c S
Razširjeni pojasnili o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo 14.02.2022 Gre za razširitev pojasnil, ki sta bili na spletni strani FURS objavljeni dne 16. 04. 2021, in sicer se razširitev pojasnil nanaša zgolj na del, kjer je pojasnjeno kako se v kombinirano nomenklaturo uvrščajo vozila tipa pick-up.