c S

Možnosti podaljšanja koriščenja oziroma prenosa letnega dopusta

21.06.2022

V podjetju nekaj zaposlenih delavcev še ni izrabilo lanskega letnega dopusta. V letu 2021 omenjeni delavci niso bili na daljši bolniški ali porodniški, prav tako na njihovo delo ni vplival Covid-19. Ali se jim lahko podaljša koriščenje letnega dopusta do 31. decembra oziroma se jim v tem primeru po 30. juniju lanski dopust izbriše?

Odgovor na vaše vprašanje je, ker gre ravno za letni dopust iz leta 2021, težko enoznačen.

Kot ste navajali že sami, je za prenos letnega dopusta iz leta 2021 relevantno, ali se v konkretnem primeru uporabi določba 34. člena PKP10, ki v drugem odstavku ureja možnost prenosa letnega dopusta iz leta 2021 do 31. 12. 2022, če zaposleni zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih s COVID-19, ali zaradi posledic epidemije COVID-19, letnega dopusta za 2021 ni mogel izrabiti v rokih. Glede na to, da navajate, da neizrabljen letni dopust ni posledica epidemije, omenjeno določbo predstavljam le iz previdnosti in v vednost.

ZDR-1 sicer v tretjem odstavku 162. člena jasno določa, da ima delavec, ki ni bil odsoten zaradi starševskega dopusta, daljše bolniške odsotnosti, ipd., pravico prenesti neizrabljen letni dopust nad dva tedna do 30. 6. naslednjega leta. Ker delavec v preteklem letu, za katerega je pridobil pravico do letnega dopusta, ni bil daljši čas odsoten z dela, lahko največkrat upravičeno štejemo, da je imel dejansko in objektivno možnost izrabe letnega dopusta v letu 2021 oz. do 30. 6. 2022, zaradi česar vam je omogočeno, da mu prenosa na daljši čas, torej po 30. 6. 2022, ne priznate.

Če pa je v vašem interesu, da delavcem priznate možnost prenosa in koriščenja letnega dopusta za leto 2021 tudi po 30. 6. 2022, kljub temu da v njihovem primeru ne gre za situacijo iz četrtega odstavka 162. člena ZDR-1, vas pri tem nič ne omejuje, saj lahko delodajalec v zasebnem sektorju(!) delavcu vselej prizna več pravic, kot mu gre po zakonu.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.