c S

Svet EU sprejel začasno oprostitev plačila DDV v zvezi z nakupi za darovanje

13.07.2021 Svet je danes sprejel spremembo direktive o DDV, ki uvaja začasno oprostitev plačila DDV za uvoz in nekatere dobave kot odziv na pandemijo covida-19.

Direktiva o nakupih za darovanje bo Komisiji in agencijam EU olajšala nakup blaga in storitev ter njihovo brezplačno distribucijo državam članicam v okviru trenutne krize na področju javnega zdravja.

S to posodobitvijo se na seznam oproščenih transakcij iz direktive o DDV začasno dodajo nakupi blaga in storitev s strani organa EU v imenu držav članic v odziv na izredne razmere, ki jih je povzročila pandemija covida-19. Nova oprostitev bo omogočila večji obseg darovanja državam članicam in njihovim institucijam, saj bo organe EU razbremenila proračunskih in upravnih bremen, ki so ovirala proces.

Po zaslugi te spremembe bodo Komisija in agencije EU lahko kar najbolje izkoristile proračun EU za odpravljanje posledic pandemije covida-19. Ko bodo te izredne razmere mimo, se bodo ponovno vzpostavile veljavne stopnje DDV.

Ozadje in naslednji koraki

Komisija je 12. aprila 2021 predstavila predlog za obravnavo dejstva, da so oprostitve plačila DDV za nakupe, ki jih opravi organ EU, omejene na nakupe, opravljene za uradno uporabo tega organa EU. Oprostitve niso veljale za nakupe za darovanje državam članicam ali na primer zdravstvenim organom ali bolnišnicam, saj se to ni štelo za uradno uporabo. S to oprostitvijo DDV se bodo povečala razpoložljiva sredstva za zagotavljanje blaga in storitev državam članicam v okviru pandemije covida-19.

Da bi zajeli ukrepe za odpravo posledic pandemije, ki se že izvajajo, se bo ta direktiva uporabljala retroaktivno od 1. januarja 2021.



Vir: Svet EU, 13. 7. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.