c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Oktober 2022, številka 41 / letnik XIV.
 
Na spletni strani gov.si je včeraj zaživel spletni kalkulator za informativni izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Inflacija v 2022 in računovodstvo, v katerem predstavljamo definicijo inflacije in njen vpliv na računovodske izkaze. V članku pa pojasnjujemo tudi računovodenje v razmerah hiperinflacije.

FURS je objavil novo razširjeno pojasnilo o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo (KN). Do odloga uporabe je prišlo v delu septembrske dopolnitve pojasnila Bonitete, in sicer se točka 3.5 do priprave novega pojasnila ne uporablja. V zadnjem tednu so objavili tudi spremembe v pojasnilih: Spremembe zakonodaje na področju DDV in Potrdila in razkritja. Na spletni strani eDavki pa lahko po novem pridobite izpiske odprtih postavk.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Obračun dela na dan praznika, Obveznosti delavca v delovnem razmerju, DDV obravnava turističnih paketov - javni zavod, Refundacija nadomestila plače kmalu le elektronska in Dvostranske pogodbe - prenehanje zaradi neizpolnitve.

Že jutri bomo izvedli spletni seminar Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 z Andražem Trtnikom (13. oktober), v novembru pa sledi spletni seminar Na pragu obveznega trajnostnega poročanja z mag. Mojco Kunšek (3. november). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Inflacija v 2022 in računovodstvo    
doc. dr. Mojca Gornjak
   
V obdobju po pandemiji covid-19 in geopolitičnih napetostih vse pogosteje slišimo besedo inflacija, saj se v zadnjih mesecih viša in presega tudi 10 % stopnje letne rasti, predvsem zaradi podražitev energentov in hrane. V članku predstavljamo definicijo inflacije in vpliv na računovodske izkaze. Predstavili bomo tudi računovodenje v razmerah hiperinflacije.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Obračun dela na dan praznika
Delavec zaposlen v podjetju dela pet dni v tednu, 8 ur dnevno, v eni izmeni. Z dne, 15. avgusta, na dan praznika, je prišel delati za 2 uri. Zanima nas, kako naj mu obračunamo plačo za ta dan?

>> Obveznosti delavca v delovnem razmerju
Delovno razmerje je dvostranski pogodbeni odnos, pri katerem nastanejo pravice in obveznosti na obeh pogodbenih straneh, tako na strani delodajalca, kot tudi na strani delavca.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Primanjkljaj v proračunu se v zadnjih devetih mesecih ni izrazito povečal
Državni proračun je v devetih mesecih po začasnih podatkih zabeležil 324 milijonov evrov primanjkljaja, je objavil fiskalni svet. To je okoli osem milijonov evrov manj, kot kažejo zadnji podatki ministrstva za finance za osemmesečno obdobje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> DDV obravnava turističnih paketov – javni zavod
Javni zavod je zavezanec za DDV, ki opravlja javno službo in tržno dejavnost (gostinski obrat). DDV evidence vodi ločeno za tržno in oproščeno dejavnost. Na zavodu so se odločili, da bodo za zaključene skupine obiskovalcev pripravili turistične pakete skupaj z zunanjimi ponudniki s katerimi sodelujejo (npr. kmečki turizem, čebelar…), ki pa praviloma niso davčni zavezanci in račune za svoje storitve izstavijo javnemu zavodu. Zanima jih, kako je z obdavčitvijo DDV v tem primeru.

>> Razširjeno pojasnilo o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo (KN)
Predmet pojasnila so kombinirana vozila, ki omogočajo prevoz oseb in blaga ter druga motorna vozila. Razlikujemo kombinirana vozila, ki imajo odprt tovorni prostor, ločen od prostora za prevoz oseb (pickup, poltovorno) in zaprta enoprostorna kombinirana vozila (van, dostavno). Obravnavali bomo kombinirana vozila, ki lahko prevažajo več kot tri in največ devet oseb vključno z voznikom.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Sprejeta je novela Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina
Upravičenost do pomoči je še vedno pod velikim vprašajem za večino podjetij, predvsem zaradi pogoja, ali so podjetja povečala cene proizvodov oz. storitev.

>> Predlog proračunov za 2023 in 2024: Pripravljeni smo na hitro in odločno ukrepanje
Predsednik vlade dr. Robert Golob je danes v Državnem zboru RS predstavil proračunske dokumente. Uvodoma je izpostavil zgodovinskost trenutka, v katerem je vlada pripravila predlog proračunov za prihodnji dve leti. Razmere so negotove zaradi covidne in energetske krize, ruske agresije v Ukrajini ter ohlajanja kitajskega gospodarstva: “Lahko govorimo o vsesplošni gospodarski krizi v celotni Evropi.”

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
8. oktober 2022 Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom 
 
8. oktober 2022 Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) 
 
8. oktober 2022 Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) 
 
8. oktober 2022 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) 
 
22. oktober 2022 Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 128 - 129/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Vzpostavljen informativni izračun energetskega dodatka (energetski kalkulator)
Na spletni strani gov.si je včeraj zaživel spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2022:   2.002,27 €
 
in neto plača:   1.304,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,81 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,00 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Andraž Trtnik
Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 13. 10. 2022 10:00:00 249,90€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Na pragu obveznega trajnostnega poročanja 3. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca 10. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Dvostranske pogodbe - prenehanje zaradi neizpolnitve
Dvostranske pogodbe so pogodbe, ki so v pravnem prometu najpogostejše. Pojem dvostranska pogodba pomeni pogodbo, pri kateri sta obe pogodbeni stranki zavezani opraviti izpolnitev drugi pogodbeni stranki in obe zahtevati izpolnitev od druge stranke. Obe stranki sta torej tako upnik kot dolžnik.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.