c S
Zbornica opozarja na nepravilnosti v inšpekcijskih postopkih 06.11.2020 15:59 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije opozarja na problematiko davčnih inšpekcijskih postopkov. Ti se vodijo pomanjkljivo in nezakonito, postopkovna zakonodaja se uporablja nepravilno, zadeve pa se prepogosto vračajo v ponovni postopek. Zato varovanje pravic strank v inšpekcijskih postopkih v Sloveniji pomembno odstopa od ureditev drugod.

Inšpekcijski postopki v Sloveniji trajajo odločno predolgo, so na nedavnem rednem mesečnem srečanju ocenili člani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Poleg tega iz uveljavljene sodne prakse izhaja, da inšpekcijski postopki v pomembnem delu ne zagotovijo ustavnopravno skladne odločitve, so dodali.

Ker v Sloveniji pritožba zoper odmerno odločbo ne zadrži izvršitve, predstavljajo postopki, ki ne privedejo do t. i. poštene odločitve v kratkem času, ključni dejavnik tudi za sivo ekonomijo. "Nepošteno" pobrani davek oz. pobrani davek ob neupoštevanju pravic strank namreč predstavlja pomembne razloge za manjše prostovoljno plačevanje davkov, so opozorili.

V združenju zato pozivajo k posodobitvam zakonodaje ter sprejemu standardov, ki bodo izboljšali ravnanja inšpekcije. Cilj bi moral biti zagotoviti udejanjanje pravic plačnikov davkov, kot jih določajo kodeksi o pravicah plačnikov davkov v sodobno urejenih državah. V Sloveniji takšnega kodeksa nimamo.

Predvsem pa je treba zagotoviti, da se inšpekcijski postopki zaključijo hitro, o pritožbah pa čim prej zakonito odloči. Ob tem opozarjajo, da se v Sloveniji vse prepogosto vrača odločbe v ponovni postopek davčnemu organu prve stopnje, namesto da bi o zadevi odločilo ministrstvo za finance kot pritožbeni organ samo.

Davčnim svetovalcem se tako zdi nujna sistematična prenova davčnega sistema po vzoru sodobnih davčnih praks. To je mogoče doseči že z manjšimi posegi v zakonodajo in predvsem s sprejetjem ustreznih standardov za izvajanje davčnih inšpekcij in kodeksa pravic plačnikov davkov, so prepričani. Predlagajo tudi ustanovitev varuha pravic plačnikov davkov.