalci v sredo pričela z
organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovinski dejavnosti.

V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek:
V letnem poročilu za leto 2020 bo treba razkriti tudi državne pomoči, zato bo treba več časa nameniti oblikovanju pojasnil k izkazom in razkritjem.

ZRS opozarja na
nujnost podaljšanja roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020, saj so računovodje v zadnjih mesecih močno obremenjeni in opozarjajo na velike stiske.

Znana so vladna izhodišča prenove plačnega sistem za javni sektor, v katerih je
ob enotnih temeljih predlagan različen pristop k urejanju plač glede na vire financiranja.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so:
DDPO in prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 pri nepridobitni organizaciji, Izplačilo nadomestila delavcu za neizkoriščen dopust, Odloženi prihodki - knjiženje, Lease-back pogodba in uveljavljanje investicijske olajšave po ZDDPO-2 in Problematika najema poslovnih prostorov (na splošno in v luči epidemije).

Ne zamudite spletnega seminarja s predavateljico Tanjo Bohl:
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije, ki bo 24. februarja 2021. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      V letnem poročilu za leto 2020 bo treba razkriti tudi državne pomoči    
mag. Mojca Kunšek
   
Januar in februar sta za računovodje meseca, ko se inventura zaključi, bruto bilance sestavijo in nastopi čas priprave letnega poročila. Leto 2020 tudi za računovodstvo ni bilo običajno leto, kar pomeni, da bo treba oblikovanju pojasnil k izkazom in razkritij nameniti nekoliko več časa.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izplačilo nadomestila delavcu za neizkoriščen dopust
Delavcu morajo v podjetju izplačati nadomestilo za neizkoriščen dopust za leto 2020, ker mu je delovno razmerje za določen čas prenehalo 31. decembra 2020, v staležu pa je bil celo leto 2020. Zanima jih, kako naj obračunajo nadomestilo za neizkoriščen dopust z vidika davčne zakonodaje in obrazca REK. Sicer so delavcu plačo za december že izplačali.

Pri kršitvah delavskih pravic med epidemijo izstopata krizni dodatek in pozivanje nazaj na delo
Inšpektorat za delo je pri nadzoru delovnih razmerij doslej ugotovil, da se kršitve v povezavi z epidemijo najpogosteje nanašajo na izplačilo kriznega dodatka in pozivanje nazaj na delo s čakanja na domu. Sindikati izpostavljajo predvsem onemogočanje odsotnosti zaradi višje sile ter prelaganje odgovornosti in stroškov za testiranje na delavce.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odloženi prihodki – knjiženje
Imamo primer prodaje na obroke. Podjetje proda stroj za večjo vrednost na 36 obrokov. Na računu ni navedeno, koliko bo kupca stalo obročno financiranje stroja tako, da so vsi prihodki pripoznani kot prihodki od prodaje blaga, medtem ko so finančni prihodki skriti že v sami prodajni ceni tega stroja. Zanima nas, ali je to lahko problem?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDPO in prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 pri nepridobitni organizaciji
Pojasnjujemo, ali se prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 s strani občine izvzamejo iz obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb, glede na to, da so bili izplačani pri plači. Ali so ti prihodki v celoti javna služba, ali se bodo razdeli po deležu glede na sodila: javna služba - trg.

Lease-back pogodba in uveljavljanje investicijske olajšave po ZDDPO-2
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je davčni zavezanec kupil tovorno vozilo konec decembra 2020, in sicer po nabavni vrednosti x. V letu 2021 želi davčni zavezanec isto tovorno vozilo na osnovi sell and lease-back pogodbe prodati leasing hiši, od katere ga bo nato najel nazaj. Prodajna vrednost vozila bi bila višja kot njegova nabavna vrednost.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Splošno o DDV, 5. izdaja, februar 2021- sprememba
    • Davek na motorna vozila (ZDMV-1), 2. izdaja, januar 2021- sprememba
    • Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja, februar 2021- sprememba

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Za javni sektor ob enotnih temeljih predlagan različen pristop k urejanju plač glede na vire financiranja
Izhodišča za prenovo plačnega sistema, ki jih je vladna stran predstavila reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, predvidevajo drugačno obravnavo tistega dela javnega sektorja, ki ima ob proračunskih še druge prihodke. Ta bi namreč imel večjo avtonomijo glede urejanja plač. Želja vlade je tudi več variabilnega nagrajevanja.

Veljajo posodobljena evropska pravila za mednarodno trgovanje
Veljati so začela posodobljena pravila EU za mednarodno trgovanje. Po navedbah Evropske komisije bodo dodatno okrepila nabor orodij EU pri zaščiti njenih interesov, med drugim bo denimo lahko unija ukrepala, še preden o nekem sporu razsodi WTO.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Dovoljeno prehajanje občinskih meja in zbiranje do deset ljudi
Ob prehodu Slovenije v oranžno fazo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa se je s ponedeljkom odpravila omejitev prehajanja občinskih in regijskih meja za prebivalce, prav tako je dovoljeno zbiranje do deset ljudi (Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2). Od ponedeljka so na podlagi vladne odločitve (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS) prav tako odprte vse trgovine v državi. Pogoj za obratovanje ostaja redno tedensko testiranje zaposlenih na koronavirus. V veljavi pa ostaja omejitev gibanja ponoči, med 21. in 6. uro.

Država z uredbo prevzema stroške testiranja trgovcev in izvajalcev storitev
Vlada je sprejela dopolnitev > uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom sars-cov-2. V skladu z njo bodo imele, podobno kot doslej učitelji, tudi osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in za katere je določeno obvezno testiranje na virus, prednost pri testiranju, stroške pa bo krila država.

Obširna novela ZGD-1K
Spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bodo začele veljati 24. februarja, zasledujejo pet ciljev, in sicer usklajujejo slovenski pravni red z evropskim (prenos direktive (EU) 2017/828 in izvajanje uredbe (EU) 2018/1212), dopolnjujejo omejitve ustanavljanja družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi nameni in omejitve ustanavljanja širijo tudi na tuje fizične in pravne osebe, izboljšujejo korporativno upravljanje v družbah ter nadzornim organom omogočajo lažji in učinkovitejši nadzor nad poslovanjem gospodarskih družb. Z novelo se prenavlja tudi nekaj veljavnih prekrškov, nekaj pa se jih določa na novo.

Prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije
24. februarja bo začela veljati sprememba > Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki invalidom, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, zagotavlja plačilo stroškov za prehrano v višini nadomestila za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Poleg tega se zvišuje denarni prejemek za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije na 54 odstotkov minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu od 60 do vključno 128 ur mesečno oz. na 65 odstotkov minimalne plače, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 129 ur mesečno.

Delo na domu
27. februarja bo začel veljati Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177), ki je bila sprejeta 20. junija 1996. Akt ratifikacije konvencije ne bo spremenil položaja delavcev, ki opravljajo delo na domu, bo pa ratifikacija pripomogla k večji ozaveščenosti ter boljši informiranosti tako delavcev kot delodajalcev glede možnosti opravljanja dela na domu ter glede relevantnega pravnega okvirja, ki omogoča organizacijo dela na domu.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 24.2.2021 - sprememba
»  Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI); veljavnost od: 24.2.2021 - sprememba
»  Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177) (MKDD); veljavnost od: 27.2.2021
»  Pomorski zakonik (PZ); veljavnost od: 24.2.2021 - sprememba
»  Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Finančno upravo Republike Slovenije in Nizozemsko davčno upravo o izmenjavi informacij v zadevah v zvezi z neposrednim obdavčevanjem; veljavnost od: 13.2.2021
»  Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa; veljavnost od: 13.2.2021
»  Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov; veljavnost od: 13.2.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 13.2.2021 do 19.2.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 15.2.2021 do 19.2.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 15.2.2021 do 19.2.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 15.2.2021 do 19.2.2021
»  Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 12.2.2021 do 19.2.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 11.12.2021 do 17.3.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 - 22/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
ZRS opozarja na nujnost podaljšanja roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020
Več kot mesec dni po tem, ko je 8. januarja ZRS prva sprožila pobudo za podaljšanje roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020, nismo prejeli odgovora od ministrstva za finance. Računovodje, v vsaj 90 odstotkih gre za ženske, so v zadnjih mesecih močno obremenjeni in opozarjajo na velike stiske.

Trgovinska zbornica prevzema organizacijo testiranj za zaposlene v panogi
Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) bo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in izvajalci v sredo pričela z organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovinski dejavnosti. S tem želi številne trgovske subjekte razbremeniti nalog, ki so povezane z organizacijo testiranj za njihove zaposlene, so sporočili iz TZS.

Povprečna bruto plača za december 2020 za 0,3 % nižja od plače za november 2020
Povprečna bruto plača za december 2020 je znašala 2.021,21 evra in je bila nominalno za 0,3 % nižja od bruto plače za november 2020, realno pa približno enaka bruto plači za november 2020. Povprečna mesečna plača za leto 2020 pa je bila višja od povprečne mesečne plače za leto 2019.

Podjetniški sklad z novimi spodbudami za mala in srednja podjetja
Slovenski podjetniški sklad malim in srednjim podjetjem ponovno ponuja vavčerje za različne poslovne storitve. Na voljo jih je za nekaj več kot 10 milijonov evrov, z njimi pa nameravajo podpreti okoli 2500 vavčerskih projektov. Obenem je sklad v uradnem listu objavil javni razpis za zagon inovativnih podjetij.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov
Dolžnik je vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje odločilo o prodaju njegove nepremičnine na javni dražbi. V pritožbi navaja, da bi bilo smiselno, da se s prodajo nepremičnine počaka vsaj do izteka preizkusnega obdobja oziroma da bi moral 3-mesečni rok za izpraznitev nepremičnine začeti teči od prodaje nepremičnine. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da lastninska pravica ni absolutna, temveč je (lahko) omejena zaradi dosega nekega drugega legitimnega cilja, ki se v danem primeru odraža v pravici upnikov do čim boljšega poplačila njihovih terjatev v stečajnem postopku (47. člena ZFPPIPP). Zakonodajalec je navedenemu cilju pripisal takšen pomen, da je pri tehtanju pravice do uporabe stanovanja ali družinske stanovanjske hiše, v kateri stanuje dolžnik kot lastnik in pravice upnikov do čim boljšega in čim hitrejšega poplačila njihovih terjatev, dal večjo težo oziroma prednost slednji.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2020:   2.021,21 €
 
in neto plača:   1.314,62 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.995,28 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 bruto
 
Minimalna plača do 31. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije 24. 02. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Pregled interventnih ukrepov v letu 2020 / 2021 za delodajalce 4. 03. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Problematika najema poslovnih prostorov (na splošno in v luči epidemije)
Glede na aktualnost problematike poslovnih stavb in poslovnih prostorov je presenetljivo, da to področje (sicer z določenimi dopolnitvami) še vedno ureja zakon, ki je bil sprejet še v obdobju nekdanje Jugoslavije -gre za Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah (ZPSPP) iz daljnega leta 1974. Čeprav drži, da je mogoče nekatera njegova določila dokaj neproblematično uporabljati tudi v sedanjih časih, pa nekatere njegove rešitve dejansko ne odsevajo več časa, v katerem živimo. Med take denimo spada določilo, v skladu s katerim je mogoče pogodbo za najem poslovnega prostora odpovedati le sodno, ali pa, da je odpovedni rok pri odpovedi pogodbe, sklenjene za nedoločen čas (predolgih) 12 mesecev.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.