c S
DDPO in prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 pri nepridobitni organizaciji 15.02.2021 Zanima nas, ali se prihodki iz naslova dodatkov za covid-19 s strani občine izvzamejo iz obdavčitve pri davku od dohodka pravnih oseb, glede na to, da so bili izplačani pri plači. Ali so v celoti javna služba, ali se bodo razdeli po deležu glede na sodila : javna služba - trg.

Pri pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO) morajo zavezanci sestaviti obračun na obrazcu DDPO. V njem najprej izkažejo prihodke in odhodke iz poslovnega izkaza, ugotovljenih po računovodskih predpisih (v obrazcu sta tem podatkom namenjeni zaporedni številki 1 in 5), nato je potrebno vse prihodke in odhodke ustrezno popraviti glede na posebnosti iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Najprej se izvzame prihodke od nepridobitne dejavnosti (zaporedna številka 2.1.) in nato v skladu s 27. členom ZDDPO-2 (zaporedna vrstica 6.1.) izvzamemo dejanske odhodke ali sorazmerni del odhodkov, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost. Pri prvem načinu se upoštevajo dejanski podatki o prihodkih in odhodkih na podlagi tekočega vodenja ločenih evidenc za pridobitno in nepridobitno dejavnost. Pri drugem načinu pa iz vseh prihodkov izločimo tiste, ki se nanašajo na pridobitno oziroma nepridobitno dejavnost, in nato v enakem razmerju razdelimo tudi vse odhodke.

Državne pomoči v času epidemije covid-19, ki so jih nepridobitne organizacije prejele za pokrivanje izpada prihodkov, za pokrivanje nadomestil plač, oprostitve prispevkov in podobno, so prihodki nepridobitne dejavnosti.

Glede na vaše vprašanje, »Ali so v celoti javna služba, ali se bodo razdeli po deležu glede na sodila : javna služba - trg.« zaključujem, da v vašem javnem zavodu razmejujete pridobitne /nepridobitne odhodke glede na delež pridobitnih /nepridobitnih odhodkov – torej gre za  Določitev vrednostnega razmerja med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo.To pomeni, da boste prihodke  iz naslova dodatkov za Covid šteli med nepridobitne prihodke, nato pa po seštevku absolutnih zneskov pridobitnih in nepridobitnih prihodkov določili vrednostno razmerje med njima.

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Pri tem ne smemo enačiti javne službe, tržne dejavnosti  in nepridobitnih/pridobitnih prihodkov, ker to ni enako.Oglejte si še druge članke s področja Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.