c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2021, številka 32 / letnik XIII.
 

Delodajalci lahko tudi zdaj, ko epidemija ni razglašena, izkoristite pomoč države v obliki povračila nadomestila plače za skrajšan polni delovni čas. Kateri delodajalci ste upravičeni do te pomoči iz PKP9?

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Na letošnjih skupščinah podrobneje o politiki prejemkov, v katerem obravnavamo novosti pri poročanju, ki jih je prinesla zadnja novela ZGD-1K.

FURS opozarja zavezance, ki plačujejo obveznosti FURS iz tujine, da so pozorni pri navedbi nestrukturirane reference NRC in objavljajo pravilno navedbo reference, da bo obdelava plačila izvedena brez težav.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bili članki Obveznost plačila DDV kot instrument zavarovanja, Financiranje znotraj mednarodne skupine podjetij, DDV obravnava storitev izobraževanja oziroma mentorstva in Opravljanje javnih del.

V poletnem času vas vabimo k ogledu arhiva posnetkov spletnih seminarjev, ki so na voljo na portalih FinD-INFO in IUS-INFO.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Na letošnjih skupščinah podrobneje o politiki prejemkov    
mag. Mojca Kunšek
   
V času skupščin velja posebej izpostaviti novosti, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) na področju poročanja, saj se določbe novele uporabljajo že od 24. februarja 2021.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Opravljanje javnih del
Javna dela so poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, kar pa je eden izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je namenjen izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Financiranje znotraj mednarodne skupine podjetij
Mednarodna skupina podjetij deluje drugače kot samostojna ali neodvisna podjetja. Članice skupine podjetij običajno centralizirano opravljajo določene funkcije, med katerimi je zelo pogosto tudi funkcija financiranja. Ob tem morajo poznati priložnosti in pasti financiranja prek državnih meja, zlasti na področju davkov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> DDV obravnava storitev izobraževanja oziroma mentorstva
Slovensko podjetje z veljavno ID številko za DDV bo izvedlo storitve izobraževanja oz. mentorstva prek spleta. Naročnik storitve je organizacija s sedežem v Franciji, ki nima veljavne DDV številke. Zavezanca zanima, kako pravilno obravnavati storitve mentorstva z vidika DDV. Nadalje zavezanec prosi za pojasnilo, ali način izvedbe storitve in status naročnika zahtevata obvezno identifikacijo za namene DDV v Franciji.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Obdelava osebnih podatkov le na podlagi zakona
Informacijska pooblaščenka izpostavlja, da lahko v skladu z ustavo obdelavo osebnih podatkov določa le zakon. Zato bo prekinila inšpekcijski postopek o aplikaciji PCT in vladni odlok, ki je podlaga za aplikacijo, poslala v presojo Ustavnemu sodišču.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Kako se bo preverjal pogoj PCT?
Vlada je pretekli teden sprejela Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, in sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, izpolnjevanje pogoja PCT ugotovi z aplikacijo, ki jo zagotavlja in z njo upravlja NIJZ. Vlada je sprejela tudi Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki vse odloke, povezane z ukrepi za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, podaljšuje do 15. avgusta.

>> Nerealizirani program zdravstvene dejavnosti
7. avgusta je začel veljati Pravilnik, ki določa največji dopustni obseg nerealiziranega programa zdravstvene dejavnosti ali zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda, drugega zavoda ali organizacije, ki opravlja zdravstveno dejavnost, oziroma zasebnega zdravstvenega delavca, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS, ki ga lahko ZZZS začasno prenese na drug javni zdravstveni zavod, drug zavod ali organizacijo, ki opravlja zdravstveno dejavnost, oziroma zasebnega zdravstvenega delavca v skladu s prvim odstavkom 43. člena ZNUPZ. Največji dopusten obseg nerealiziranega programa, ki se lahko začasno prenese, je odvisen od ugotovljenega obsega nerealiziranega programa zdravstvene dejavnosti ali zdravstvenih storitev v obdobju od 1. januarja do 30. junija tekočega leta in je določen v odstotku od ugotovljenega nerealiziranega programa: če je ugotovljeno 30 % ali manj nerealiziranega programa, se nerealizirani program začasno ne prenese, če je ugotovljeno od 31 % do 39 % nerealiziranega programa, se začasno prenese do 7 % nerealiziranega programa, če je ugotovljeno od 40 % do 49 % nerealiziranega programa, se začasno prenese do 17 % nerealiziranega programa in če je ugotovljeno 50 % ali več nerealiziranega programa, se začasno prenese do 22 % nerealiziranega programa.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 5. 8. 2021
Pravilnik o največjem dopustnem obsegu nerealiziranega programa, ki se lahko začasno prenese; veljavnost od: 7. 8. 2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 126 - 127/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Kateri delodajalci so upravičeni do pomoči iz PKP9?
Delodajalci lahko tudi sedaj, ko epidemija ni razglašena, v okviru Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), izkoristijo pomoč države. Na voljo je povračilo nadomestila plače za skrajšan polni delovni čas, uveljavljajo pa ga lahko delodajalci iz panog, ki jim ukrepi omejujejo delovanje.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Izvršba na podlagi verodostojne listine
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje njegovo vlogo zavrnilo v delu, ki ga je obravnavalo kot ugovor po izteku roka, in zavrglo v delu, ki ga je obravnavalo kot ugovor zoper odredbo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine poseben postopek, v katerem sta združena pravdni postopek za izdajo plačilnega naloga in izvršilni postopek. V skladu s 3. odstavkom 44. člena ZIZ izvršilno sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku naloži, da v 8 dneh po vročitvi sklepa plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški. Hkrati na podlagi iste zakonske določbe sodišče že dovoli izvršbo, ki se prične opravljati po pravnomočnosti sklepa o izvršbi in poteku roka za prostovoljno izpolnitev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2021:   2.007,80 €
 
in neto plača:   1.286,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.004,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.285,49 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 maj 2021 79,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike maj 2021 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.