c S

Združenja občin protestno zapustila pogajanja o povprečninah, vlada še upa na dogovor

28.09.2022 06:32 Predstavniki združenj občin so protestno zapustili pogajanja z ministrom za finance Klemenom Boštjančičem o povprečninah in zanj pravijo, da ne razume lokalne samouprave in financiranja z zakonom predpisanih nalog.

Finančni minister Klemen Boštjančič se je s predstavniki občinskih združenj na uvodnem sestanku srečal sredi meseca. Po navedbah občinskih predstavnikov so se dogovorili, da do naslednjih pogajanj pripravijo približevalne predloge glede višine povprečnin. Minister je tedaj na sestanek prišel s številkami, ki so bolj ali manj podobne letošnjim, medtem ko so občine želele znaten dvig povprečnine že za letos, pa tudi za prihodnji dve leti. In sicer bi povprečnino za letošnje leto z zdajšnjih 645 dvignile na 736,66 evra. Za leto 2023 predlagajo, da povprečnino dvignejo na 776,4 evra, za leto 2024 pa na 783 evrov.

>> Več: Združenja občin protestno zapustila pogajanja o povprečninah, vlada še upa na dogovor