c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2020, številka 46 / letnik XII.
 

Vlada je na sredini dopisni seji sprejela predlog šestega protikoronskega zakona (PKP6), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije Covida-19. PKP6 poleg obstoječih ukrepov, prinaša tudi nove, med drugim delno nadomestilo fiksnih stroškov prizadetim podjetjem.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) je med drugim uvedel nov ukrep - pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, ki jo je mogoče zaenkrat uveljavljati v obdobju od 24. oktobra do 31. decembra 2020, če ukrep ne bo podaljšan. Podrobnosti izpostavljamo v osrednji temi tega tedna: Uveljavljanje pravice in refundacija nadomestila za kratkotrajno odsotnost z dela zaradi bolezni (do 3 dni).

FURS je objavila nov dokument Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci in ponovno dopolnil dokument pogosta vprašanja in odgovori za PKP5 na davčnem področju (spremembe so zaradi preglednosti navedene na koncu dokumenta).

ZRZS je sporočil, da je možna oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije tudi za oktober, medtem ko bodo vloge na podlagi PKP5 začeli reševati predvidoma danes.

MDDSZ je zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti, pripravil dokument Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z varstvom otrok zaradi višje sile.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Povečevanje prihodkov iz enkratnih virov, Dolgoročni najem vozila v tujini in obravnava DDV, Rubež plače delavca, Ali se obeta učinkovitejši boj zoper korupcijo?, Potrdilo za karanteno boste na NIJZ dobili kar prek e-pošte, Prehod iz skrajšanega delovnega časa v čakanje na delo, Zbornica opozarja na nepravilnosti v inšpekcijskih postopkih in Izračun povprečnih prihodkov za poslovne subjekte, ki bodo koristili protikoronske ukrepe.

Ne spreglejte jutrišnjega spletnega seminarja: PKP5 - ukrepi namenjeni delodajalcem / samozaposlenim, s predavateljico Ireno Kamenščak, v naslednjem tednu, 17. novembra 2020, pa bomo izvedli spletni seminar: Vpliv sprememb ZPIZ-2 na dvojni status upokojencev, prednosti in slabosti ter povezane oblike dela, s predavateljico Sabino Lamut. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Uveljavljanje pravice in refundacija nadomestila za kratkotrajno odsotnost z dela zaradi bolezni (do 3 dni)    
mag. Mojca Kunšek
   
Z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, se je uvedel nov ukrep - pravica do kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni. Pravico do kratkotrajne odsotnosti od dela je mogoče uveljavljati v obdobju od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020, če ukrep ne bo podaljšan s sklepom Vlade Republike Slovenije.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Prehod iz skrajšanega delovnega časa v čakanje na delo
Delodajalec opravlja gostinsko dejavnost. Zaradi sprejetega odloka in dejstva, da je statistična regija, v kateri posluje, rdeča, je obrat zaprt. Delavce, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, bo poslal na čakanje na delo. Kaj mora sporočiti zavodu za zaposlovanje?

Rubež plače delavca
Kadar delodajalci prejmejo sklep o izvršbi, izdan zoper njihovega delavca, imajo zakonsko dolžnost, da ta sklep izvršijo. V primeru, da delodajalec ne zarubi zakonsko določenega deleža, upniku odgovarja za škodo, ki jo je ta zaradi tega utrpel.

Potrdilo za karanteno boste na NIJZ dobili kar prek e-pošte
Za delavce in samozaposlene bo kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, služilo potrdilo NIJZ. Sprva je bilo navodilo MZ, da se mora delodajalec obrniti na medicino dela ali na osebnega zdravnika delavca, samozaposleni pa na osebnega zdravnika. Sedaj potrdilo dobite na NIJZ tako, da jim pošljete elektronsko sporočilo.

OPSV - Obračun prispevkov za socialno varnost in COVID-19
V zvezi z odsotnostjo samostojnih zavezancev za plačilo prispevkov za socialno varnost v povezavi z epidemijo bolezni COVID-19 ter upravičenostjo do bolniškega staleža in nadomestila je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil pojasnilo.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Povečevanje prihodkov iz enkratnih virov
Posebej v letu 2020, ki je zaznamovano s krizo COVID-19, bodo tendence v podjetjih po povečevanju prihodkov iz enkratnih virov zelo velike. Pripravljena poročila s prihodki iz enkratnih virov pa običajno prikazujejo stanje kvazi zdravega podjetja. Ravno zaradi tega je vedno bolj v ospredju prikazovanje in analiziranje izkaza poslovnega izida v njegovih podbilancah poslovanja (EBIT), financiranja (I) in izrednega delovanja.

Izračun povprečnih prihodkov za poslovne subjekte, ki bodo koristili protikoronske ukrepe
Gostinski obrat je začel poslovati marca letos in je do sedaj ustvaril 58.569,90 evrov prihodkov. Ker se zavezanec želi odločiti glede uveljavljanja pomoči petega protikoronskega paketa, ga zanima razlaga drugega odstavka 91. člena ZZUOOP, izračun povprečnega mesečnega prihodka za leto 2020 ter ali je upravičen do pomoči petega protikoronskega zakona?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Dolgoročni najem vozila v tujini in obravnava DDV
Slovenski davčni zavezanec je v Italiji z davčnim zavezancem sklenil pogodbo o najemu osebnega vozila. Vozilo je prevzel v Italiji, za obdobje od oktobra 2020 do septembra 2021. Italijanski davčni zavezanec želi obračunat DDV (IVO). Ali ravna pravilno, da obračuna DDV (IVO), ker gre za dolgoročni najem? Ali je pomemben kraj prevzema vozila za obdavčitev?

FURS: Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela predlog PKP6
Vlada je na sredini dopisni seji sprejela predlog t. i. šestega protikoronskega zakona, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Predlog podaljšuje nekatere ukrepe, kot je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, prinaša pa tudi nove, med drugim delno nadomestilo fiksnih stroškov prizadetim podjetjem

US zavrnilo predlog za začasno zadržanje odloka o omejitvi gibanja v nočnih urah
Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje odloka o začasni omejitvi gibanja v nočnih urah zaradi epidemije. Po njegovem namreč niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona o ustavnem sodišču, po katerem sme zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice.

V osnutku višje globe za kršitve s področja nalezljivih bolezni
Osnutek šestega protikoronskega svežnja ukrepov očitno predvideva občutno višje globe za kršenje ukrepov s področja omejevanja širjenja nalezljive bolezni. Med drugim bi z globo od 1500 do 15.000 evrov kaznovali posameznika, ki javno poziva h kršenju omejitev zbiranja na javnih krajih ali na javnih krajih organizira zbiranja v nasprotju s predpisi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Davčni obračun akontacije dohodnine
7. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki med drugim v prilogah 1 in 2 dodajajo možnost izvzema prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in ZZUOOP ter naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP. Poleg tega spremembe prinašajo novo prilogo 10, ki vsebuje obrazec in metodologijo za izpolnjevanje obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za donacije.

Izredna uskladitev pokojnin
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena ZPIZ-2, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se od 1. decembra s sklepom uskladijo tako, da se povečajo za 2 odstotka. Najnižja pokojninska osnova za v letu 2020 uveljavljene pokojnine od 1. decembra znaša 912,78 eura oz. 668,15 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2, najvišja pokojninska osnova pa znaša 3.651,12 eura oz. 2.672,62 eura, če so pokojnine odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2. Najnižja pokojnina za v letu 2020 uveljavljene pokojnine od 1. decembra znaša 246,45 eura, nadomestila za invalidnost se odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 533,98 eura, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije pa se odmeri največ v višini 2.135,91 eura. Od 1. decembra dalje znaša del vdovske pokojnine za v letu 2020 uveljavljeno pravico največ 106,80 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa največ 2.135,91 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti; veljavnost od: 7.11.2020 - sprememba
»  Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2020; veljavnost od: 1.12.2020
»  Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2020; veljavnost od: 1.12.2020
»  Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. decembra 2020; veljavnost od: 1.12.2020
»  Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014-2021; veljavnost od: 7.11.2020
»  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 7.11.2020, uporaba od: 1.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost; veljavnost od: 7.11.2020, uporaba od: 1.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 7.11.2020, uporaba od: 1.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 7.11.2020, uporaba od: 1.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 7.11.2020, uporaba od: 1.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 7.11.2020, uporaba od: 1.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi; veljavnost od: 7.11.2020, uporaba od: 1.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba javnega zavoda RTV Slovenija; veljavnost od: 7.11.2020 - sprememba
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 6.11.2020 - sprememba
»  Odlok odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 8.11.2020 - sprememba
»  Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 6.11.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 159 - 161
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nakazanih novih 27 milijonov evrov mesečnega temeljnega dohodka
Prvi samozaposleni, kmetje in družbeniki, ki so v drugem valu epidemije covida-19 utrpeli izpad prihodkov, so danes prejeli mesečni temeljni dohodek za mesec oktober. Nakazilo v skupnem znesku 27,3 milijona evrov je prejelo nekaj manj kot 26.000 upravičencev.

Zbornica opozarja na nepravilnosti v inšpekcijskih postopkih
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije opozarja na problematiko davčnih inšpekcijskih postopkov. Ti se vodijo pomanjkljivo in nezakonito, postopkovna zakonodaja se uporablja nepravilno, zadeve pa se prepogosto vračajo v ponovni postopek. Zato varovanje pravic strank v inšpekcijskih postopkih v Sloveniji pomembno odstopa od ureditev drugod.

GZS: Manj kot odstotek zaposlenih v podjetjih odsotnih zaradi okužbe s koronavirusom
Slovensko gospodarstvo z zaskrbljenostjo spremlja podatke o širjenju števila okuženih s koronavirusom, vendar pa, kot so sporočili iz GZS, menijo, da bi bilo zapiranje gospodarstva neutemeljeno in neustrezno. Po njihovih podatkih je namreč zaradi okužbe s koronavirusom v podjetjih odsotnih manj kot odstotek zaposlenih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
Obtoženec se je pritožil zoper sodbo, s katero ga je okrožno sodišče spoznalo za krivega kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 2. odst. 244. člena KZ in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Pojasnilo je, da soglasje (odobritev) uprave, ki temelji na pomanjkanju informacij in preslepitvi oziroma zamolčanju ključnih dejstev s strani obtoženca o tem, da je posel za oškodovano pravno osebo škodljiv, ni iskreno. Odobritev zato nima dejanske veljave in ne more ekskulpirati obtoženca, ki je naklepno ravnal protipravno in povsem netransparentno. Četudi bi bilo moč članom uprave očitati premajhno skrbnost in je to lahko podlaga za odškodninsko odgovornost, to ne izključuje obtoženčeve kazenske odgovornosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2020:   1.812,66 €
 
in neto plača:   1.177,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.812,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.176,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
PKP5 – ukrepi namenjeni delodajalcem / samozaposlenim 12.11.2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Sabina Lamut
Vpliv sprememb ZPIZ-2 na dvojni status upokojencev, prednosti in slabosti ter povezane oblike dela 17.11.2020 9:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19 3.12.2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Ali se obeta učinkovitejši boj zoper korupcijo?
17. novembra začne veljati tretja novela > Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK), s katero so bile predvsem nadgrajene obstoječe rešitve, s čimer naj bi se zagotovilo neodvisno in lažje delo Komisiji za preprečevanje korupcije v praksi.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.