c S
Lease-back pogodba in uveljavljanje investicijske olajšave po ZDDPO-2 11.02.2021 Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je davčni zavezanec kupil tovorno vozilo konec decembra 2020, in sicer po nabavni vrednosti x. V letu 2021 želi davčni zavezanec isto tovorno vozilo na osnovi sell and lease-back pogodbe prodati leasing hiši, od katere ga bo nato najel nazaj. Prodajna vrednost vozila bi bila višja kot njegova nabavna vrednost.

Zavezanca zanima:

  1. Ali je prodajna vrednost lahko višja od nabavne; in
  2. Ali lahko iz naslova nabave vozila v letu 2020 uveljavlja investicijsko olajšavo.

Iz zgoraj navedenega razumemo, da gre za sell and lease-back pogodbo, na osnovi katere je avtomobil ves čas v posesti in uporabi najemojemalca oziroma davčnega zavezanca. Natančneje, razumemo, da z avtomobilom ves čas, kot lastnik, razpolaga najemojemalec.

V nadaljevanju podajamo pojasnilo v zvezi z vprašanji naročnice.

V zvezi z zneskom višje prodajne vrednosti v primerjavi z nabavno vrednostjo vozila menimo da je to izvedljivo. Nekaj previdnosti svetujemo le pri knjiženju. Najbrž je potrebno razliko postopoma vključevati v poslovne knjige zavezanca, najverjetneje na podlagi nižje amortizacije v naslednjih letih.

V zvezi z uveljavljanjem investicijske olajšave pojasnjujemo naslednje. Razumemo da gre za tovorno motorno vozilo z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. To pomeni, da je skladno s 55.a členom ZDDPO-2 možno uveljavljati investicijsko olajšavo za takšno tovorno vozilo – torej razumemo da je ta pogoj izpolnjen. Skladno s četrtim odstavkom 55a. člena ZDDPO-2 velja, da lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove tudi v primeru ko opremo pridobi na podlagi finančnega najema. V vašem konkretnem primeru torej, ko nabavite tovorno vozilo na podlagi finančnega leasinga. 

Nadalje pa šesti in sedmi odstavek predmetnega člena določata posledice v primeru odtujitve oziroma prodaje opreme za katero je izkoristil investicijsko olajšavo. In sicer, če zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem (če je to krajše od treh let), mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opreme.

Na podlagi zgoraj navedenega menimo, da bi davčni organ v primeru pregleda zavzel stališče, da je sell and lease back v letu 2021 odtujitev po šestem odstavku 55.a člena ZDDPO-2. Posledično menimo da je, v vašem konkretnem primeru, mogoče manj tvegano v kolikor davčni zavezanec izkoristi investicijsko olajšavo za leto 2021.

Na tem mestu je smiselno opozoriti še na DDV vidik. Skladno s Pojasnilom FURS št. 092-5571/2020-4 z dne 8. 9. 2020 velja da je enotna finančna transakcija kot dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki oproščena plačila DDV v skladu s 4. točko 44. člena ZDDV-1, kar posledično pomeni, da ne daje pravice do odbitka DDV. Med drugim je v pojasnilu pojasnjeno tudi da gre za enotno finančno transakcijo v primeru sell and lease-back pogodb kadar razpolaganje na stvari kot lastnik ne preide. V vašem konkretnem primeru razumemo, da je avtomobil ostal na razpolago najemojemalcu (ki je z njim razpolagal kot lastnik), kar pomeni, da velja da gre v vašem primeru za oproščeno finančno transakcijo brez pravice do odbitka DDV.


Oglejte si še druge članke s področja Davčne olajšave


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!________________________________________

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.