c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2022, številka 02 / letnik XIV.
 

V današnjem tedniku v osrednji temi izpostavljamo članek Letno poročilo za gospodarske družbe za leto 2021, v katerem opredeljujemo pomembne zadolžitve pri pripravi letnega poročila.

AJPES obvešča, da bo aplikacija za predložitev letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov na voljo predvidoma od 18. januarja 2022 dalje. AJPES ukinja poročanje podatkov o izplačilu regresa, tako pravne osebe zasebnega sektorja od 1. januarja 2022 dalje ne poročajo več podatkov iz obrazca Izplačilo regresa za letni dopust.

FURS je izdala obvestilo glede seznama blaga z dvojno rabo, objavila pa je tudi nekaj sprememb pojasnil: Davki za začetnike - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, Davek na motorna vozila (ZDMV-1) in Širitev sistema - Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM.

Na portalu eDavki je spet na voljo Izjava za izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev - model nabavne vrednosti, Prefakturiranje stroškov za opravljeno storitev po ZDDV-1, Varstvo posebnih kategorij delavcev, Prepoved objave delovnega mesta glede na spol in Povračila v javnem sektorju v letu 2022.

Jutri, 13. januarja, lahko po predhodni prijavi spremljate spletni seminar Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2021, s predavateljico Ido Kavčič. Vabimo vas tudi na spletni seminar Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021, ki ga bo vodila Fenja Borštnar. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letno poročilo za gospodarske družbe za leto 2021    
Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.
   
Letno poročilo za leto 2021 bodo gospodarske družbe sestavile ob upoštevanju osmega poglavja > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je bilo spremenjeno in se v sedanji vsebini uporablja od 1. januarja 2016 dalje. Spremembam ZGD-1 na področju računovodenja so sledile tudi spremembe Slovenskih računovodskih strandardov  SRS (2016), ki so prevzeli vsebino Direktive 2013/34/EU in določajo podrobnejša pravila računovodenja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Varstvo posebnih kategorij delavcev
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) vsebuje precej določil, ki varujejo pravice zaposlenih, kot so denimo obveznost plačila, varne delovne razmere, varovanje delavčevega dostojanstva, varstvo delavčevih osebnih podatkov ipd.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev - model nabavne vrednosti
SRS 1.32: "Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi uporabe modela revaloriziranja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve" . V prispevku se bomo tokrat posvetili zmanjšanju knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev zaradi slabitve. Ta opcija se uporablja, kadar vrednotimo osnovna sredstva po modelu nabavne vrednosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> »Prefakturiranje« stroškov za opravljeno storitev po ZDDV-1
Slovenski davčni zavezanec A je po naročilu drugega slovenskega davčnega zavezanca B posredoval v primeru nesreče kamiona B v Italiji. Pri tem so podjetju A nastala stroška dnevnica in kilometrina, ki ju bo prefakturiral naročniku. Zanima nas, po kateri točki ZDDV-1 so prefakturirani stroški oproščeni obračuna DDV.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Novela ZDDV-1M
V Uradnem listu RS št. 3/2021 z dne 7. 1. 2022 je bila objavljena novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M). Zakon bo pričel veljati 22. 1. 2022.

>> Debirokratizacija
22. januarja bo začel veljati Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), ki zaradi zmanjšanja upravnega in regulatornega bremena v javni upravi in izboljšanja učinkovitosti njenega poslovanja spreminja in dopolnjuje določbe 12 zakonov. ZDeb poleg tega določa prenehanje veljavnosti zakonov, ki zaradi poteka časa (konzumiranosti) ali spremenjenih družbenih ali tehnoloških razmer (obsoletnost) ne morejo več ustvarjati novih pravic oz. obveznosti, ter prenehanje smiselne uporabe zveznih jugoslovanskih predpisov, ki so veljali v RS ob osamosvojitvi.

>> Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve in pokojnino na Švedskem
Od 1. januarja 2022 se uporablja nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 13/21), ki je nadomestila Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ-MP, št. 7/81).

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 22.1.2022 - sprememba
»  Zakon o debirokratizaciji (ZDeb); veljavnost od: 22.1.2022
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 10.1.2022 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 18.12.2021, uporaba od: 1.2.2022 - sprememba
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 7.1.2022, uporaba od: 10.1.2022 - sprememba
»  Sklep o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19; veljavnost od: 10.1.2022
»  Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom in prenehanju veljavnosti Konvencije med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja; veljavnost od: 1.1.2022
»  Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2021; veljavnost od: 1.12.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 1 - 4/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Kakšna bo višina minimalne plače za leto 2022?
Minimalna plača leta 2022 bo, kot kaže 1074,43 evra bruto. Tako je namreč predlagal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Minimalna plača 2022 se bo tako glede na minimalno plačo leta 2021 povišala za 4,9 odstotka. Tolikšna je bila namreč letna stopnja inflacije decembra 2021.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Oškodovančev prispevek k delovni nesreči
Obe pravdni stranki sta se pritožili zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje delno ugodilo tožbenemu zahtevku in zaposlenemu priznalo odškodnino v višini 8.075,90 evra iz naslova škodnega dogodka. Višje sodišče je pritožbi zavrnilo in pojasnilo, da se pravila o objektivni odgovornosti uporabljajo samo takrat, ko nevarnost ni posledica nedopustnega ravnanja nosilca dejavnosti ali nepravilnega dela oškodovanca. Podlaga objektivne odgovornosti pa niso stvari ali dejavnosti, ki postanejo nevarne šele zaradi nepravilnega načina uporabe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2021:   1.886,48 €
 
in neto plača:   1.218,40 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.886,59 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.253,80 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2021 13.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.