c S

Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja 3 milijone evrov za posojila zadrugam

11.10.2022 Slovenski regionalno razvojni sklad je razpisal posojilna sredstva za spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva. Upravičenci so zadruge in podjetja, ki so najmanj v 85 % lasti zadruge oziroma zadružne zveze ter delujejo na področju živilskopredelovalne, lesnopredelovalne ali trgovinske dejavnosti.

Upravičenci lahko zaprosijo za posojila med 100.000 evri in 1.500.000 evri, pri čemer je obrestna mera odvisna od ocene projekta. Doba odplačevanja posojil je lahko vse do 20 let, z moratorijem do treh let.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.