c S
DNEVNI IZBOR
Dnevne vsebine Zakonodaja Veljati je začel novi odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah Z današnjim dnem je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Dodana je tudi nova kontrolna točka na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer Gorjansko - San Pelagio. 26.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE Vlada je določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Instrument SURE bo državam članicam EU zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov, s pomočjo katerih bodo lahko podpirale sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe, potrebne za blaženje posledic epidemije COVID-19. 20.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba Odloka glede mejnih prehodov in kontrolnih točk Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Na podlagi odloka bo odpiranje mej potekalo postopoma, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. 18.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja Vlada RS je dne 14. maja 2020 je z Odlokom o preklicu epidemije preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. 18.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev (preneha veljati 18.5.2020)

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Za njegovo lažje razumevanje smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev preneha veljati z 18. majem. Z istim dnem stopi v veljavo Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

15.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Pred objavo v Uradnem listu preverite obrazložitve 2. protikoronskega paketa (PKP2) Še pred objavo v UL smo pripravili obrazložitve nove interventne zakonodaje. Na portalu FinD-INFO so že na voljo obrazložitve drugega protikoronskega paketa ukrepov. 30.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Seznam ukrepov in upravičencev do pomoči

Državni zbor je v torek zvečer sprejel dva zakona (drugi protikoronski zakon in novelo > prvega protikoronskega zakona), s katerima država v epidemiji novega koronavirusa ponuja pomoč podjetjem in posameznikom. Ukrepom, ki že veljajo od 11. aprila, dodaja še nekatere nove, širi se tudi nabor upravičencev. Objavljamo seznam ukrepov in upravičencev do pomoči.

29.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere dopušča nekatere aktivnosti in izjava Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. 16.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja UPPD: Vodenje postopkov inšpekcijskega nadzora in ukrepi za obvladovanje širjenja COVID-19

V upravnih in prekrškovnih postopkih, ki jih vodi Urad RS za preprečevanje pranja denarja od 29.3.2020 dalje določeni roki ne tečejo.

15.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja V veljavi je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Na portalu je že dostopen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. 4. 2020. 11.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Obrazložitve novega "megazakona" - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Na portalu FinD-INFO so že na voljo obrazložitve novega "megazakona" - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). 04.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Pregled INTERVENTNE zakonodaje PREGLED PREDPISOV vezanih na omejevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji in obrazložitve določb interventnih zakonov na portalu FinD-INFO! 30.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Obrazložitve interventnih zakonov – novo na FinD-INFO Za uporabnike portala FinD-INFO smo pripravili obrazložitve interventnih zakonov še pred objavo v Uradnem listu. 26.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja MKGP: Informacija upravičencem o rokih iz odločb o pravici do sredstev pri ne-IAKS ukrepih PRP 2014–2020 Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za Obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (t.j. interventni zakon), pomembno posega tudi v procesne in materialne roke. 25.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Do preklica prepovedano gibanje in zbiranje na javnih površinah, dovoljene izjeme Vlada je za zajezitev epidemije koronavirusa do nadaljnjega prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter prepovedala dostop na javna mesta in površine. Odlok predvideva tudi izjeme. Ne velja za posamezne dejavnosti, posameznikom dovoljuje denimo dostop do lekarn in trgovin, izjema so tudi ožji družinski člani. 20.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlagan odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene Poleg že predvidenih ukrepov za pomoč delodajalcem in za ohranitev delovnih mest je dodatno predlagan odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in preimenovanje zakona v Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov. 18.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. 15.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izpostavljamo, kateri so cilji predloga zakona in pogoje za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delodajalca.

12.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, ZDR-1 določa, da si v tem primeru delodajalec in delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša polovico plačila, do katerega bi bil sicer delavec upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70% minimalne plače.

12.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Koronavirus: Prepoved javnih prireditev v zaprtih javnih prostorih

Z Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 10. 3. 2020,  se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

11.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih

Danes je minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.

09.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Z interventnim zakonom za ohranitev delovnih mest

MDDSZ je z namenom ohranitve delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 – Covid-1, pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Cilj predloga interventnega zakona je zagotoviti ukrepe, s katerimi se bi obenem zaščitil položaj zaposlenih in olajšal položaj gospodarstva.

06.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Vlada je na 111. dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

06.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja V primeru odreditve karantene zaposleni upravičeni do bolniškega nadomestila Zaposleni, ki se po odredbi zdravnika znajdejo v karanteni, so upravičeni do bolniškega nadomestila. To gre v breme ZZZS. V primeru razglasitve epidemije ali drugačnih izrednih razmer, pa bi več stroškov krila država, so pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 25.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada RS je včeraj na 106. dopisne seje izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020.

21.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Javna obravnava spremembe Zakona o varstvu okolja podaljšana do 6. 3.

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje javno obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja za dodatna dva tedna, do 6. 3. 2020.

20.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Delodajalci, ne pozabite na odločbe o letnem dopustu

Tako kot vsako leto ste delodajalci do 31. marca dolžni pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavce lahko obvestite tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov.

20.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Vlada je na svoji 59. redni seji, ki je potekala 30. 1. 2020, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki je tudi že objavljena v Uradnem listu RS št. 7/2020. 06.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe M obrazcev od 1. februarja 2020 S 1. 2. 2020 se je začel uporabljati novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo spremembe niso obsežne, bodo pa opazne na Obrazcih M. 05.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Enako plačilo malice v komunali za vse DZ je na včerajšnjem glasovanju s 87 glasovi za in nobenim proti podprl predlog sprememb zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, ki izenačuje zneska za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih. Poslanci sicer upajo, da sprememba ne bo vplivala na cene komunalnih storitev. 30.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova politika štipendiranja Vlada je sprejela novo politiko štipendiranja za naslednje petletno obdobje (2020-2024), pri čemer pa deficitarna področja in izobraževalni programi, kot so določeni s politiko štipendiranja 2015-2019, zaradi potreb na trgu dela, ostajajo prepoznani kot deficitarni tudi vnaprej, so sporočili z urada za komuniciranje. 28.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada: Dodatki k plači zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati Vlada je v odgovoru na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s priporočili GZS delodajalcem za ublažitev posledic novele zakona o minimalni plači poudarila, da so dodatki k plači zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati. Tudi njihove spremembe praviloma niso možne z enostranskim posegom delodajalca, so dodali na vladi. 23.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 za javni sektor

V Uradnem listu št. 03/2020, dne 17. 1. 2020 je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje, ki določa višino regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

22.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Najnižja bruto urna postavka za začasna in občasna dela upokojencev v letu 2020

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

20.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

Na ministrstvu za finance so pripravili predlog novega zakona o davku na motorna vozila, po katerem se ta davek ne bo več obračunaval od nabavne cene vozila, pač pa bo pri njegovi odmeri odločilna okoljska komponenta. Novost naj bi bila uveljavljena 1. januarja 2021, do letošnjega 14. februarja pa je mogoče posredovati pripombe.

13.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. januarja 2020

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2020, in znaša 8 odstotkov.

13.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela ZDR prinaša dodaten plačan dan dopusta vsem staršem prvošolčkov 11. januarja 2020 je začela veljati novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki vsem zaposlenim staršem, tudi v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega plačanega dne dopusta v primeru spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Gre za prvo spremembo ZDR doslej, ki ni bila usklajena s socialnimi partnerji. Nasprotovali so ji namreč delodajalci. 11.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Z novim letom višje plačilo za delo dijakov in študentov Prvi januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra. 30.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov Državni zbor RS je 18. decembra sprejel novelo > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Z novelo zakona želi vlada izboljšati socialno ekonomski položaj nezaposlenih mamic in študentskih družin, maksimirati otrokove koristi in izboljšati položaj družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Novela zakona bo začela veljati 1. januarja 2020. Nekatere spremembe in dopolnitve bodo pričele veljati takoj, pri nekaterih pa je določen zamik uporabe. 23.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Vse novosti pokojninske zakonodaje in uskladitev pokojnin v letu 2020

V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. 

18.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Konec leta stopijo v veljavo novosti Zakona o urejanju trga dela

Novela ZUTD-E > Zakona o urejanju trga dela začne veljati 27. decembra 2019. Spremembe so bile tekom osmih krogov pogajanj soglasno potrjene tudi na Ekonomsko socialnem svetu, v Državnem zboru pa sprejete 29. novembra 2019.

16.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada določila besedilo predloga zakona o finančni razbremenitvi občin

Vlada je 54. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin.

13.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Novosti na področju javnega naročanja

Na MJU pripravljajo zakonodajne rešitve in podlage za javno naročanje in v zadnjem letu so naredili številne korake, ki izboljšujejo sistem javnega naročanja. Slednjega zelo pozitivno ocenjujejo tudi tuji eksperti, OECD in Evropska komisija.

10.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Potrjena pokojninska zakonodaja in zakonodaja o urejanju trga dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku letošnjega leta pripravilo in javnosti predstavilo spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in spremembe Zakona o urejanju trga dela. Spremembe, ki jih prinašata obe noveli so bile sprejete 29. novembra 2019 na 29. izredni seji v Državnem zboru.

06.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela mnenji glede odložilnih vetov na dva zakona iz paketa proračunskih dokumentov

Vlada je na dopisni seji sprejela mnenji glede odložilnih vetov na zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti in zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter izredni uskladitvi pokojnin. Vlada v mnenjih Državnemu zboru predlaga, da oba zakona ponovno sprejme.

02.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Nadaljnji koraki pri zagotavljanju sodnega varstva nekdanjih vlagateljev v delnice in podrejene obveznosti bank

Državni zbor je s petkovo potrditvijo Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank zagotovil sodno varstvo vlagateljem v podrejene obveznosti bank in delničarjem, ki so delili breme z državo v procesu sanacije bank v letih 2013 in 2014.

25.11.2019