c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2021, številka 28 / letnik XIII.
 

Vlada RS je izdala nov odlok, ki ukinja sezname držav in izenačuje pogoje za vstop v RS. Odlok začne veljati jutri, 15. julija 2021, ko bodo morale vse osebe, ki prehajajo mejo v RS izpolnjevati enega od pogojev: P (preboleli), C (cepljeni), T (Testirani). GZS pri tem opozarja, da velja omenjeni pogoj za vstop v državo tudi za vse poklicne voznike (vozniki tovornih vozil in avtobusov) in v primeru tranzita države.

Danes začne veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje nekatere že sprejete ukrepe, dodaja pa tudi nove, ki so usmerjeni v zagon turizma in gostinstva, športa in kulture.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Novosti glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju, saj je bilo ob uvedbi sprememb v praksi še precej nejasnosti. Pri tem so pojasnila izdali FURS Povračila stroškov prevoza, MJU pa kar tri: št. 0100-299/2021/8 z dne, 30. 6. 2021 glede stroškov prevoza na delo in z dela - odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme, predhodno pa še pojasnilo št: 0100-299/2021/5 z dne, 21. 6. 2021 in pojasnilo št.: 0100-299/2021/1 z dne, 4. 6. 2021.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Denarno povračilo nezakonito odpuščenemu delavcu namesto reintegracije, Financiranje regresa za letni dopust, kdo je upravičen in pod kakšnimi pogoji, Odložena obveznost za davek pri razliki med amortizacijo za poslovne in amortizacijo za davčne namene, Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K): Nove zahteve za tujce in Svet ECB je odobril novo strategijo denarne politike.

V poletnem času vas vabimo k ogledu arhiva posnetkov spletnih seminarjev, ki so na voljo na portalih FinD-INFO in IUS-INFO.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novosti glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
       
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Denarno povračilo nezakonito odpuščenemu delavcu namesto reintegracije
Delavcu smo odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Delavec je vložil tožbo na ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v postopku je predlagal sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi na podlagi 118. člena ZDR-1, ni pa postavil denarnega zahtevka. Sodišče je postopek zaključilo. Ugotovljeno je bilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odložena obveznost za davek pri razliki med amortizacijo za poslovne in amortizacijo za davčne namene
Pri obračunu amortizacije za poslovne namene moramo upoštevati določila SRS, ki določajo amortizacijsko stopnjo glede na ocenjeno življenjsko dobo osnovnega sredstva. Za davčne potrebe pa so določene najvišje amortizacijske stopnje, vsekakor pa lahko uporabljamo tudi nižje amortizacijske stopnje od najvišje predpisanih.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Mednarodni standard za določanje transfernih cen – Neodvisno tržno načelo
Neustrezne transferne cene lahko imajo negativne finančne posledice tako za državne proračune, kjer lahko pride do nepravične razporeditve davčne osnove in obdavčitve med državami, kot tudi za multinacionalke, ki so zaradi neustreznih transfernih cen lahko izpostavljene dvojni obdavčitvi.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vpis v evidenco proizvajalcev po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži
Na spletni strani ARSO, v aplikaciji Embalaža, je omogočen vpis v evidenco proizvajalcev po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21).

V veljavi je novi interventi zakon ZIUPGT
Od danes, 14. julija velja novi Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 (ZIUPGT), ki prinaša določene nove ukrepe za pomoč gospodarstvu (povračilo nadomestila plače za skrajšan polni delovni čas) in turistični panogi (pomoč za financiranje regresa za letni dopust) ter uvaja nov bon, namenjen za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

Zadolževanje občin
17. julija bo začel veljati Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, ki ureja način, postopke in roke za izdajo soglasja ministra, pristojnega za finance k zadolževanju občin in za upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Občina mora pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, ministrstvu, pristojnem za finance predložiti vlogo za soglasje k zadolžitvi.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT); veljavnost od: 14.7.2021
    • Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ); veljavnost od: 14.7.2021
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 11.7.2021, uporaba od: 15.7.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 12.7.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.7.2021
    • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice; veljavnost od: 24.7.2021
    • Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin; veljavnost od: 17.7.2021
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah; veljavnost od: 10.7.2021 - sprememba
    • Sklep o poročanju podatkov statistike plačil; veljavnost od: 24.7.2021, uporaba od: 1.1.2022
    • Tarifa o pravnih storitvah; veljavnost od: 24.7.2021
    • Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov; veljavnost od: 1.7.2021
    • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2021; veljavnost od: 1.6.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 107 - 112/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Način prodaje premoženja stečajnega dolžnika
Stečajna dolžnica se je pritožila zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje sklenilo, da se prodaja nepremičnine v lasti stečajne dolžnice opravi na podlagi javne dražbe z zviševanjem izklicne cene. Pritožnica (stečajna dolžnica) v pritožbi uveljavlja vse tri razloge iz prvega odstavka 338. člena ZPP. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da se lahko pogodba o prodaji dolžnikovega premoženja sklene na podlagi javne dražbe ali zavezujočega zbiranja ponudb. ZFPPIPP torej ne favorizira enega načina prodaje pred drugim. Ocena, ali bi bilo mogoče ugodnejšo ceno doseči z enim ali z drugim načinom prodaje, je zato odvisna od okoliščin konkretne prodaje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2021:   1.994,67 €
 
in neto plača:   1.278,89 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.983,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.274,58 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Tanja Bohl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije februar 2021 79,90€ Naročilo
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B april 2021 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike maj 2021 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.