c S
Pozor, če plačujete obveznosti Finančni upravi iz tujine 04.08.2021 Bodite pozorni pri navedbi nestrukturirane reference NRC. V nadaljevanju objavljamo, kako pravilno navedete referenco, da bo obdelava plačila brez težav.

Pri plačilu davčnih obveznosti iz tujine se plačnika in vrsto davčne obveznosti, ki se plačuje, določi na podlagi podatka določenega z nestrukturirano referenco. Za pravilno obdelavo plačila zavezanca iz tujine se nestrukturirana referenca določi s predpono SI, modelom in referenco, ki je določena za plačilo obveznosti, brez presledkov ali drugih znakov (primer: SI19DŠ-45004 oz. SI21DŠ-številka navedena v izreku izdanega akta. Pri tem DŠ pomeni davčno številko zavezanca).

Reference za plačilo davčnih obveznosti se lahko preverijo v Iskalniku računov in referenc za plačilo obveznih dajatev.


Vir: FURS, 4. 8. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.