c S
Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1) 06.01.2022 FURS je izdal spremembo dokumenta Davek na motorna vozila (ZDMV-1), v katerem se je spremenil način obvezne predložitve napovedi za odmero DMV v elektronski obliki za fizične osebe.

DAVEK NA MOTORNA VOZILA (DMV)

3. 1. 2022

Davek na motorna vozila

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Davek na motorna vozila (ZDMV-1); 3. izdaja, januar 2022

 

Vir: FURS, 3. 1. 2022

____________

Podrobneje

 

1.0 UVOD

V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV-1 se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za motorna vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske unije, ki morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo motornih vozil, za udeležbo v cestnem prometu registrirana v Republiki Sloveniji.

Pomembno:

Davčni zavezanec mora pred vložitvijo napovedi za odmero DMV pridobiti potrdilo o skladnosti tipa SB pri homologacijskem organu. Šele po zaključenem postopku homologacije davčni zavezanec vloži napoved za odmero DMV (v elektronski obliki prek eDavkov), fizične osebe lahko do 31. 12. 2021 napoved vložijo v fizični obliki)*. Po končanem postopku odmere DMV lahko davčni zavezanec pri registracijskem organu registrira motorno vozilo.

8.0 NAPOVED ZA ODMERO DMV

Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, vnese motorno vozilo iz druge države članice zaradi prenosa prebivališča ali predela motorno vozilo v motorno vozilo, ki je predmet obdavčitve z DMV in ni dolžan obračunavati davka na podlagi obračuna DMV, odmeri davek davčni organ na podlagi napovedi.

Napoved za odmero DMV se predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki. Davčni zavezanec, ki je fizična oseba, lahko predloži napoved v fizični obliki (ta možnost velja do 31. 12. 2021).

Davčni zavezanec vloži napoved za odmero DMV najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti za obračun davka.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.