c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Junij 2022, številka 25 / letnik XIV.
 
Vlada je začela sprejemati prve ukrepe zoper draginjo, z iskanjem rešitev kako se spoprijeti z energetsko krizo in draginjo. Vlada je tako že sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki za obdobje enega leta na novo ureja cene nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji.

V osrednji temi tokrat objavljamo članek Bo nova davčna olajšava spodbudila investicijska vlaganja?, v katerem povzemamo možnosti koriščenja davčnih olajšav gospodarskih družb, in sicer tako za R&R in investicijska vlaganja kot tudi nove olajšave za digitalni in zeleni prehod.

FURS obvešča tiste zavezance, ki so prejeli informativne izračune 31. maja, da se jim rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine izteče 30. junija. Prav tako se izteka se veljavnost turističnih bonov in Bonov21. Ta teden so obravnavali tudi spremembe v pojasnilih: Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov in Davčna osnova - rezervacije.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Regres za letni dopust in dolgotrajna bolniška, Možnosti podaljšanja koriščenja oziroma prenosa letnega dopusta, Ali lahko sklenem pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci, Obračun DDV od razlike v ceni pri prodaji vozila in prispevek iz sodne prakse Prevzem dolga.

Pred poletnim odmorom vas vabimo na zadnji spletni seminar Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja z Lidijo Robnik, ki bo 22. junija. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Bo nova davčna olajšava spodbudila investicijska vlaganja?    
mag. Mojca Kunšek
   
Pravkar objavljeni poslovni rezultat gospodarskih družb za leto 2021 kažejo, da so gospodarske družbe v letu 2021 uspešno poslovale in krepile likvidnost, precej skromno pa so vlagala v razvoj in posodobitev poslovne opreme.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Možnosti podaljšanja koriščenja oziroma prenosa letnega dopusta
V podjetju nekaj zaposlenih delavcev še ni izrabilo lanskega letnega dopusta. V letu 2021 omenjeni delavci niso bili na daljši bolniški ali porodniški, prav tako na njihovo delo ni vplival Covid-19. Ali se jim lahko podaljša koriščenje letnega dopusta do 31. decembra oziroma se jim v tem primeru po 30. juniju lanski dopust izbriše?

>> Regres za letni dopust in dolgotrajna bolniška
Delodajalec ima dva zaposlena, ki sta že dalj časa na bolniškem dopustu. Ali sta kljub temu upravičena za izplačilo regresa za leto 2022?

>> Ali lahko sklenem pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci
Na podlagi pogodbe o zaposlitvi skleneta pogodbeni stranki delovno razmerje. Delavec in delodajalec lahko skleneta različne pogodbe o zaposlitvi in sicer pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu ipd.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Gibanje cen v Sloveniji podobno kot v evrskem območju
V maju 2022 je bila inflacija v Sloveniji na enaki ravni kot v Nemčiji in nekoliko višja od povprečja v območju evra. Slovenski potrošniki in podjetja pričakujejo rast cen tudi v prihodnje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Obračun DDV od razlike v ceni pri prodaji vozila
Stranka je v EU kupila rabljeno vozilo, ga pripeljala v Slovenijo, plačala DMV, ter ga nato prodala v Sloveniji. Zanima nas, ali se DDV obračuna od razlike v ceni. Ali se zadeva umesti tudi v obrazec DDV-O?

>> Izteka se veljavnost turističnih bonov in Bonov21
S 30. junijem 2022 se izteče veljavnost turističnih bonov in bonov21. Bone je tako potrebno unovčiti do 30. junija 2022.

>> Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. junija
Tisti, ki ste informativne izračune dohodnine dobili 31. maja oziroma v začetku junija, imate le še do 30. junija čas, da podate ugovor, če se podatki na izračunu ne skladajo z dejanskim stanjem.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vlada sprejela novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
Vlada je sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki začasno za obdobje enega leta na novo ureja cene nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji. Uredba je začela veljati v torek 21. 6. 2022 in bo veljala eno leto. Do 20. junija do polnoči je veljal prejšnji sistem določenih najvišjih drobnoprodajnih in veleprodajnih cen.

>> V javni obravnavi predlog novele Zakona o gospodarskih družbah
V enomesečni javni razpravi, in sicer do 18. julija 2022, je osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1L). Zainteresirana strokovna in druga javnost lahko svoje komentarje odda do 18. julija 2022.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 82 - 85 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. maj 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2022 
 
16. junij 2022 Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
 
17. junij 2022 Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu 
 
21. junij 2022 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 
 
21. junij 2022 Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
 
30. junij 2022 Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Prvi ukrepi zoper draginjo
Vlada Roberta Goloba je začela sprejemati ukrepe, kako se spoprijeti z energetsko krizo in draginjo. V zadnjem letu se je plin podražil za skoraj 60 odstotkov, kurilno olje in pogonska goriva za okoli 40, jedilno olje za 50 odstotkov in kruh za dobrih 20.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razrešitev ravnateljice
Tožnica je bila razrešena z mesta ravnateljice toženke zaradi več kršitev na področju zaposlovanja in študentskega dela, mobinga in (ne)sprejetja ukrepov za varovanje dostojanstva delavcev, kršitev šolske zakonodaje ter poseganja v delo sveta šole. Višje sodišče je v sodbi VDSS Sodba Pdp 700/2021 ugotovilo, da je sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek utemeljeno zavrnilo, saj je ugotovilo, da je toženka zakonito izvedla postopek razrešitve, da je dokazala utemeljenost očitkov ter da so ravnanja tožnice takšne narave, da utemeljujejo njeno razrešitev z mesta ravnateljice toženke. 3. alineja drugega odstavka 38. člena Zakona o zavodih (ZZ) določa, da se direktorja razreši, če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi. Tožnica kot ravnateljica je bila zadolžena in odgovorna za zakonitost dela toženke kot njena zakonita zastopnica po drugem odstavku 31. člena ZZ in v skladu s pogodbo o zaposlitvi odgovorna za zakonitost dela toženke. Pavšalne pritožbene navedbe o sistematično načrtovani predčasni razrešitvi tožnice, ker naj bi člani sveta šole razloge za njeno razrešitev iskali iz osebnih razlogov, ob upoštevanju ugotovljenih ravnanj in opustitev niso utemeljene in ne predstavljajo razlogov, zaradi katerih naj bi bila razrešitev nezakonita, zato je bila pritožba zavrnjena.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2022:   2.007,92 €
 
in neto plača:   1.306,68 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.953,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.261,22 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedani spletni seminar in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja 22. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Prevzem dolga
Dolžnik in tretji se ne moreta samostojno dogovoriti o tem, da v obstoječem obligacijskem razmerju tretji - prevzemnik prevzame dolg dolžnika. Upnikova privolitev v dogovor s to vsebino je odločilnega pomena za nastop učinka nadomestitve dolžnika s prevzemnikom (dolga), ker jo šele soglasje upnika odobri.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.