c S
Širitev sistema "Vse na enem mestu" in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) 14.02.2022 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM z dopolnjenim vprašanjem 46.

E-TRGOVANJE

14. 2. 2022

Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM, februar 2022Vir: FURS, 14. 2. 2022


_________

Dopolnjeno:


46. Ali se v posebno unijsko ureditev VEM lahko vključi mali davčni zavezanec?

Mali davčni zavezanec se mora za uporabo unijske ureditve VEM predhodno identificirati za namene DDV, vendar lahko še naprej uporablja posebno ureditev za male davčne zavezance (več o tem v Priročniku o sistemu »vse na enem mestu« za DDV, str. 22). Davčni zavezanec je torej lahko za domače dobave še vedno oproščen plačila DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa (prvi odstavek 94. člena ZDDV-1). V skladu s trenutno veljavno DDV zakonodajo pa mora predlagati obračune DDV (prazne).

Z novim devetim odstavkom 129. člena Pravilnika se določa, da davčni zavezanec iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 (mali davčni zavezanec), ki se želi identificirati za namene DDV samo zaradi vključitve v posebno unijsko ureditev, predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV na obrazcu DDV-P2, na katerem označi polje 20 »Opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM)«. V skladu z novim 156.a členom Pravilnika je za tega davčnega zavezanca predpisana izjema od obveznosti predložitve obračuna DDV.

Navedene določbe Pravilnika se uporabljajo od 1. julija 2022 dalje. Do uveljavitve sprememb Pravilnika velja, da se mora davčni zavezanec, ki se želi vključiti v posebno unijsko ureditev VEM, predhodno identificirati za namene DDV kot prostovoljni davčni zavezanec (ne dosega zneska 50.000 eurov obdavčljivega prometa) ter predlagati prazne obračune DDV.

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.