c S
FURS: Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo v letu 2022 15.02.2022 Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki se uporabljajo v letu 2022, dopolnjen z združenim besedilom multilateralnega instrumenta (MLI) in KIDO.

MEDNARODNO OBDAVČENJE

14. 2. 2022

Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo v letu 2022

sprememba dokumenta

***


Več na povezavi:
Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo v letu 2022 dopolnjen z združenim besedilom multilateralnega instrumenta (MLI) in KIDO; februar 2022Vir: FURS, 14. 2. 2022

______________

Dopolnitev:

Od 1. 1. 2022 se uporablja nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (v nadaljevanju: nova konvencija), ki je nadomestila Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (v nadaljevanju: stara konvencija).

Skladno s četrtim odstavkom 28. člena nove konvencije se z dnem začetka uporabe nove konvencije v zvezi s katerimkoli davkom z izjemo, določeno v petem odstavku 28. člena nove konvencije, preneha uporabljati stara konvencija. Na podlagi posebne določbe petega odstavka 28. člena nove konvencije, lahko posamezniki, ki so tik pred začetkom veljavnosti nove konvencije prejemali pokojnine, ki so bile v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 18. člena stare konvencije obdavčene izključno v državi rezidentstva, izberejo, da se za te pokojnine še naprej uporabljajo pravila obdavčitve, ki jih je določala stara konvencija. Takšna izbira učinkuje za leto, v katerem je bila opravljena, in za naslednja leta, dokler je prejemnik tovrstne pokojnine ne prekliče. Če je bila izbira preklicana, nova izbira, ki bi omogočala obdavčitev le v državi rezidentstva po stari konvenciji, ni več mogoča.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.