c S
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike
dr. Lidija Robnik
dr. Lidija Robnik 27.05.2021 ob 13:00 - že izveden

Spletni seminar je daljši in traja 120 minut.

ZFPPIPP ureja področje finančnega poslovanja, ki obsega zagotavljanje finančnih sredstev, upravljanje finančnih sredstev in njihovih virov ter razporejanje virov finančnih sredstev zaradi zagotavljanja pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti ali drugih poslov.
V zakonu so naštete mnoge obveznosti poslovodstva, v zvezi z njihovim izpolnjevanjem obveznosti, po tem zakonu pa je pomembna tudi vloga računovodje.

V zvezi z zagotavljanjem ustreznega finančnega poslovanja organizacij je pomembno poznavanje osnovnih pojmov finančnega poslovanja.

V primeru, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnavati svojih obveznosti, ki so zapadle v plačilo ali postane dolgoročno plačilno nesposoben, nastopi insolventnost, ki od poslovodstva in lastnikov (družbenikov) terja določene ukrepe.

Odgovorni za vodenje organizacije morajo položaj insolventnosti ustrezno sanirati, v nasprotnem primeru je položaj insolventnosti predpostavka oziroma razlog za začetek postopkov zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, poenostavljena prisilna poravnava oziroma stečaj). Postopek zaradi insolventnosti se začne, če dolžnik postane insolventen in so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih za posamezno vrsto postopka določa ZFPPIPP.

Na spletnem seminarju vam bomo predstavili računovodske in davčne vidike postopkov evidentiranja dolgov in obveznosti v različnih insolvenčnih postopkih.

Vsebina:

 1. Vrste težav v poslovanja z vidika likvidnosti in plačilne sposobnosti.
 2. Pomen kazalnikov za spremljanje težav poslovanja po ZFPPIPP (likvidnost, plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost, zadolženost).
 3. Vloga poslovodstva ter finančnikov in računovodij glede spremljanja rezultatov poslovanja ter njihovo poročanje.
 4. Vrste insolvenčnih postopkov (sanacija, prisilna poravnava, stečaj, osebni stečaj, likvidacija).
 5. Računovodenje v postopku insolvenčnega postopka pri dolžniku, ki je v poslovnih težavah.
 6. Računovodenje v postopku insolvenčnih postopkov pri upnikih (sanacija, prisilna poravnava, stečaj).
 7. Davčni vidik postopkov insolventnosti pri upnikih.
 8. Primeri knjiženj pri upnikih in dolžnikih v različnih insolvenčnih postopkih.


Vabljeni! 


 INFORMACIJE

 • spletni seminar je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO (ne velja za Standardni paket in Basic paket) BREZPLAČEN,
 • cena za nenaročnike je 79,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • če bi želeli prejeti potrdilo o udeležbi na spletnem seminarju, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov spletni@lexpera.si ali po telefonu,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80.


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Po uspešni registraciji boste na svoj e-naslov dobili potrditveno sporočilo in povezavo za osebni dostop do učilnice. S klikom na »For an excellent event experience, check your Internet and system configuration now lahko preizkusite njeno delovanje.


Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).