c S

Pojasnilo FURS: Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

21.06.2022

Finančna uprava RS je objavila spremembo v izdani brošuri – Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, maj 2022.


DAVEK OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

16. 6. 2022

Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov; maj 2022

 

Vir: FURS, 16. 6. 2022

_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:


4.0 OPREDELITEV IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

c) Posli v zvezi z virtualnimi valutami

Terminske pogodbe, ki se kupujejo in poravnajo s kriptovaluto (kot je primeroma Bitcoin in 'stablecoin'- USDT) ter jih ni mogoče poravnati z denarnim plačilom, se ne štejejo za izvedeni finančni instrument po ZTFI-1. Ne glede na to, pa se dobiček iz trgovanja s terminskimi pogodbami, ki se kupujejo in poravnavajo s kriptovaluto, če ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti, obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah III. 3. poglavja ZDoh-2.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.