c S
DNEVNI IZBOR
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada začela z obravnavo predlogov davčnih sprememb Vlada je na svoji 17. seji začela z obravnavo predlogov davčnih sprememb pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina zvišala na 86 milijonov evrov ter sprejela predlog zakona, ki na novo ureja očetovsko in starševsko varstva otrok. 22.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja S 13. septembrom 2022 vlada regulira tudi ceno kurilnega olja Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Z uredbo vlada na enak način kot pri 95-oktanskem neosvinčenem motornem bencinu (NMB-95) in dizelskem gorivu ponovno regulira tudi ekstra lahko kurilno olje (KOEL oziroma kurilno olje) in omejuje najvišjo dovoljeno višino marže za kurilno olje na 0,08 eura/liter. Uredba začne veljati v torek, 13. septembra. 12.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Pregled INTERVENTNE zakonodaje PREGLED PREDPISOV vezanih na omejevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji in obrazložitve določb interventnih zakonov na portalu FinD-INFO! 12.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada spremenila Zakon o oskrbi s plini Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. 05.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Potrjeno je zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano Vlada je v Uradnem listu št. 113/2022 z dne 30.08. 2022  objavila spremembe > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 05.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije Poroštvo države se nanaša na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, določa pa se iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije. 02.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja S 1.9.2022 nižji DDV na energente Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), ki je bil objavljen v  Uradnem listu RS št. 114 dne 31. avgusta 2022, veljati pa je začel danes, 1. septembra 2022. 02.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Potrjeno besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo V predlogu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov. 02.09.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki bo v uradnem listu objavljen 31. avgusta 2022, veljati pa bo začel 1. septembra 2022. Finančna uprava Republike Slovenije je ob tej priložnosti pripravila podrobna pojasnila glede izvajanja zakona.

30.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Priročnik za presojanje in razvoj kompetenc na področju javnega naročanja MJU je 24. avgusta objavil predlog Priročnika za presojanje in razvoj kompetenc na področju javnega naročanja in program za usposabljanje uslužbencev, ki izvajajo postopke javnih naročil. 30.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Pomoč gospodarstvu pri boju z visokimi cenami električne energije in zemeljskega plina Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU. 19.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Zaključena javna obravnava osnutka predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 7. julija 2022 zaključilo z javno obravnavo osnutka predloga Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZorR).

18.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog davčne uredbe - povračilo stroškov prehrane Ministrstvo za finance je v obravnavo poslalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, da bi se dvignila meja neobdavčenega povračila stroškov prehrane za zaposlene za 1,84 evra na dan.  Dvig bi lahko na mesečni ravni pomenil 37 evrov več pri plači. 12.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Znova uveden prispevek za energetsko učinkovitost Vlada je na dopisni seji spremenila > uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, s čimer s 17. avgustom vrača prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva. 10.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Zakon za zmanjšanje škodljivih posegov politike V četrtkovem Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo začel veljati 18. avgusta 2022. 04.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredba o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida Vlada je sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. S to spremembo uredbe se z današnjim dnem, 2. avgusta ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila ukinjena 21. junija 2022. Okoljska dajatev je bila ukinjena zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov. 02.08.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela predlog zakona o nižji stopnji davka na dodano vrednost na nekatere vrste energentov Vlada želi s predlogom zakona omiliti posledice dviga cen energentov z začasno določitvijo nižje stopnje davka na dodano vrednost. Za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 vlada predlaga 9,5 % stopnjo za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. S tem ukrepom se dopolnjujeta ukrepa regulacije cen električne energije in zemeljskega plina. 29.07.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV

Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, julij 2022.

26.07.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Ukrepi za omilitev visokih cen električne energije Vlada RS je na današnji seji omejila najvišje cene električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami, ki so bile doslej med najbolj prizadetimi skupinami odjemalcev. Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023. 14.07.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Finančno nadomestilo za primarno kmetijsko proizvodnjo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, in ga objavi v Uradnem listu RS. 11.07.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko dejavnost Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, in ga objavi v Uradnem listu RS. 11.07.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Predvidene spremembe na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov V javni razpravi je predlog Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), ki prenaša Direktivo EU 2019/1158 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev o starševskem dopustu. 28.06.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Cene nekaterih naftnih derivatov se s polnočjo spreminjajo

Ob polnoči v veljavo za leto dni stopi Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv bodo v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od 21. junija do vključno ponedeljka, 4. julija 2022, znašale 1,848 evra za liter dizelskega goriva in 1,755 evra za liter NMB-95.

20.06.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Unovčenje digitalnega bona '22 S 15. junijem letos bodo lahko upravičenci iz skupine šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in vsi študentje, začeli unovčevati digitalne bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba je bila namreč objavljena v Uradnem listu 69/2022, z dne 17. maja 2022 in velja od 18. maja. 15.06.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki začasno za obdobje enega leta na novo ureja cene nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji. Uredba bo začela veljati v torek 21. 6. 2022 in bo veljala eno leto. Do 20. junija do polnoči velja trenuten sistem določenih najvišjih drobnoprodajnih in veleprodajnih cen. 15.06.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod V davčnem obračunu za leto 2022 bo mogoče koriščenje nove olajšave, in sicer olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Olajšavo določata 55.c člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter 65.a člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2). 09.06.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprejet predlog zakona za ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine Vlada je na seji 20. maja določila besedilo Predloga zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 26.05.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi V Uradnem listu RS, št. 68/22, z dne 13. maja 2022 so bile objavljene spremembe > Uredbe o požarni taksi. 24.05.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec) V Uradnem listu RS, št. 60/2022 je objavljen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. Priloga navedenega pravilnika je tudi obrazec obračuna davčnega odtegljaja (REK-O obrazec), ki se uporablja za dohodke izplačane od 1. septembra 2022 dalje. 13.05.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Pojasnilo glede povračila stroškov prevoza po KPND MJU je izdal pojasnilo v zvezi z Razlago Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki je bila dne 29. 4. 2022 objavljena v Uradnem listu RS št. 58/22, glede povračila stroškov prevoza po prvem in drugem odstavku 5. člena, po prvem odstavku 6. člena ter po prvem odstavku 7. člena Aneksa h KPND. 12.05.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada je vnovič začasno regulirala cene pogonskih goriv Vlada je zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska, ponovno izdala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov. 10.05.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Upokojenska in študentska urna postavka odslej enaki

Veljati je začela novela > Zakona o urejanju trga dela, ki izenačuje bruto urni postavki za delo upokojencev in študentov.

05.05.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Potek veljavnosti Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov s 1. majem 2022 Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. 30.04.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Podaljšana veljavnost Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba začne veljati 21. aprila. 21.04.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vladno mnenje glede predloga za začasno zadržanje dveh določb ZFU Vlada je sprejela mnenje o predlogu Sindikata carinikov Slovenije in Sindikata državnih organov Slovenije za začasno zadržanje izvrševanja 10.a člena in petega odstavka 42. člena > Zakona o finančni upravi. 16.04.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Ukinitev obveznosti nošenja mask V Uradnem listu številka 51/2022, z dne 13.4.2022 so bile objavljene spremembe > Odloka začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok velja od 14. aprila 2022 dalje. 14.04.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut Vlada je na seji 7. 4. 2022 sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in Odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. 11.04.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba pavšalnih prispevkov za posebne primere zavarovanja

Od 1. aprila 2022 veljajo spremembe >  Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki določajo novo višino pavšalnih prispevkov za pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja po 20. členu ZPIZ-2 .

01.04.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Izdana Uredba o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov Vlada Republike Slovenije je 31. marca 2022 izdala Uredbo, s katero gospodarskim upravičencem po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu omogoči dostop do pomoči države. 31.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 40/2022 z dne, 22. marca 2022, so bile objavljene spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.

23.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Obvestilo Evropske Komisije o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini FURS je posredoval informacijo Evropske komisije za carinske organe in gospodarske subjekte glede zakonodaje vezane na omejevalne ukrepe v povezavi z ukrajinsko krizo. 23.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost Državni zbor je 16. marca 2022 potrdil Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in s tem na novo določil najnižjo višino denarnega nadomestila za bolniško odsotnost, ki pripada zavarovancu.
17.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Upokojenci lahko delajo več, višja tudi urna postavka Upokojenci lahko od 5. februarja brez izgube pravic delajo več, saj jim to omogoča veljavni Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1). Zakonska rešitev naslavlja problematiko pomanjkanja delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten v času covida-19, velja pa do konca tega leta. 09.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova olajšava za zaposlovanje od 2022 V Uradnem listu RS, številka 30/2022 z dne 4. marec 2022 je bil objavljen Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki opredeljuje poklice, za katere na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve in se zanje lahko uveljavlja olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve. 07.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti Državni zbor je na ponedeljkovi izredni seji sprejel Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki za državljane med drugim prinaša subvencionirane tečaje digitalnih veščin in digitalne bone v višini 150 evrov za nakup računalniške opreme. Upravičenci bodo lahko digitalne bone unovčili že od 15. junija naprej, prvi subvencionirani tečaji pa se bodo začeli izvajati z novim šolskim letom. 02.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Novost na področju bolniške odsotnosti

Z današnjim dnem se skrajšuje obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v koledarskem letu. Enako velja tudi za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.

01.03.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Upokojenci bodo lahko na mesec delali več V državnem zboru so s 53 glasovi za in sedmimi proti podprli zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela. Ta med drugim zvišuje obseg začasnega in občasnega dela z največ 60 ur mesečno na 90 ur mesečno. 23.02.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Nekateri ukrepi v upravnih zadevah ohranjeni Za tri mesece se podaljšujejo začasni ukrepi glede omejitve možnosti vlaganja pisnih in ustnih vlog pri organih, omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa ipd. 22.02.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada razširja krog upravičencev v gospodarstvu do pomoči zaradi visokih cen energentov Vlada  je spremenila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga je konec januarja predstavila javnosti. V skladu z novim predlogom bi bilo do državne pomoči upravičenih 30.000 subjektov več. 21.02.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost Objavljene spremembe > Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 so začele veljati 10. februarja 2022. 14.02.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada spreminja Zakon o spodbujanju investicij Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij. Državnemu zboru Republike Slovenije ga bo predložila v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku. 04.02.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada s predlogom zakona, ki bo omilili posledice in vpliv zaradi visokih cen energentov Vlada je na 112. redni seji sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov. Vlada s posebnim zakonom ureja tudi pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov. Vlada višje cene energentov naslavlja tudi z nižanjem trošarine za električno energijo in energente. 31.01.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Podaljšanje ukrepa pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. S sprejetim sklepom se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. 2. 2022. 28.01.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Kritje bolniške odsotnosti v manjše breme delodajalca Državni zbor je 26. 1. 2022 potrdil noveli zakonov, ki delodajalcu zmanjšujeta breme kritja bolniških odsotnosti. 27.01.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova zakonodaja o ekološki pridelavi Nova zakonodaja o ekološki pridelavi je začela veljati 1. januarja 2022. Predpisi odražajo spreminjajočo se naravo tega hitro rastočega sektorja. Z novimi predpisi se želi zagotoviti pošteno konkurenco za kmete, preprečiti goljufije in ohraniti zaupanje potrošnikov. 19.01.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Dvig minimalne plače in najnižje urne postavke za študentsko delo v 2022 V sredo, 12. januarja 2022 je bila v Uradnem listu RS objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1074,43 evra bruto. 13.01.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Obvestilo glede seznama blaga z dvojno rabo Včeraj je bil na podlagi sprememb v mednarodnih izvoznih režimih za blago z dvojno rabo v Uradnem listu Evropske Unije objavljen prenovljen seznam blaga z dvojno rabo, in sicer z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2022/1. 07.01.2022
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost V Uradnem listu št. 205/21 so objavljene spremembe > Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2022. 31.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Označevanje embalažnih materialov prostovoljno tudi po 1. 1. 2022 V Uradnem listu RS 208/21 z dne 30. 12. 2021 so bile objavljene spremembe > Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Sprememba je stopila v veljavo z 31. decembrom 2021. V skladu z njo označevanje embalažnih materialov ostaja na prostovoljni osnovi tudi po 1. januarju 2022. 31.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja V veljavi je novi PKP10 DZ je 27. decembra sprejel PKP10, ki prinaša dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije, med katerimi so tudi novi dodatki za najranljivejše, več ukrepov za pomoč gospodarstvu, podaljšanje lanskih bonov ter odškodninska odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19. Do 28. februarja je s sklepom podaljšan ukrep delne povrnitve izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete. 30.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Dodatni ukrepi v luči nove različice SARS-CoV-2 V Uradnem listu RS, št. 201/2021 so bile objavljene spremembe > Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-1, s katerim je Vlada RS sprejela nekatere dodatne ukrepe v luči prihajajočih praznikov. Vsi ukrepi začnejo veljati 24. decembra 2021. 27.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe glede karantene na domu V Uradnem listu RS, št. 200/2021, je bil objavljen Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Kot že nekaj dni napovedovano, izjem od napotitve v karanteno na domu po rizičnem stiku skoraj da ni več. 23.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B) V Uradnem listu Republike Slovenije št. 192/2021, z dne 7. 12. 2021, so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Zakona o trošarinah (ZTro-1), ki bo začel veljati 22. 12. 2021, uporabljati pa se začne 13. februarja 2023. 17.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Pravilnika o priznani obrestni meri V Uradnem listu št. 195/2021 z dne 15.12.2021 so bile objavljene spremembe > Pravilnika o priznani obrestni meri, ki začnejo veljati s 1. 1. 2022. 17.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja DZ sprejel Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon

Državni zbor RS je 10. decembra sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Zakona, ki državljanom prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve, bosta začela veljati 31. decembra. V času do 1. junija, ko se bosta zakona pričela uporabljati, bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo predstavitve lokalnim skupnostim in drugim deležnikom.

15.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Prepoved dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg 22. decembra bo začel veljati Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT), ki v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 preprečuje in zmanjšuje vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in na zdravje ljudi. Zakon z namenom zmanjševanja negativnega vpliva na okolje določa omejitve pri dajanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg. 13.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Proračun RS 7. decembra je bil objavljen Zaključni račun proračuna RS za leto 2020, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 10.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada je podaljšala rok za unovčitev Bonov21 Vlada je na današnji seji podaljšala rok za unovčitev Bonov21 do 30. junija 2022. Sprejela je tudi predloge novele Zakona o financiranju občin in dopolnitev Zakona o fiskalnem pravilu. 02.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Stališče 19 in Stališče 20
Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je sprejel in potrdil Stališče 19: Revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov v elektronski obliki ter Stališče 20: Posebne revizije.
02.12.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja DZ prepovedal plastične proizvode za enkratno uporabo Poslanci so potrdili zakon o prepovedi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, s katerim se z zamudo v slovenski pravni red prenaša del EU-direktive s tega področja. Ekologi potezo pozdravljajo, a opozarjajo, da je to šele prvi korak. 29.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada soglaša s predlogi amandmajev k novelama Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k novelama Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo ter z amandmaji k predlogu Zakona o debirokratizaciji. Prerazporedila je tudi pravice porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje. 25.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Kaj prinaša predlog novega protikoronskega zakona? Vlada je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim bomo omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva. 22.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprejet Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Poslanci so na seji Državnega zbora, 18. novembra 2021 sprejeli Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. 19.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog novele Zakona o davčnem postopku

Ministrstvo za finance je objavilo predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N).

16.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela nove ukrepe za zamejitev širjenja covida-19 Vlada je sprejela naslednje ključne ukrepe iz odlokov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19: 06.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Z novelo > ZPIZ-2, ki se je začela uporabljati 1. novembra 2021, se popravljajo krivice zavarovancem, ki so po uveljavitvi reforme leta 2013 ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in še naprej plačevali prispevke, ob tem pa niso vedeli, da se jim vplačana doba ne bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. 04.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba kombinirane nomenklature

Evropska komisija je 29. oktobra v Uradnem listu EU L 385 objavila najnovejšo različico kombinirane nomenklature, ki se uporablja od 1. januarja 2022. 

03.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja S spremembami Uredbe o upravnem poslovanju tudi do odprave krajevne pristojnosti UE v določenih upravnih zadevah

S spremembami uredba vpeljuje več sprememb za uporabnike. Preverite katerih!

02.11.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

27. oktobra je bila objavljena četrta novela odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja, ki bo začela veljati 1. novembra.

28.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Kateri ukrepi PKP so še v veljavi? Večina ukrepov iz interventnih zakonov za blaženje posledic korona virusa ni več v veljavi. Veljavnih je le še peščica ukrepov, določenih v tako imenovanih PKP-jih, ki pa se v primeru, da jih vlada ne bo podaljšala, zaključijo z 31. 12. 2021. 27.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Seznam izvajalcev mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 Dodatna širitev seznama izvajalcev mikrobioloških preiskav na virus Sars-Cov-2 zaenkrat ni predvidena. 25.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Zvišanje trošarine za tobačne izdelke Dne 24. 9. 2021 je izšla Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, ki določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah ( ZTro-1). 25.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja kakor v obdobju pred liberalizacijo cen kurilnega olja aprila 2016. 21.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Kmalu sprejete spremembe obdavčitve dohodka pravnih oseb? Za vas spremljamo obravnavo sprememb ZDDPO-2 v Državnem zboru, ki bi naj pričele veljati s 1.1.2022. 20.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Izjema glede nošenja mask in druga trenutno pereča vprašanja Pravila glede nošenja mask so se v zadnjem času nekoliko spremenila. Poleg Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je z zadnjo spremembo prinesel nekaj dodatnih izjem od obveznosti uporabe tega ukrepa, je bil ukrep nošenja mask tudi predmet presoje s strani Vrhovnega sodišča RS z vidika prekrškovnega prava. 15.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Ocena ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT Vlada je na dopisni seji dne, 13. 10. 2021 sprejela odgovor na pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in Zakona o nalezljivih boleznih. 14.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju s Švedsko Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom, je bila sklenjena v Bruslju 12. maja 2021. 12.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Seznam zakonodaje na področju porekla blaga – FURS Seznam zakonodaje na področju porekla blaga je koristen pripomoček pri izvajanju pravil o poreklu v praksi. 06.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 01.10.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacij Vlada je pripravila predlog uredbe, s katero se urejajo določitev in objava seznama upravičencev do donacij, namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti. 29.09.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Umik socialne kapice iz predloga zakona o debirokratizaciji Vlada je iz besedila novega predloga zakona o debirokratizaciji umaknila določbo o uvedbi socialne kapice. 22.09.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada dopolnila predlog zakona o debirokratizaciji Vlada Republike Slovenije je na ponedeljkovi dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, ki ga bo poslala v Državni zbor in s katerim nadomešča predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru poslala dne 18. marca 2021. 21.09.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Kako je določena višina nadomestila za odsotnost z delovnega mesta?

Interventni zakon – Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ureja področje nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej velja od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

14.09.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja PCT razširjen na številne dejavnosti V Uradnem listu RS št. 142/2021 je bil objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začne veljati v ponedeljek 6. septembra 2021. 06.09.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog novele zakona o davku na dodano vrednost Vlada je določila novo besedilo novele zakona o davku na dodano vrednost. Preverite, katere glavne spremembe prinaša novi predlog novele. 30.08.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada podaljšala veljavnosti določenih odlokov na podlagi ZNB Vlada RS je na današnji 88. redni seji med drugimi sprejela tudi Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). S slednjim naj bi podaljšala veljavnost določenih odlokov, ki so bili sprejeti na podlagi ZNB. 26.08.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja PCT pogoj pri zaposlenih - spremenjeni odloki Uradnem listu št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021 so bili objavljeni novi oz. spremenjeni vladni Odloki, ki prinašajo določene spremembe pri izpolnjevanju pogoja PCT pri zaposlenih. 23.08.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Trg finančnih instrumentov Od danes, 11. avgusta veljajo spremembe in dopolnitve > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki v slovenski pravni red prenašajo štiri direktive EU. 11.08.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vodenje registra transakcijskih računov 6. avgusta je začel veljati novi Akt o vodenju registra transakcijskih računov, ki je bil objavljen 29. julija. 09.08.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Dopolnitve Uredbe o zelenem javnem naročanju S spremembami in dopolnitvami > Uredbe o zelenem javnem naročanju se povečuje število skupin izdelkov in storitev, ki jih morajo javni naročniki naročati na trajnosten način. Uredba začne veljati 7. avgusta. 06.08.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Sodelovanje članov zadruge na občnem zboru

Spremembe in dopolnitve > Zakona o zadrugah (ZZad), ki bodo začele veljati 7. avgusta, omogočajo sodelovanje in glasovanje članov zadruge na občnem zboru, tako da se nanj prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije ter se jim v teh primerih omogoča podpis zapisnikov s kvalificiranim elektronskim podpisom.

05.08.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Zakona o revidiranju

31. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o revidiranju (ZRev-2).

29.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Javno naročanje

1. januarja 2022 bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

28.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Vlada je na dopisni seji 23. julija 2021 sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 122/2021 in bo veljal od 26. julija do vključno 1. avgusta 2021. 26.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A) V Uradnem listu št. 119/2021, z dne 20. julija 2021 so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki v slovenski pravni red prenašajo Direktivo 2018/957/EU. 22.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vračilo dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

Dopolnitev > Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, ki je začela veljati 17. julija, določa, da lahko delodajalec, ki mu je bil za plačilo prispevkov dovoljen odlog ali obročno plačilo, uveljavi vračilo prispevkov tudi, če vlogo vloži v treh mesecih po poteku roka za plačilo odloženih prispevkov oz. po poteku rokov za obročno plačilo prispevkov.

19.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprejemanje daril 21. julija bo začel veljati Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril. 16.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2021) Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2021 znaša 4,71 eura na dan. 15.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Tudi ponudniki, ki so registrirani v letu 2021, lahko unovčujejo turistične bone Veljati je začel ZIUPGT oz. PKP9, ki odpravlja pogoj registriranosti v letu 2020. Po novem je pogoj za unovčevanje turističnih bonov registracija na dan unovčitve bona. 15.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Do 15. avgusta 2021 se za tranzit in mednarodni transport ne zahteva pogoj PCT Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. 14.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji Vlada je izdala odlok, ki se spreminja v delu kdaj nastopi zaščita, če se oseba cepi s kombinacijo dveh različnih cepiv. 12.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Ukinjajo se seznami držav in izenačujejo pogoji za vstop v Slovenijo Vlada RS je izdala odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. 12.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Določitev roka za obveščanje davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev upada prihodkov za prejeto pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov za obdobje 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 Rok za obveščanje davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev upada prihodkov oziroma o previsoko prejeti pomoči je vezan na rok za oddajo davčnega obračuna za leto 2021. 08.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Poročanje podatkov s področja preprečevanja denarja 3. julija je začelo veljati Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki podrobneje ureja način in vsebino poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi Sklepa. 08.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. 7. 2021 Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. 07.07.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Prenovljena uredba za blago z dvojno rabo Evropska unija je 11. junija 2021 v Uradnem listu Evropske unije objavila Uredbo (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo, s katero prenavlja režim nadzora blaga z dvojno rabo v Evropski uniji. Uredba stopi v veljavo 9. septembra 2021. 21.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Generalno sproščanje dejavnosti, razen nekaterih izjem Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 21. do vključno 27. junija 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 20.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Uvajamo zeleni in oranžni seznam držav Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati 19. junija in velja do vključno 27. junija 2021. 19.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja 82. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada je na včerajšnji seji dodatno sprostila nekatere ukrepe iz odlokov, povezanih z epidemijo COVID-19. Sprejela je tudi predloge zakonov o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. 18.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Približuje se rok za izplačilo regresa za letni dopust 2021 Regres za letni dopust 2021 mora biti delavcem izplačan najkasneje do 1. julija. 17.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela zakona o tujcih: zadostna sredstva za preživljanje za tuje študente S strani tujcev, različnih izobraževalnih ustanov in študentskih organizacij so na Ministrstvo za notranje zadeve v zadnjem času prejeli več vprašanj, povezanih s spremembami na področju dokazovanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija. V izogib različnemu razumevanju in tolmačenju spremenjenih zakonskih določb objavljajo pojasnilo. 09.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Z dogovorom se odpravlja vrsta varčevalnih ukrepov v javnem sektorju V petek, 4. junija objavljeni dogovor med drugim odpravlja varčevalne ukrepe v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, prinaša zamik izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter določa višino regresa za letni dopust za leto 2021. 07.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Izraba letnega dopusta za nekatere delavce podaljšana do 31.12.2021 Skladno s 162. členom ZDR-1 ima delavec pravico izrabiti preostanek letnega dopusta iz preteklega leta v dogovoru z delodajalcem do 30. junija tekočega leta. Če pa do izrabe ni prišlo zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, pa do 31. decembra. 04.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada dodatno sprostila nekatere dejavnosti in omilila ukrepe Vlada je na današnji seji še dodatno sprostila nekatere dejavnosti in omilila ukrepe. 02.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vpis v evidenco in poročanje o embalaži, dani na trg v Sloveniji Vpis v evidenco proizvajalcev ter poročanje o embalaži, dani na trg v Sloveniji po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži. 01.06.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Novi pogoji za opravljanje kongresne dejavnosti Od ponedeljka, 31. maja 2021, naprej bo izvajanje kongresne dejavnosti dovoljeno pod nekoliko drugačnimi pogoji. 27.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog novega Zakona o varstvu potrošnikov posredovan v javno obravnavo

S predlogom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) se v slovenski pravni sistem na novo prenaša več direktiv EU. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog ZVPot-1 odda do 24. junija 2021.

25.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja V javni obravnavi dva zakona vezana na avtorsko in sorodne pravice V javno obravnavo sta bila dana osnutka predlogov novel Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic. Komentarje na osnutka predlogov sprememb in dopolnitev zakonov lahko posredujete do 28. junija 2021. 25.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Dopolnitev Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 Vlada je na dopisni seji  v petek, 14. maja sprejela dopolnitve > Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. 17.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Ponovno uvedena možnost predčasne prekinitve karantene Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ponovno uvaja možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno. 13.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Z današnjim dnem začnejo veljati nove spremembe odloka Vlada se je zaradi nekoliko boljše epidemiološke slike odločila za dodatno sproščanje ukrepov na gospodarskem področju, s katerim nekoliko olajšujemo ponujanje in prodajo blaga in storitev končnim potrošnikom. 10.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Najnižja pokojnina

Od 1. maja znaša najnižja pokojnina iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2 279,56 eura, zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena ZPIZ-2 znaša 620,00 eurov, zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine pa se od 1. maja zagotavlja invalidska pokojnina v znesku 388,54 eura.

05.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov v javni razpravi Ministrstvo za pravosodje je danes v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016. 03.05.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vračilo neupravičeno prejetih nadomestil plače za delavce na začasnem čakanju

V UL RS št. 58/2021 so bile 14. aprila 2021 objavljene dopolnitve > Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju znižanja prihodkov. Pravilnik prinaša nova kriterija za ugotavljanje upada prihodkov, in sicer izračun upada glede na povprečno število zaposlenih in upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

21.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu V petek, 16. aprila 2021 je bila v Uradnem listu številka 61/2021 objavljena sprememba > Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. 21.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost FURS obvešča, da je bila 14. aprila 2021 v Uradnem listu RS št. 58/21 objavljena sprememba Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. 15.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Poslovni razlog med izjemami za vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se med drugim spreminja tudi v delu, kjer se nanaša na vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa. Tako je po novem med izjemami za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa med nujne razloge dodan poslovni razlog. 15.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021. 12.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Učinkovitejše izvajanje sistema ravnanja z odpadno embalažo Vlada je na dopisni seji, 8. aprila 2021 sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J). 12.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Vlada je na dopisni seji 8. aprila 2021 določila besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 09.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev Vlada je danes na 197. dopsini seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in ga pošlje DZ v obravnavo po skrajšanem postopku. 08.04.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Zaostritev ukrepov na področju gospodarstva Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. 29.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja 67. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada je na seji 28. marca sprejela ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021. 28.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo V Uradnem listu RS št. 42/2021 je bila objavljena Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki začne veljati 1. aprila 2021. 25.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih Vlada je sprejela predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih. Pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, namreč zahteva striktno upoštevanje epidemioloških navodil. 23.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah Z odlokom se določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi se z ukrepi zagotavlja tudi nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah. 12.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada je podaljšala epidemijo za 30 dni Vlada je 10. marca 2021 podaljšala epidemijo za 30 dni. 10.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela ZIZ: Večja zaščita najranljivejših v postopkih izvršbe Državni zbor je sprejel novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, namen katere je v izvršilnih postopkih zaščititi najranljivejše skupine posameznikov (posameznikov, ki se znajdejo v stiski, in jim grozi izguba doma, potrošnikov…). Izvršilni postopki so sicer primarno namenjeni upniku, da od dolžnika doseže poplačilo dolga, vendar ne za vsako ceno in na kakršen koli način izpostavljajo na ministrstvu, kjer so predlog novele pripravili. 04.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Urna postavka za delo upokojencev od 1. marca 2021 dalje

1.marca je začela veljati Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev, ki določa d je v obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 8.235,53 eura.

03.03.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja MDDSZ: Pojasnilo 19. člena #PKP8 MDDSZ je pojasnilo 19. člen ZDUOP (PKP8) ), ki ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, itd., v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. 24.02.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Opredelitev vlade do amandmajev k predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu. 23.02.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova minimalna urna postavka za študentsko delo od 19. 2. 2021 dalje

V Uradnem listu 24/2021 je bila 18.2. 2021 objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Z 19. 2. 2021 se zviša minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo iz 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto) na 5,89 EUR bruto (4,98 EUR neto).

19.02.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19

Vlada je sprejela predloge amandmajev k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. K predlogu zakona se med drugim dodaja tudi člen, ki uvaja obročno vračilo pomoči, izplačane na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19.

01.02.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Podaljšanje ukrepa o začasni omejitvi začetka postopkov davčne izvršbe do 17. 3. 2021 Gre za podaljšanje ukrepa iz sedmega protikoronskega paketa (PKP7). V času veljavnosti ukrepov davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah. 29.01.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Znesek minimalne plače V Uradnem listu št. 12/2021 je bil objavljen nov znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, ki znaša 1024,24 evra. 29.01.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Oprostitev ali delna oprostitev plačila najemnin

Minister za javno upravo je skladno s 94. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) izdal Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 94. členu ZIUOPDVE. Skladno s pravilnikom lahko upravičenci vlogo oddajo do 30. aprila 2021.

28.01.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada se je seznanila z osnutkom predloga PKP8 Vlada se je včeraj seznanila z osnutkom predloga PKP8, ki je namenjen omilitvi in odpravi posledic epidemije covida-19. Z njim se med drugim podaljšuje subvencioniranje čakanja na delo ter od delodajalcev prevzema del bremena dviga minimalne plače. 22.01.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. januarja 2021 dalje Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) je minister za finance objavil višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. 18.01.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja Pripravili smo obrazložitve vseh 133. členov PKP7

Na portalu FinD-INFO so na voljo podrobne obrazložitve sprejetega sedmega protikoronskega zakona (PKP7).

06.01.2021
Dnevne vsebine Zakonodaja V veljavi Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 V Uradnem listu št. 203/2020 z dne 30.12.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma sedmi protikorona paket (PKP7), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 29.12.2020. 31.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada podaljšala ukrepe za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti Vlada je do konca marca 2021 podaljšala ukrepe iz PKP6, ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. 29.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati z današnjim dnem do vključno 23. decembra 2020 in omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti. 19.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela več aktov v povezavi z epidemijo COVID-19 Vlada je na 44. redni seji sprejela več aktov v povezavi z epidemijo COVID-19. Med drugim je podaljšala epidemijo za mesec dni, podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021, medtem ko ukrepi na mejah ostajajo, v soboto bo le nekaj sprememb na zelenem in rdečem seznamu držav. 17.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah V petek, 11.decembra 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Ul. RS št.183/2020), ki določa nekatere omejitve fizičnega poslovanja s strankami in hkrati poenostavlja elektronsko poslovanje z njimi. Odlok velja do konca epidemije, vendar najdlje tri mesece. 14.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Delna sprostitev ukrepov v veljavi od 15. decembra 2020 Vlada je izdala spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 15. decembra 2020 in s katerim se omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti. 14.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja MF: Tabela vseh kriznih ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč Ministrstvo za finance je pripravilo tabelo vseh kriznih ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč. 14.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Ukrepi proti širjenju covida-19 znova objavljeni V nedeljo so začeli veljati novi odloki o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19. Vsebinskih sprememb ni, še vedno ostajajo v veljavi vse omejitve npr. zbiranja, gibanja in prodaje blaga. Odloke je morala vlada na novo objaviti po ugotovitvi ustavnega sodišča, da sklepi o podaljševanju pouka na daljavo ne veljajo, saj niso bili pravilno objavljeni. 07.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremenjen Odlok glede veljavnosti vozniških dovoljenjih Sprememba > Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ki velja od 1. decembra 2020 določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega Odloka potekla od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020, podaljša do 28. februarja 2021. 01.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 28. novembra 2020 so začele veljavi spremembe > Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki določajo v kakšnem odstotku se lahko izplača delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela. 01.12.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada je podaljšala uporabo ukrepov in omejitev Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 26.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Ukrepi, ki jih prinaša sprejeti šesti protikoronski zakon - PKP6 DZ je včeraj potrdil šesti protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije. 26.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada soglaša z amandmaji k zakonu o ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Vlada je na 130. dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. 24.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba v obrazcu obračuna davka od dohodkov pravnih oseb 14. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Obrazec obračuna davka od dohodkov pravih oseb (DDPO) je razširjen za novo davčno olajšavo. 20.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začel veljati 20. novembra, določa, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 19. oktobra odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena ZZVZZ le na podlagi razpoložljive dokumentacije. 20.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada soglaša z amandmaji k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin Vlada je na 126. dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev Predloga zakona o finančni razbremenitvi občin. 19.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Podrobnejša pojasnila glede začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. novembra 2020, zaostruje obstoječe izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Odlok pa dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. 17.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe na seznamih držav in ukrepi na mejnih prehodih Od 16. novembra vstop brez karantene ni več mogoč za lastnike nepremičnin v sosednji državi, izjema za vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani mogoča le v drugi državi članici EU ali schengna, nekaj sprememb na rdečem seznam. 16.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Javna obravnava predloga novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava je v rubriki e-demokracija objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2020-1611-0127). Pripombe in predloge k predlogu lahko oddate do 25. novembra 2020. 12.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada določila model za pokrivanje fiksnih stroškov Vlada je v soboto obravnavala predlog šestega protikorona paketa ukrepov PKP6, ki ga bo potrdila predvidoma v sredo, potem, ko bodo jutri o njem razpravljali še na Ekonomsko socialnem svetu. Poleg podaljšanja najbolj učinkovitih ukrepov iz prejšnjih paketov in prilagoditve tistih, ki niso najbolje zaživeli v praksi, je v novem paketu bistven dodatek pokrivanje fiksnih stroškov podjetjem, ki jih je zapiranje dejavnosti zaradi epidemije najbolj prizadelo. 09.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, 5. 11. 2020 Vlada je izdala spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki se v 2. členu dopolnjuje z novimi izjemami. Odlok začne veljati en dan po objavi v uradnem listu. 05.11.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Izjave in dokazila so za delavce pri prehajanju med občinami obvezne

Od 27. oktobra 2020 velja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno omejuje gibanje med občinami, pri tem določbe 4. člena odloka opredeljujejo 13 izjem, ko je prehod med občinami dovoljen.

27.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Ukrepi, ki začnejo veljati 22. oktobra 2020 MGRT je objavila pregled ukrepov, ki jih prinašajo spremembe sprejetega Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. 21.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti ter pri ponudbi in prodaji blaga in storitev potrošnikom Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Slednje se določajo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 21.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Veljati začnejo omejitve delovanja za gostinske lokale, frizerske in kozmetične salone ter zaprte rekreativne objekte v rdečih regijah

Ukrepi iz odloka, ki ga je vlada sprejela na seji 14. oktobra 2020, in določa omejitve delovanja za gostinske lokale, trgovine, frizerske in kozmetične salone ter zaprte rekreativne objekte, bodo stopili v veljavo jutri, v soboto, 17. oktobra 2020, potem ko je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) objavil posodobljen seznam stopnje okuženosti slovenskih regij.

16.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Računovodska ureditev prilagoditev najemnin v zvezi s COVID-19 tudi v EU

V Uradnem listu Evropske unije, L 331 z dne 12. oktobra 2020, je objavljena Uredba Komisije (EU) 2020/1434 v zvezi z MSRP 16. Tako je tudi EU sprejela in uveljavila spremembe MSRP 16, ki jih je IASB za najeme sicer sprejel že 28.5.2020 in se nanašajo na prilagoditve najemnin v zvezi s COVID-19. Sprememba standarda določa fakultativno, začasno operativno razbremenitev v zvezi z računovodenjem prilagoditve najemov zaradi pandemije.

15.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova odloka glede gostinske dejavnosti in zbiranja ljudi Z današnjim dnem, 9. 10. 2020, stopita v veljavo nova vladna odloka. Začasno je tako prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ. Po novem pa je opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra. Ta omejitev strežbe le za mizami ne velja za osebni prevzem jedi in pijač. 09.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprejet je Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi Z odlokom, ki ga je Vlada sprejela na seji 8. oktobra se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omejuje oziroma prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji. Z odlokom se prav tako omejuje opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih in spreminja število oseb v zaprtih javnih prostorih. Odlok je začel veljati z 9. oktobrom 2020. 09.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada potrdila predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu Vlada je na 100. dopisni seji sprejela predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu, katerega namen je predvsem zagotavljanje dodatnih sredstev za dostojne pokojnine in razbremenitev državnega proračuna. 07.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021 Vlada je sprejela Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021, ki je usklajen s sprejetim proračunom. 06.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe glede nošenja mask in obveznega razkuževanja rok

Vlada je sprejela nove ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Od 7. oktobra so z novim odlokom v večstanovanjskih stavbah obvezni razpršilniki za razkuževanje rok. S spremembo odloka, ki velja od 4. oktobra pa je Vlada omilila ukrep nošenja mask v vrtcih in šolah.

05.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Katere ukrepe prinaša predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19?

Predlog petega protikoronskga zakona prinaša številne nove ukrepe, med drugim je predvidena tudi zaostritev vstopnega pogoja za subvencioniranje čakanja na delo. In katere nove ukrepe še prinaša predlog zakona?

01.10.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022

Vlada Republike Slovenije je z reprezentativnimi združenji občin sklenila Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022 ter pooblastila ministra za javno upravo za podpis navedenega dogovora.

30.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Od jutri, 28. septembra, bo negativni test ob vstopu v Slovenijo zadoščal, da karantena ne bo odrejena Z novim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam. 27.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja 5. sveženj protikoronskih ukrepov osredotočen na trg dela ter področje zdravstva

Vlada je na seji obravnavala in potrdila predlog zakona, t. i. 5.  protikoronski paket. Ta odseva trenutne gospodarske napovedi, ki so bolj optimistične od spomladanskih, a hkrati upošteva dejstvo, da bi lahko imelo nenadzorovano širjenje virusa negativne posledice za gospodarstvo. Čistopis zakona je še v pripravi do 28. septembra, ko bodo še možne manjše dopolnitve.

25.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja 33. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada je na 33. seji obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se seznanila z Jesensko napovedjo 2020 in obravnavala Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. 24.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada odpravlja regulacijo cen naftnih derivatov

Vlada je sprejela informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nalaga, da na podlagi kotacij naftnih derivatov na svetovnem trgu spremlja in analizira oblikovanje cen za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo in za 14-dnevno obdobje sporoča podatke ministrstvu za finance.

24.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela stališči do mnenj Državnega sveta glede proračunskih dokumentov Vlada je na dopisni seji sprejela stališči do mnenj Državnega sveta Republike Slovenije glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna in predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Opredelila se je tudi do amandmajev na predlog rebalansa. 22.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 v javni razpravi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi predhodnih posvetov in sodelovanja z deležniki pripravilo osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030. Namen dokumenta je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije v obdobju 2021-2030 z vizijo, da slovenska industrija postane zelena, ustvarjalna in pametna. 17.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vse karantene izdane pred spremenjenim odlokom trajajo 14 dni Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki ga je Vlada sprejela dne 10. 9. 2020, in skrajšuje trajanje karantene iz 14 na 10 dni, določa, da prične veljati v nedeljo, 13. septembra 2020 ob polnoči. 14.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela stališče do ocene skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili Vlada je na dopisni seji sprejela Stališče do Ocene skladnosti Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije in Predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili, v katerem poudarja, da imajo paketi ukrepov za blažitev posledic COVID-19 krize in za okrevanje gospodarstva po dosedanjih ocenah pozitiven vpliv na gospodarsko aktivnost. 11.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o prevozih v cestnem prometu

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o prevozih v cestnem prometu. Pri tem Vlada ne nasprotuje predlogu sprememb zakona, opozarja pa, da bo predlagana rešitev pomembno povečala obveznosti proračuna.

08.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Inšpektor lahko prepove sklepanje prodajnih pogodb in oglaševanje novih stanovanj in enostanovanjskih stavb V kolikor prodajalec sklepa prodajne pogodbe oziroma oglašuje prodajo v nasprotju z določbami Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, mu inšpekcijski organ z odločbo prepove sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje, ter odredi ukrepe, ki jih mora opraviti za odpravo kršitve. 03.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada podprla predlagane spremembe zakona za skupino zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili

Vlada je na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podprla predlagane spremembe zakona, s katerimi skupino zavarovancev oz. upravičencev do pokojnine, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju do 31.12. 2012, izenačujejo s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa.

02.09.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna

Vlada je včeraj na dopisni seji določila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2020. Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov, odhodki pa 13,4 milijarde evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za letošnje leto tako znaša 4,2 milijarde evrov oziroma 9,3 % BDP.

31.08.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Elektronske vinjete že prihodnje leto

Vlada je potrdila novelo Zakona o cestninjenju, ki omogoča uvedbo elektronskih vinjet s 1. 12. 2021. Veljale bodo leto dni od dneva nakupa.

21.08.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Zakon o interventnih ukrepih na pripravo na drugi val COVID-19 - pojasnilo

Četrti sveženj ukrepov z Zakonom o interventnih ukrepih na pripravo na drugi val COVID-19 je pričel veljati 11. 7. 2020 in med drugim prinaša novo ureditev nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene in za čas čakanja na delo. Na MDDSZ so pripravili dodatna pojasnila v zvezi s tem, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

20.08.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja 70. dopisna seja Vlade RS Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji spremenila zneska trošarin glavnih dveh energentov, kljub temu pa ostajata ceni obeh energentov še naprej 1 evro na liter. 28.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja 27. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o učinkoviti rabi energije, sprejela je Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2020, predloga Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022 ter odločila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljša do 31. avgusta 2020. Vlada je odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa trgovin in odpravila prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah. 25.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja V javni obravnavi je predlog novele Stanovanjskega zakona

Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E). Glavni namen novele Stanovanjskega zakona je predvsem zagotoviti lažjo dostopnost do stanovanj mladim, starejšim ter drugim ranljivejšim skupinam prebivalstva.  Javna obravnava bo trajala do vključno 20. avgusta 2020.

22.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog novele Zakona o kmetijstvu v javni obravnavi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Osrednja sprememba zakona se nanaša na spremenjeni definiciji kmeta in kmetijskega gospodarstva.

21.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje V petek, 10. 7. 2020 je bil v Uradnem listu št. 97/20 objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje za zaposlene v javnem sektorju. 13.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Obrazložitve novega Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) Na portalu FinD-INFO so že na voljo podrobne obrazložitve sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) po posameznih členih. 10.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)

Jutri, 11. julija 2020 prične veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B), objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2020 z dne 26. junija 2020.

10.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada z odlokom omejila zbiranje na največ 10 ljudi Vlada je na današnji seji izdala spremembo Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Sloveniji, ki začasno prepoveduje zbiranje za več kot 10 ljudi. 08.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. julija 2020 Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2020, in znaša 8 odstotkov. 06.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vročanje odločb o karanteni že na meji, dokazovanje bivanja na Hrvaškem, na zelenem seznamu pa ponovno Francija in Češka Vlada je na dopisni seji odločila, da sta s 7. julijem na zelenem seznamu ponovno Francija in Češka, češka administrativna enota Moravsko-šlezijska pa ostaja na rumenem seznamu. Prejšnji teden pa je z odlokom določila, da se od sobote vročanje odločbe o karanteni izvede že na meji, izjeme ostajajo za lastnike nepremičnin ali plovil, za ostale pa bo potrebno dokazovanje bivanja z računom nastanitve. 03.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja MNZ: Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja Vlada Republike Slovenije je 29. junija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. junija 2020. Ministrstvo za notranje zadeve je zbralo najpogostejša vprašanja in odgovore nanja. 01.07.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela PKP4 Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog novele PKP3. 29.06.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Interventni ukrepi na področju štipendiranja (POSODOBLJENO)

Interventni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 so tudi na področju štipendiranja prinesli nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore.

15.06.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Od 15. junija naprej ob upoštevanju varnostnih ukrepov dovoljeno zbiranje do 500 oseb Vlada je na današnji seji izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu RS. Sprememba odloka začne veljati 15. junija 2020. 11.06.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprejeta je uredba o koriščenju turističnih bonov Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 08.06.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Obrazložitve interventnih zakonov iz 3. protikorona paketa (PKP3) Pripravili smo podrobne obrazložitve vseh interventnih zakonov po posameznih členih, tokrat še za tretji protikorona paket, ki so del NOVE ZBIRKE na portalu: 01.06.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Veljati je začel novi odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah Z današnjim dnem je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Dodana je tudi nova kontrolna točka na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer Gorjansko - San Pelagio. 26.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE Vlada je določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Instrument SURE bo državam članicam EU zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov, s pomočjo katerih bodo lahko podpirale sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe, potrebne za blaženje posledic epidemije COVID-19. 20.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba Odloka glede mejnih prehodov in kontrolnih točk Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Na podlagi odloka bo odpiranje mej potekalo postopoma, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. 18.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja Vlada RS je dne 14. maja 2020 je z Odlokom o preklicu epidemije preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. 18.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev (preneha veljati 18.5.2020)

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Za njegovo lažje razumevanje smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev preneha veljati z 18. majem. Z istim dnem stopi v veljavo Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

15.05.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Pred objavo v Uradnem listu preverite obrazložitve 2. protikoronskega paketa (PKP2) Še pred objavo v UL smo pripravili obrazložitve nove interventne zakonodaje. Na portalu FinD-INFO so že na voljo obrazložitve drugega protikoronskega paketa ukrepov. 30.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Seznam ukrepov in upravičencev do pomoči

Državni zbor je v torek zvečer sprejel dva zakona (drugi protikoronski zakon in novelo > prvega protikoronskega zakona), s katerima država v epidemiji novega koronavirusa ponuja pomoč podjetjem in posameznikom. Ukrepom, ki že veljajo od 11. aprila, dodaja še nekatere nove, širi se tudi nabor upravičencev. Objavljamo seznam ukrepov in upravičencev do pomoči.

29.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere dopušča nekatere aktivnosti in izjava Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. 16.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja UPPD: Vodenje postopkov inšpekcijskega nadzora in ukrepi za obvladovanje širjenja COVID-19

V upravnih in prekrškovnih postopkih, ki jih vodi Urad RS za preprečevanje pranja denarja od 29.3.2020 dalje določeni roki ne tečejo.

15.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja V veljavi je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Na portalu je že dostopen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. 4. 2020. 11.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Obrazložitve novega "megazakona" - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Na portalu FinD-INFO so že na voljo obrazložitve novega "megazakona" - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). 04.04.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Obrazložitve interventnih zakonov – novo na FinD-INFO Za uporabnike portala FinD-INFO smo pripravili obrazložitve interventnih zakonov še pred objavo v Uradnem listu. 26.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja MKGP: Informacija upravičencem o rokih iz odločb o pravici do sredstev pri ne-IAKS ukrepih PRP 2014–2020 Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za Obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (t.j. interventni zakon), pomembno posega tudi v procesne in materialne roke. 25.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Do preklica prepovedano gibanje in zbiranje na javnih površinah, dovoljene izjeme Vlada je za zajezitev epidemije koronavirusa do nadaljnjega prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter prepovedala dostop na javna mesta in površine. Odlok predvideva tudi izjeme. Ne velja za posamezne dejavnosti, posameznikom dovoljuje denimo dostop do lekarn in trgovin, izjema so tudi ožji družinski člani. 20.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlagan odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene Poleg že predvidenih ukrepov za pomoč delodajalcem in za ohranitev delovnih mest je dodatno predlagan odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in preimenovanje zakona v Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov. 18.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. 15.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izpostavljamo, kateri so cilji predloga zakona in pogoje za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delodajalca.

12.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, ZDR-1 določa, da si v tem primeru delodajalec in delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša polovico plačila, do katerega bi bil sicer delavec upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70% minimalne plače.

12.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Koronavirus: Prepoved javnih prireditev v zaprtih javnih prostorih

Z Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 10. 3. 2020,  se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

11.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih

Danes je minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.

09.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Z interventnim zakonom za ohranitev delovnih mest

MDDSZ je z namenom ohranitve delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 – Covid-1, pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Cilj predloga interventnega zakona je zagotoviti ukrepe, s katerimi se bi obenem zaščitil položaj zaposlenih in olajšal položaj gospodarstva.

06.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Vlada je na 111. dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

06.03.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja V primeru odreditve karantene zaposleni upravičeni do bolniškega nadomestila Zaposleni, ki se po odredbi zdravnika znajdejo v karanteni, so upravičeni do bolniškega nadomestila. To gre v breme ZZZS. V primeru razglasitve epidemije ali drugačnih izrednih razmer, pa bi več stroškov krila država, so pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 25.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada RS je včeraj na 106. dopisne seje izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020.

21.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Javna obravnava spremembe Zakona o varstvu okolja podaljšana do 6. 3.

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje javno obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja za dodatna dva tedna, do 6. 3. 2020.

20.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Delodajalci, ne pozabite na odločbe o letnem dopustu

Tako kot vsako leto ste delodajalci do 31. marca dolžni pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavce lahko obvestite tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov.

20.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Vlada je na svoji 59. redni seji, ki je potekala 30. 1. 2020, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki je tudi že objavljena v Uradnem listu RS št. 7/2020. 06.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe M obrazcev od 1. februarja 2020 S 1. 2. 2020 se je začel uporabljati novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo spremembe niso obsežne, bodo pa opazne na Obrazcih M. 05.02.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Enako plačilo malice v komunali za vse DZ je na včerajšnjem glasovanju s 87 glasovi za in nobenim proti podprl predlog sprememb zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, ki izenačuje zneska za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih. Poslanci sicer upajo, da sprememba ne bo vplivala na cene komunalnih storitev. 30.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova politika štipendiranja Vlada je sprejela novo politiko štipendiranja za naslednje petletno obdobje (2020-2024), pri čemer pa deficitarna področja in izobraževalni programi, kot so določeni s politiko štipendiranja 2015-2019, zaradi potreb na trgu dela, ostajajo prepoznani kot deficitarni tudi vnaprej, so sporočili z urada za komuniciranje. 28.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada: Dodatki k plači zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati Vlada je v odgovoru na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s priporočili GZS delodajalcem za ublažitev posledic novele zakona o minimalni plači poudarila, da so dodatki k plači zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati. Tudi njihove spremembe praviloma niso možne z enostranskim posegom delodajalca, so dodali na vladi. 23.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 za javni sektor

V Uradnem listu št. 03/2020, dne 17. 1. 2020 je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje, ki določa višino regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

22.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Najnižja bruto urna postavka za začasna in občasna dela upokojencev v letu 2020

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

20.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

Na ministrstvu za finance so pripravili predlog novega zakona o davku na motorna vozila, po katerem se ta davek ne bo več obračunaval od nabavne cene vozila, pač pa bo pri njegovi odmeri odločilna okoljska komponenta. Novost naj bi bila uveljavljena 1. januarja 2021, do letošnjega 14. februarja pa je mogoče posredovati pripombe.

13.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. januarja 2020

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2020, in znaša 8 odstotkov.

13.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela ZDR prinaša dodaten plačan dan dopusta vsem staršem prvošolčkov 11. januarja 2020 je začela veljati novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki vsem zaposlenim staršem, tudi v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega plačanega dne dopusta v primeru spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Gre za prvo spremembo ZDR doslej, ki ni bila usklajena s socialnimi partnerji. Nasprotovali so ji namreč delodajalci. 11.01.2020
Dnevne vsebine Zakonodaja Z novim letom višje plačilo za delo dijakov in študentov Prvi januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra. 30.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov Državni zbor RS je 18. decembra sprejel novelo > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Z novelo zakona želi vlada izboljšati socialno ekonomski položaj nezaposlenih mamic in študentskih družin, maksimirati otrokove koristi in izboljšati položaj družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Novela zakona bo začela veljati 1. januarja 2020. Nekatere spremembe in dopolnitve bodo pričele veljati takoj, pri nekaterih pa je določen zamik uporabe. 23.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Vse novosti pokojninske zakonodaje in uskladitev pokojnin v letu 2020

V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. 

18.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Konec leta stopijo v veljavo novosti Zakona o urejanju trga dela

Novela ZUTD-E > Zakona o urejanju trga dela začne veljati 27. decembra 2019. Spremembe so bile tekom osmih krogov pogajanj soglasno potrjene tudi na Ekonomsko socialnem svetu, v Državnem zboru pa sprejete 29. novembra 2019.

16.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada določila besedilo predloga zakona o finančni razbremenitvi občin

Vlada je 54. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin.

13.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Novosti na področju javnega naročanja

Na MJU pripravljajo zakonodajne rešitve in podlage za javno naročanje in v zadnjem letu so naredili številne korake, ki izboljšujejo sistem javnega naročanja. Slednjega zelo pozitivno ocenjujejo tudi tuji eksperti, OECD in Evropska komisija.

10.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Potrjena pokojninska zakonodaja in zakonodaja o urejanju trga dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku letošnjega leta pripravilo in javnosti predstavilo spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in spremembe Zakona o urejanju trga dela. Spremembe, ki jih prinašata obe noveli so bile sprejete 29. novembra 2019 na 29. izredni seji v Državnem zboru.

06.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela mnenji glede odložilnih vetov na dva zakona iz paketa proračunskih dokumentov

Vlada je na dopisni seji sprejela mnenji glede odložilnih vetov na zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti in zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter izredni uskladitvi pokojnin. Vlada v mnenjih Državnemu zboru predlaga, da oba zakona ponovno sprejme.

02.12.2019
Dnevne vsebine Zakonodaja Nadaljnji koraki pri zagotavljanju sodnega varstva nekdanjih vlagateljev v delnice in podrejene obveznosti bank

Državni zbor je s petkovo potrditvijo Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank zagotovil sodno varstvo vlagateljem v podrejene obveznosti bank in delničarjem, ki so delili breme z državo v procesu sanacije bank v letih 2013 in 2014.

25.11.2019