c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
September 2022, številka 39 / letnik XIV.
 
V ponedeljek je Vlada sprejela predlog paketa davčnih sprememb, ki med drugim prinaša višjo obdavčitev normirancev, delno razveljavitev dohodninske reforme prejšnje vlade ter spremembe pri sofinanciranju goriva kmetom. Prav tako se vrača obveznost izročanja računov kupcem, saj zadnji podatki davčnih blagajn, glede števila izdanih in potrjenih računov leta 2019 in 2022, kažejo na 25 odstotni upad izdanih računov. Zakonske spremembe morajo pred uveljavitvijo še skozi parlamentarno sito.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek o Nabavi in vrednotenju naložbenih nepremičnin, v katerem opredeljujemo posedovane nepremičnine, ki prinašajo prihodke od najemnin, povečujejo vrednost dolgoročnih naložb ali so namenjene prodaji v bližnji prihodnosti.

FURS opozarja vse ponudnike turističnih bonov in Bonov 21, da bo portal za unovčevanje bonov na eDavkih odprt le še nekaj dni. V zadnjem tednu so objavili tudi spremembe v pojasnilih: Spremembe zakonodaje na področju DDV, Davki za začetnike - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in Bonitete.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Napotitev delavca na obdobni zdravniški pregled izven delovnega časa in izplačilo stroškov, Prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja, Odprava rezervacije, Davčna obravnava uporabe vozila na hibridni pogon, DDV obravnava nadomestil za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov in članek iz sodne prakse Odškodninska odgovornost.

Že v naslednjem tednu bomo izvedli spletni seminar: Računovodsko in davčno obravnavanje naložbenih nepremičnin z dr. Lidijo Robnik (5. oktober) in Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 z Andražem Trtnikom (13. oktober). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Nabava in vrednotenje naložbenih nepremičnin    
doc. dr. Lidija Robnik
   
Naložbene nepremičnine so tiste posedovane nepremičnine, ki naj bi prinašale prihodke od najemnin, povečevale vrednost dolgoročnih naložb ali pa so namenjene prodaji v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Napotitev delavca na obdobni zdravniški pregled izven delovnega časa in izplačilo stroškov
V podjetju nameravajo delavca poslati na obdobni zdravniški pregled izven delovnega časa, zato mu morajo povrniti potne stroške. Zanima jih, kako je z urami, ki jih je delavec porabil za zdravniški pregled? Ali mu jih morajo priznati in koliko? Ali je treba to opredeliti z internim aktom, saj nimajo niti podjetniške, niti panožne pogodbe? Ali lahko določijo maksimalno število ur, porabljenih za zdravniški pregled izven delovnega časa?

>> Prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku 184. člena za čas nosečnosti in za ves čas dojenja določa prepoved opravljanja del, ki bi lahko ogrozila zdravje delavke ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem, ki se določijo s podzakonskim aktom. Pri tem gre za prepoved opravljanja zdravju škodljivih del v času nosečnosti in v času, ko delavka doji otroka in prav tako gre za posebne pravice, ki se glede na naravo in razloge za varstvo nanaša zgolj na delavke matere.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Odprava rezervacije
Skladno s SRS 10.6 se pripoznanje rezervacij v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja odpravi, kadar so že izrabljene nastale možnosti, zaradi katerih so bile rezervacije oblikovane, ali pa ni več potrebe po njih.

>> Fiskalni svet: Za leto 2023 ni pogojev za obstoj izjemnih okoliščin
Čeprav so obeti za leto 2023 zelo negotovi, mora vlada ob nujnem ukrepanju zaradi draginje v čim večji meri omejevati rast tekoče porabe. Trenutne razmere niso zadostni razlog za uveljavljanje izjemnih okoliščin v letu 2023, po katerih uravnoteženost javnih financ ni več na prvem mestu, kot je bilo to možno v času covida-19, navaja fiskalni svet.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčna obravnava uporabe vozila na hibridni pogon
Podjetje (d.o.o.) se ukvarja s projektiranjem in inženiringom, registrirano pa je tudi za »dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup«. Sedaj bodo kupili avto na »hibridni pogon«, ki bi ga uporabljali kot službeno vozilo, a s prioriteto oddajanja v najem. Zanima jih, kako naj zagotovijo vodenje evidenc za porabljene kilometre v službene namene, medtem ko bi bila za najem sklenjena pogodba.

>> Pojasnilo FURS: DDV obravnava nadomestil za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov
FURS obvešča zavezance o spremembi in dopolnitvi stališča glede DDV obravnave nadomestil za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na podlagi sodbe Sodišča EU v zadevi C-501/19.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vlada potrdila predloge davčnih sprememb
Vlada je potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov. Pri pripravi predlogov davčnih sprememb so v luči izjemno zaostrenih in nepredvidljivih razmer iskali ravnotežje med ciljno usmerjenimi ukrepi za naslavljanje draginje ter (pre)velikim izpadom proračunskih prihodkov. Novost v primerjavi s predlogi, ki jih je vlada začela obravnavati v četrtek, je ta, da se pri t. i. »polnih« normirancih priznani normirani odhodki znižujejo nad mejo 35.000 evrov prihodkov, in ne nad 25.000 evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
22. september 2022 Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) 
 
22. september 2022 Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP) 
 
24. september 2022 Napotilo za izvajanje revizij 
 
8. oktober 2022 Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 121 - 123/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Delodajalske organizacije pozivajo k umiku predlaganih sprememb pri dohodnini
Reprezentativne delodajalske organizacije so v dopisu ministra za finance Klemena Boštjančiča pozvale, naj iz obravnave umakne predlog sprememb zakona o dohodnini. Menijo, da bodo parcialne spremembe neto prihodke državljanom zmanjšale, denar, namenjen razbremenitvi vseh, pa bo namenjen le določenim kategorijam predvsem v javnem sektorju.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2022:   2.002,27 €
 
in neto plača:   1.304,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,81 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,00 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodsko in davčno obravnavanje naložbenih nepremičnin 5. 10. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Andraž Trtnik
Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 13. 10. 2022 10:00:00 249,90€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Na pragu obveznega trajnostnega poročanja 3. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Odškodninska odgovornost
Pri opredelitvi objektivne odškodninske odgovornosti je pomembno to, da škoda izvira iz stvari oziroma dejavnosti, ki se štejejo za nevarne, torej mora biti večja škodna nevarnost del njene biti. Stvar oziroma dejavnost morata biti že po svoji naravi nevarni oziroma mora večja škodna nevarnost izhajati iz stvari ali dejavnosti. To na drugi strani izključuje objektivno odgovornost v primerih, če stvar ali dejavnost postaneta nevarni zaradi nedopustnega ravnanja ali opustitve oškodovanca ali tretjih oseb. V takšnem primeru namreč večja škodna nevarnost ne izhaja iz stvari ali dejavnosti, temveč nepravilnega, nevestnega ali neskladnega ravnanja vpletenih subjektov.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.