c S

Obračun DDV od razlike v ceni pri prodaji vozila

21.06.2022

Stranka je v EU kupila rabljeno vozilo, ga pripeljala v Slovenijo, plačala DMV, ter ga nato prodala v Sloveniji. Zanima nas, ali se DDV obračuna od razlike v ceni. Ali se zadeva umesti tudi v obrazec DDV-O?

Razumem, da je vaša stranka prodala rabljeno vozilo v Sloveniji po posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce (členi od 102. do 110. ZDDV-1) in zato obračunala DDV od dosežene razlike v ceni. Napisali ste, da je bil pri nabavi plačan DMV, niste pa napisali, kakšna je bila DDV obravnava nabave vozila. Predpostavljam, da so bili v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo posebne ureditve za obdavčljive preprodajalce, kar pomeni, da je vaša stranka rabljeno vozilo sicer kupila iz EU, vendar od enega izmed naslednjih prodajalcev:

a)     oseba, ki ni davčni zavezanec (npr. fizična oseba);

b)    drug davčni zavezanec, kolikor je dobava blaga oproščena v skladu s 3. točko 44. člena tega zakona (to je davčni zavezanec, ki pri nabavi vozila ni imel pravice do odbitka DDV);

c)     drug davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV v skladu s posebno ureditvijo za male davčne zavezance, če gre za osnovna sredstva;

d)     drug obdavčljiv preprodajalec, kolikor je bila dobava blaga obdavčena z DDV po posebni ureditvi (to pomeni, da je preprodajalec iz EU obračunal DDV svoje države od razlike v ceni, katero je dosegel on sam, pri čemer tega DDV ni izkazal na računu, je pa na računu navedel ustrezno klavzulo, tako da je jasno, da je pri prodaji deloval kot obdavčljivi preprodajalec).

Razlika med prodajno ceno, po kateri je vaša stranka prodala rabljeno vozilo, in nabavno ceno, po kateri je kupila rabljeno vozilo od enega izmed zgoraj naštetih prodajalcev iz EU, predstavlja znesek z obračunanim DDV. Na računu, ki ga je vaša stranka izdala svojemu kupcu, mora biti navedena prodajna cena, ne sme pa biti navedena davčna osnova in obračunani DDV (mora pa zato biti navedena ustrezna klavzula – sklicevanje na ZDDV-1 oz. navedba »Posebna ureditev – rabljeno blago«). Neto davčno osnovo vpišete v obračun DDV v polje 11, 22 % obračunani DDV pa v polje 21.

Vpis v obračun DDV je prikazan na naslednjem primeru:

- nabavna cena, po kateri je vaša stranka kupila rabljeno vozilo v EU = 10.000 EUR

- prodajna cena, po kateri je vaša stranka prodala rabljeno vozilo kupcu v Sloveniji = 12.000 EUR

- razlika = 12.000 EUR – 10.000 EUR = 2.000 EUR

- davčna osnova = 2.000 EUR / 1,22 = 1.639,34 EUR

- znesek DDV 22 % = 1.639,34 EUR x 22 % = 360,66 EUR

Vpis v obrazec DDV-O:

-       polje 11 = 1.639,34 EUR

-       polje 21 = 360,66 EUR

V obračun DDV se torej ne vpiše celotna prodajna cena, temveč samo dosežena razlika v ceni, ki pa vključuje vračunani DDV.


Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.