c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2022, številka 07 / letnik XIV.
 

Danes poteka stavka v zdravstvu, saj so bila pogajanja sindikatov z ministrom za zdravje neuspešna. Na nizke plače zaposlenih v državni upravi opozarjajo tudi v Sindikatu državnih organov Slovenije. Če vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam, ne izključujejo možnosti organizirane stavke za zaposlene v državni upravi.

V osrednjo temo postavljamo aktualni članek Regres in letni dopust s pojasnili glede letošnjega izplačila regresa in izrabi letnega dopusta ter izpostavljamo spremembo oziroma novost, ki jo je prinesla interventna zakonodaja.

Finančna uprava obvešča podjetnike in podjetja, da ne pozabijo na oddajo obračuna DDPO in DohDej za leto 2021, poziv pa velja tudi davčnim zavezancem, da oddajo napovedi za obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine ter IFI do 28. februarja.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Boniteta za službeno vozilo in povračilo kilometrine, Vrednost postavk v bilanci stanja, Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem, Odpoved pravicam iz delovnega razmerja in Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu za leto 2021.

Naslednji teden, 22. februarja, bo izveden spletni seminar Regres in letni dopust, s predavateljico Tanjo Bohl. Vabimo vas tudi na spletni seminar Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih, ki bo 15. marca in ga bo vodila Simona Matko Počivalšek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Regres in letni dopust    
Tanja Bohl
   
Pravica do plačanega letnega dopusta in pravica do regresa za letni dopust sta pravici iz delovnega razmerja, ki sta med seboj neločljivo povezani in predstavljata izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Medtem, ko pravica do plačanega letnega dopusta obsega pravico do odsotnosti z dela in pravico do nadomestila plačila za čas te odsotnosti, gre pri regresu za letni dopust za denarni prejemek, ki je neposredno vezan na izrabo letnega dopusta.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja, opravlja inšpektorat za delo, kot je to določeno v 215. členu ZDR-1.

>> Odpoved pravicam iz delovnega razmerja
Delavec se pravici, ki mu gre po zakonu, ne more vnaprej veljavno odpovedati. Pravici, ki jo je že pridobil, oziroma s terjatvijo, ki je že zapadla, pa lahko prosto razpolaga in se ji tudi odpove tako, da je pač ne uveljavlja, jo odstopi ali pa se z delodajalcem o njej sporazume.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Vrednost postavk v bilanci stanja
Nekaterim bilanca pokaže veliko zlatnikov, drugim avto, tretjim srečo druge vrste, četrtim povečanje te sreče, komu pa tudi težke čase. A za tiste, ki so bilanco dolžni izdelati po zakonu, veljajo tudi posebej predpisana pravila. Po kateri vrednosti naj bi torej bile, da lahko rečemo, da so skladne z zakoni in standardi, izkazane postavke dolgov, zalog, naložb …?

>> BS: Bruto zunanji dolg Slovenije decembra lani dosegel 50,8 milijarde evrov
Bruto zunanji dolg je decembra lani dosegel 50,8 milijarde evrov, kar je tri milijarde evrov več kot pred enim letom. Dolg, izražen v odstotkih BDP po tekočih cenah za leto 2020, je znašal 108,3 odstotka.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Boniteta za službeno vozilo in povračilo kilometrine
Ali lahko zaposlenemu, ki ima v uporabi službeno vozilo, za katerega mu obračunavamo boniteto, povrnemo še prevoz na delo po kilometrini (obdavčen ali neobdavčen)?

>> Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu za leto 2021
Skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju).

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Urna postavka za delo upokojencev od 1. marca 2022 dalje
V obdobju od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023 po odredbi višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,77 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2022 ne sme presegati 8.639,07 eura.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK); veljavnost od: 26.2.2022
»  Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV); veljavnost od: 26.2.2022 - sprememba
»  Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS); veljavnost od: 26.2.2022, uporaba od: 1.9.2022 - sprememba
»  Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 12.2.2022 - sprememba
»  Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP); veljavnost od: 12.2.2022 - sprememba
»  Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca; veljavnost od: 12.2.2022 - sprememba
»  Pravilnik o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov; veljavnost od: 12.2.2022
»  Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane; veljavnost od: 12.2.2022
»  Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost; veljavnost od: 10.2.2022 - sprememba
»  Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev; veljavnost od: 1.3.2022
»  Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije; veljavnost od: 1.2.2022 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 16 - 18/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Spletne prevare in "ribarjenje" za osebnimi podatki
Za obljubami o hitrem zaslužku, ugodnih kreditih, velikih popustih, pa tudi na prvi pogled legitimnih sporočilih pošt ali bank se na spletu pogosto skrivajo prevaranti. Kot poudarjajo strokovnjaki in bančniki, lahko žrtev postane vsak uporabnik spleta.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Neporavnane davčne obveznosti
Tožeča stranka je vložila tožbo zoper odločitvi v upravnem postopku, s katerima ji je bila zaradi davčnega dolga zavrnjena pravica do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo iz PKP4. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je obveznost pravočasnega poravnavanja zapadlih davčnih obveznosti breme vsakega davčnega zavezanca. To po mnenju sodišča pomeni, da je dolžnost davčnega zavezanca tudi, da preveri, kakšne so te obveznosti in kdaj zapadejo v plačilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2021:   2.064,12 €
 
in neto plača:   1.336,82 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.011,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.306,39 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Regres in letni dopust 22.2.2022 13:00:00 109,90€ Naročilo
Simona Matko Počivalšek
Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih 15.3.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.