c S

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

10.10.2022 Upravičenost do pomoči je še vedno pod velikim vprašajem za večino podjetij, predvsem zaradi pogoja, ali so podjetja povečala cene proizvodov oz. storitev.

Glavne spremembe:

 • Razširitev kroga upravičencev: gospodarska družba, s.p., gospodarsko interesno združenje, zadruge, gospodarske zbornice, reprezentativni sindikati, zasebna društva, zavodi, če so bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021
 • Izvzeti so subjekti, ki kot glavno opravljajo finančne in zavarovalniške dejavnosti na dan 31. oktobra 2022
 • Višina neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta ne sme presegati 1.000 EUR (prej 50 EUR)
 • Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina dvignil za več kot 10 odstotkov (prej te meje ni bilo)
 • Nekoliko je spremenjena formula za izračun upravičenega stroška
 • Enostavna pomoč znaša 50% upravičenega stroška, posebna pa 30%
 • Vlogo bodo morala podjetja vložiti sama
 • Poveča se obseg z 20 mio. EUR na 40 mio. EUR

Ostaja tudi omejitev glede delitve dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 oziroma za leto 2022.

Ostalo:

 • Rok za prijavo še vedno ostaja 15.11.2022 + korekcijski postopek do 31.1.2023
 • Navodila za oddajo bodo pripravljena do 31.10.2022
 • Prvo izplačilo izvedeno do 31.12.2022 za obdobje od junija 2022 do septembra 2022
 • Drugo izplačilo pa bo izvedeno do 15.3.2023 za obdobje od oktobra 2022 do decembra 2022

 
Več v dokumentu: predlog novele Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

 

Vir:  Inštitut za računovodstvo, 10. 10. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.